Tag Archives: กรวยจราจร

“ป้ายบังคับ” ชื่อพร้อมความหมาย มีอะไรบ้าง?

ป้ายบังคับให้ปฏิบัติ คือ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับผู้ใช้เส้นทางให้ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะให้ผู้ขับขี่กระทำตามหรืองดเว้นการกระทำ

รวมป้ายจราจรพร้อมความหมาย มีอะไรบ้าง?

ป้ายจราจร เป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็นสามประเภทเครื่องหมายจราจร เครื่องหมาย "ป้ายบังคับ" มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง

“ป้ายจราจรสีเหลือง” : ชื่อพร้อมความหมายเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

ป้ายเตือน เป็นป้ายจราจรที่ใช้เตือนผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้าถึงลักษณะสภาพทาง หรือทางข้างหน้ากำลังจะมีการบังคับควบคุมการจราจรบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้เพื่อให้ผู้ใช้ทาง

บริหารความปลอดภัยในพื้นที่โรงพยาบาล ด้วยเครื่องหมายจราจร

          บริหารความปลอดภัยในพื้นที่โรงพยาบาล การดูแลความปลอดภัยในโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หากผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือประชาชนผู้เข้ารับการรักษาประสบอุบัติเหตุภายในโรงพยาบาล ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของโรงพยาบาล ซึ่งการบริหารความปลอดภัยนอกจากให้ความสำคัญต่อการออกแบบโครงสร้างอาคาร เครื่องมืออุปกรณ์แล้ว อุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกอย่างอุบัติเหตุรถชนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ฝ่ายอาคารสถานที่จึงควรมองหา [...]

ลานจอดรถ ที่ปลอดภัย ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

การควบคุมรถยนต์ของคุณในลานจอดรถอาจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการถูกขโมยหรือเกิดความเสียหายที่ไม่จำเป็น วันนี้เราจะสำรวจเรื่องนี้ในบทความนี้ โดยจะกล่าวถึงอุปกรณ์ที่ควรใช้เพื่อให้ลานจอดรถของคุณเป็นที่ปลอดภัย รวมถึงแสดงตัวอย่างการใช้งานเพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยของรถยนต์ของคุณทุกครั้งที่คุณจอด

8 อุปกรณ์ช่วยลดอุบัติเหตุและ เครื่องหมายจราจร ที่ฝ่ายอาคารสถานที่ต้องมี

             ความปลอดภัยในที่ทำงานถือเป็นหัวใจหลักของทุกองค์กร เพราะพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ถึงกระบวนการทำงาน สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องสำรวจและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกตำแหน่งงาน เช่น [...]

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากทางก่อสร้าง ด้วยอุปกรณ์จราจรเหล่านี้

        โครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อมีถนนตัดใหม่ผ่านไปยังพื้นที่ใดก็จะทำให้พื้นที่นั้น ๆ เกิดการพัฒนาและเจริญขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ประเทศไทยของเราเองก็มีการพัฒนาถนนหนทางอยู่เรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราก็จะได้เห็นงานก่อสร้างถนนอยู่ตลอดทั้งปี มีทั้งงานซ่อมแซม งานขุดเจาะถนนทำท่อระบายน้ำ และงานขยายเส้นทาง [...]

หลักการเลือกซื้ออุปกรณ์จราจรเพื่อบริหารงานที่จอดรถให้ปลอดภัย

          ตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อะพาร์ทเม้นต์ สถานที่ราชการ หรือสถานที่อื่น ๆ จะมีการสร้าง [...]

เกร็ดความรู้การใช้ เครื่องหมายจราจร ป้องกันอุบัติเหตุภัยบนถนนเมนในหมู่บ้านจัดสรร

        อุบัติเหตุบนถนนเมนในหมู่บ้านจัดสรรเป็นเรื่องที่พบเห็นอยู่เป็นประจำ สาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขับเร็วเกินไป ไม่มี เครื่องหมายจราจร แจ้งเตือน ขับชนคนเดินบนถนน  รวมไปถึงการจอดรถหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะทำให้เกิดปัญหาจราจรในหมู่บ้านไม่เว้นแต่ละวัน เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อชีวิต จึงอยากแนะนำ วิธีลดอุบัติเหตุ [...]