10 ข้อที่ต้องรู้ ก่อนติดไฟไซเรนบนหลังคารถ

เวลาที่เราขับรถตามท้องถนน มักเห็นว่าบรรดารถกู้ชีพ, รถพยาบาล และรถตำรวจ ต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นไฟวาบ ๆ บนหลังคาพร้อมกับเสียงไซเรนที่ดังเพื่อขอทางผู้ใช้รถทุกคัน ยิ่งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเร่งด่วนมาก ๆ ก็จะเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการใช้ไมโครโฟนร่วมด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อบอกกล่าวให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเข้าใจด้วยว่ากำลังมีเหตุด่วน เหตุร้าย และอยู่ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนจริง ๆ กระนั้นการติดตั้ง ไฟไซเรน ก็ไม่ใช่ว่ารถคันใดอยากติดก็ติดได้ เพราะมันมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการขอติดตั้งอยู่ ร้านไทยจราจร จะขอแนะนำ 10 ข้อที่ต้องรู้ก่อนทำการติดตั้งไฟไซเรนบนหลังคารถ 

1.ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงสามารถติดตั้งได้ – เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรง นั่นคือรถคันใดก็ตามต้องการติดตั้ง ไฟไซเรน จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน ถ้าเป็นในกรุงเทพฯ สามารถยื่นเรื่องขออนุญาตได้ที่กองบังคับการตำรวจจราจร ส่วนต่างจังหวัด สามารถยื่นเรื่องได้ที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรประจำจังหวัดนั้น ๆ กรณีไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังฝ่าฝืนใช้งาน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก อีกทั้งเมื่อขออนุญาตแล้วจะใช้งานได้เป็นเวลา 3 ปี

2.รถที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง – อย่างที่รู้กันดีว่าไม่ใช่รถทุกคันจะสามารถติดสัญญาณไฟประเภทนี้ได้ ต้องเป็นรถที่ทางกฎหมายได้อนุญาตไว้แล้วเท่านั้น โดยรถที่สามารถติดตั้งได้ประกอบไปด้วยรถที่ใช้ในราชการทหารและตำรวจ, รถดับเพลิง, รถพยาบาลของราชการ, รถที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากรถประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ไปทำการติดตั้งไซเรน ก็จะถือว่ามีความผิด 

3.กรณีเป็นรถของเอกชน ต้องเข้าข่ายรายละเอียดที่กำหนด – หน่วยงานต้องเป็นนิติบุคคลและใช้เพื่อนำส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคกับบุคคลที่ประสบภัย, ใช้เพื่อความปลอดภัยที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์, ใช้เป็นรถโรงเรียน หากเป็นกรณีอื่น ๆ และไม่ได้รับอนุญาตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วทำการติดตั้งไซเรน จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 13 และมาตรา 132 ทันที

4.เรื่องของสภาพรถและอุปกรณ์ภายในรถ – รถที่จะทำการติดตั้ง ไฟไซเรน ไม่ได้ระบุว่าสภาพรถหรืออุปกรณ์ภายในรถต้องมีกฎเกณฑ์อะไรตายตัว เพียงแค่สภาพรถต้องดีพอสำหรับการใช้งาน อีกทั้งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้งาน พูดง่าย ๆ คือ ก่อนการติดตั้ง ต้องเช็คแล้วว่าสภาพรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถของเราอยู่ในสภาพที่ดีตามมาตรฐานการติดตั้ง เพราะเวลานำไปใช้งานจริงจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.รู้ด้วยว่าต้องติดสัญญาณไฟสีอะไร – การติดตั้งสัญญาณไฟเหล่านี้ไม่ใช่ว่าชอบสีอะไรก็เลือกติดตั้งสีนั้น เพราะแต่ละสีก็มีความหมายในตัวเองอยู่ ดังนั้นหากต้องการติดตั้งไซเรน ก็ต้องเลือกสีให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ด้วย โดยสีแดง คือ รถราชการทหาร ตำรวจ และรถดับเพลิง, สีแดง – น้ำเงิน รถพยาบาล , สีเหลือง รถมูลนิธิ อาสา ชมรม และอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นพอเราเห็นรถที่เปิดไซเรนบนถนน เมื่อสังเกตจากสีไฟไซเรน ก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นรถประเภทไหน

