Tag Archives: แผงกั้นจราจร

เคลียร์ปัญหารถติดในเมืองด้วยการจัดการระบบ สัญลักษณ์จราจร

             รูปแบบการจราจรในเขตเมือง ภาพที่หลายคนคิดเหมือนกันก็คงจะเป็นภาพการจราจรที่ติดขัดเนื่องจากปริมาณรถจำนวนมากที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน จากประเด็นตรงนี้อาจพอให้เรารู้ได้ว่าการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองด้วยวิธีเดิม ๆ อย่างการขยายถนน หรือการสร้างทางด่วนใหม่ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้เร็วพอ เพราะทุกโครงการนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะเรียบร้อย อย่างนั้นแล้วการเอาชนะปัญหาที่ได้ผลจะต้องมาในรูปแบบของการจัดการระบบ [...]

5 อุปกรณ์ที่ควรมีในที่จอดรถ สำนักงาน

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดการพื้นที่ในสำนักงานหรือออฟฟิศก็คือการจัดการพื้นที่จอดรถ ทั้งในแง่ของความเพียงพอในการจอดรถและความปลอดภัยในการใช้งาน  นอกจากการออกแบบพื้นที่จอดรถให้มีมาตรฐานแล้ว การนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จอดรถ จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น และนี้คือ 5 อุปกรณ์ที่ควรมีในที่จอดรถสำนักงาน ที่ทาง ร้านไทยจราจร ขอแนะนำ กรวยจราจร นับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในพื้นที่จอดรถได้อย่างอเนกประสงค์และมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก [...]