Category Archives: เสื้อจราจร

คุณเคยสงสัยไหมว่า ประโยชน์เสื้อจราจรคืออะไร ใครบ้างที่ต้องใช้ แล้วทำไมต้องใส่เสื้อจราจร

การทำงานในเวลากลางคืนที่มีแสงน้อยต้องใช้ความสามารถในการมองเห็นมากขึ้น  เราจึงต้องมีสิ่งมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น นั้นก็คือ วัสดุสะท้อนแสงที่ได้ถูกออกแบบให้ติดลงบนเสื้อผ้าจนเป็น เสื้อสะท้อนแสง เพื่อให้เราสามารถมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนจากแสงไฟที่กระทบกับเสื้อสะท้อนแสง โดยเสื้อสะท้อนแสงที่ดีนั้นต้องสามารถแสดงให้ผู้มองเห็นรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพนักงานได้มากที่สุด แม้ไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัตถุที่เห็นเด่นชัดนั้นคือมนุษย์ มิใช่เครื่องจักร รถยนต์ หรือวัตถุอื่นใด เสื้อสะท้อนแสงมีประโยชน์อะไรบ้าง ให้ผู้อื่นมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงจากแสงไฟที่ส่องในขณะทำงานในที่อับแสง มืด หรือตอนเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน(กลางคืน) [...]