6.เรื่องของการใช้งานไฟ – เมื่อมีการติดตั้งเกิดขึ้นแล้วใช่ว่าจะถูกกฎหมายหมดทุกอย่าง ถ้าทำการติดตั้งแต่ไม่ได้เปิดใช้งานขณะเข้าจับกุม จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท, ใช้เสียงและไฟไซเรนในกรณีไม่เหมาะสมต่าง ๆ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ดังนั้นหากติดตั้งแล้วต้องดูให้ดีว่าควรเลือกใช้งานในช่วงเวลาไหน ไม่ใช่คิดอยากเปิดก็เปิด แบบนี้เสี่ยงผิดกฎหมายและอาจถูกปรับได้ 

7.เลือกประเภทของไฟให้เหมาะกับรถที่ใช้งาน – ประเภทของไฟเหล่านี้มีตัวเลือกเยอะมาก ดังนั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับรถตนเอง นอกจากเรื่องของแสงไฟแล้วก็ยังมีแบบของไฟหลายชนิดเหมือนกัน เช่น ไฟหมุน, ไฟแฟลช, ไฟหมุนพร้อมเสียงไซเรน, ไฟหมุนแบบ Tower, ไฟหมุนทรงหยดน้ำ, ไฟแฟลชฐานแม่เหล็ก ฯลฯ 

8.เรื่องระบบไฟในรถก็ต้องให้ความสำคัญ – เรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อมีการติดตั้งก็ต้องใช้แหล่งผลิตพลังงานจากภายในรถ ดังนั้นต้องดูให้ดีว่าจะเลือกต่อกับระบบไฟแบบไหน บางคนเลือกต่อกับที่จุดบุหรี่ ไม่ก็เลือกต่อโดยตรงกับระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์เลย ทั้งนี้ต้องเลือกช่างที่ทำการติดตั้งอย่างชำนาญในการติดตั้งไฟไซเรน ไม่เช่นนั้นหากใช้งานอยู่อาจเกิดอันตรายเอาได้เหมือนกันหากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้ถูกติดตั้งจากช่างที่มีประสบการณ์

9.หากยังไม่มีเหตุอันควร ต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม – การใช้ ไฟไซเรน ไม่ใช่ว่าจะต้องเปิดหรือติดเอาไว้กับรถตลอดเวลา วิธีปฏิบัติคือหากไม่มีเหตุอันควรใด ๆ ก็ทำการถอดแล้วห่อหุ้มเก็บให้เรียบร้อย เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟเกิดความเสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานได้ดีอีกด้วย เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ค่อยหยิบออกมาติดตั้งใหม่ แต่ถ้าเป็นกรณีติดตั้งถาวรบนหลังคารถเลยก็ปิดไฟปิดเสียงแล้วขับรถตามปกติ

10.ตรวจสอบความพร้อมให้ดีก่อนการใช้งาน – ก่อนการติดตั้งทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบความพร้อมให้ดีก่อนเสมอ เพื่อเวลาใช้งานแล้วจะได้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาใด ๆ ขณะใช้งาน บางคนไม่เคยตรวจอะไรเลยหรือไม่เคยลองทดสอบใช้งาน เมื่อถึงเวลาต้องใช้จริง ไฟไซเรนกลับไม่ติดหรือใช้การไม่ได้ 

เรื่องราวดี ๆ ที่ ร้านไทยจราจร นำมาบอกเล่าสู่กันฟังจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดนี้ได้เพิ่มขึ้นอีกมาก หากท่านใดต้องการซื้อไฟหมุนหรือไฟไซเรนคุณภาพดี การันตีด้านคุณภาพว่าใช้งานได้คงทน ยาวนาน แค่กดเข้ามาที่ https://trafficthai.com/Lightemgency.html แล้วเลือกสินค้าตามต้องการได้เลย รับรองว่าสินค้าไฟไซเรนทุกชิ้นจากร้านไทยจราจรคุณภาพสูง เพราะเลือกแต่สินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานมาจำหน่าย

Block "content-bottom" not found