Category Archives: Uncategorized @th

5 อุปกรณ์ที่ควรมีในที่จอดรถ สำนักงาน

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดการพื้นที่ในสำนักงานหรือออฟฟิศก็คือการจัดการพื้นที่จอดรถ ทั้งในแง่ของความเพียงพอในการจอดรถและความปลอดภัยในการใช้งาน  นอกจากการออกแบบพื้นที่จอดรถให้มีมาตรฐานแล้ว การนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จอดรถ จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น และนี้คือ 5 อุปกรณ์ที่ควรมีในที่จอดรถสำนักงาน ที่ทาง ร้านไทยจราจร ขอแนะนำ กรวยจราจร นับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในพื้นที่จอดรถได้อย่างอเนกประสงค์และมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก [...]

ข้อควรรู้การทำที่จอดรถสำหรับธุรกิจ EV

        แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งเริ่มออกจัดจำหน่ายไม่นาน ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าของผู้ใช้งานรถยนต์ EV ส่วนหนึ่งเกิดจาก ที่จอดรถ สำหรับจุดชาร์จไฟมีน้อยมาก ทำให้ผู้ใช้งานต้องแย่งกันจองจุดชาร์จผ่านแอปพลิเคชั่น แต่เมื่อจองกันแล้วผู้ใช้งานหลายคน ไม่ยอมมาใช้งานตามเวลาที่กำหนด ทั้งที่บริษัทเจ้าของแอปจุดชาร์จ EV [...]

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!