😘ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค ขนาด 140×70 cm. ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งมอบให้กับสํานักงานกิจการยุติธรรม

ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค

ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค ขนาด 140×70 cm.  ได้ส่งให้กับ สํานักงานกิจการยุติธรรม  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ามาติดต่อว่าจะปลอดภัยจากเชื้อโรค หรือ covid-19 แน่นอน 100% ทันทีที่คุณเลือกใช้ ฉากกั้นอะคริลิค!!

ขอขอบพระคุณ สํานักงานกิจการยุติธรรม ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • ฉากกั้นอะคริลิค สามารถเพิ่มการป้องกันเชื้อโรค,เชื้อไวรัสหรือCovid -19 ได้ 100% ทันทีที่เริ่มใช้งาน
  • ฉากกั้นอะคริลิค สร้างความมั่นใจ ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้มาติดต่อว่าสามารถปลอดภัยจากเชื่อไวรัสได้แน่นอน 100%
  • เมื่อใช้งานฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค คุณจะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แน่นอน 100%!
  • ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต และสร้าง Social Distance ได้ในทันทีที่คุณเริ่มใช้งาน
  •  เมื่อติดตั้งฉากกั้นอะคริลิค ไร้ความกังวลว่าท่านจะติดเชื้อโรค หรือเชื้อไวรัสในขณะทำงานอยู่ในออฟฟิตได้ แน่นอน100%
  •  ฉากกั้นอะคริลิค คือตัวเลือกที่ดีที่สุด สำหรับการป้องกันเชื้อโรค ซึ่งเสี่ยงกับโรคติดต่อเช่น ไข้หวัด H1N1 , โคโรน่าไวรัส, ไข้หวัด Covid-19
  •  สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ามาติดต่อว่าจะปลอดภัยจากเชื้อโรค หรือ covid-19 แน่นอน 100% ทันทีที่คุณเลือกใช้ ฉากกั้นอะคริลิค!!
  •  ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค ทำให้ปัญหาของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่ที่คุณต้องการ!!
  •  เพิ่มคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่พนักงานของคุณ จะเกิดขึ้นได้ทันที!! เพียงแค่คุณใช้ ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค!!
  • ใช้งานสะดวก สามารถพับเก็บได้เมื่อเลิกใช้งานแล้ว ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บไปได้ 10 เท่า!!

🔥ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

 

ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค

ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค

ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค

ฉากกั้นอะคริลิคป้องกันเชื้อโรค