😊หมุดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง 132x122x75 mm. ของร้านไทยจราจรได้ถูกส่งให้กับ บริษัท นก อภิชัย เซอร์วิส จำกัด เป็นที่เรียบร้อย

หมุดถนนสะท้อนแสง

หมุดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง 132x122x75 mm. ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ บริษัท นก อภิชัย เซอร์วิส จำกัด ลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น บนถนน ตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ บริษัท นก อภิชัย เซอร์วิส จำกัด ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • หมุดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้มองเห็นได้ไกลถึง 1,000 เมตร
  •  หมุดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ มี IP 68 ซึ่งทำให้ทนต่อการที่รถเหยียบทับ
  •  หมุดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถอยู่ในอุณหภูมิ -25 ถึง 75 องศา ซึ่งทำให้หมดห่วงเรื่องใช้สินค้าบนถนนแล้วอายุการใช้งานจะสั้น
  •  หมุดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ มี 2 สี และมี LED 6 ดวง ซึ่งทำให้มองเห็นชัดเจนในตอนกลางคืน
  •  หมุดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้อายุการใช้งานยาวนานช่วยประหยัดงบประมาณ

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

หมุดถนน หมุดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ หมุดจราจร หมุดสะท้อน