คุณเคยสงสัยไหมว่า ประโยชน์เสื้อจราจรคืออะไร ใครบ้างที่ต้องใช้ แล้วทำไมต้องใส่เสื้อจราจร

การทำงานในเวลากลางคืนที่มีแสงน้อยต้องใช้ความสามารถในการมองเห็นมากขึ้น  เราจึงต้องมีสิ่งมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น นั้นก็คือ วัสดุสะท้อนแสงที่ได้ถูกออกแบบให้ติดลงบนเสื้อผ้าจนเป็น เสื้อสะท้อนแสง เพื่อให้เราสามารถมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนจากแสงไฟที่กระทบกับเสื้อสะท้อนแสง

โดยเสื้อสะท้อนแสงที่ดีนั้นต้องสามารถแสดงให้ผู้มองเห็นรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพนักงานได้มากที่สุด แม้ไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัตถุที่เห็นเด่นชัดนั้นคือมนุษย์ มิใช่เครื่องจักร รถยนต์ หรือวัตถุอื่นใด

เสื้อสะท้อนแสงมีประโยชน์อะไรบ้าง

  1. ให้ผู้อื่นมองเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงจากแสงไฟที่ส่องในขณะทำงานในที่อับแสง มืด หรือตอนเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน(กลางคืน)
  1. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดจากบุคคลอื่นกับตัวของพนักงานที่สวมใส่เสื้อสะท้อนแสง

เสื้อสะท้อนแสง จำเป็นสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและเน้นความปลอดภัย เช่น

ตำรวจจราจร พนักงานสร้างหรือซ่อมบำรุงผิวจราจร พนักงานติดตั้งซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้า ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนใส่ เสื้อสะท้อนแสง ทั้งนั้นเวลาปฏิบัติงาน  เพราะจะทำให้สังเกตได้ง่าย เมื่อแสงไฟตกกระทบแถบของเสื้อจากระยะไกล

สถานประกอบกิจการโรงงาน  เช่น คลังสินค้าที่มีรถโฟร์คลิฟท์ เพราะคลังสินค้าส่วนมากมักแสงสว่างไม่เพียงพอ ดังนั้นการใส่เสื้อสะท้อนจะทำให้สังเกตได้ง่ายและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

สนามบิน ยังมีข้อกำหนดให้ใช้เสื้อสะท้อนแสงทุกครั้งเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานบริเวณ ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ตามระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. 2557 มีคุณสมบัติของสีพื้นของวัสดุที่ใช้ในการทำเสื้อสะท้อนแสงเป็นสีเหลืองมะนาว ช่วยในการมองเห็นในที่มีแสงน้อย

หากคุณสนใจยางชะลอความเร็ว คุณสามารถดูรายละเพิ่มเติมได้ที่ www.trafficthai.com หรือ line@trafficthai