Tag Archives: Queue Pole

😍เสากั้นทางเดินสแตนเลส ความสูง 90 Cm. ชนิดสายสีแดง 2 เมตร ดึงกลับอัตโนมัติ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งมอบให้กับ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่เรียบร้อย

เสากั้นทางเดินสแตนเลส ความสูง 90 Cm. ชนิดสายสีแดง 2 เมตร ดึงกลับอัตโนมัติ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด [...]

🥰เสากั้นทางเดินสแตนเลส ความสูง 90 Cm. ชนิดสาย 2 เมตรดึงกลับอัตโนมัติ ผ้าสีน้ำเงินเข้ม ของร้านไทยจราจรได้ถูกส่งให้กับ บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด เป็นที่เรียบร้อย

เสากั้นทางเดินสแตนเลส ความสูง 90 Cm. ชนิดสาย 2 เมตรดึงกลับอัตโนมัติ ผ้าสีน้ำเงินเข้ม ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด ลดปัญหา [...]

😊เสากั้นทางเดินสายดึงกลับอัตโนมัติ ของร้านไทยจราจร ลูกค้าประทับใจ มากกว่า 10 ปี

“เสากั้นทางเดินสายดึงกลับอัตโนมัติ” ได้ถูกส่งให้กลับ บริษัท ออนเซนรีทรีตแอนด์สปา จำกัด เป็นที่เรียบร้อย ขอรับรองผลว่า สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ สามารถช่วยกั้นเขตห้ามเข้า และยังสามารถจัดระเบียบการเข้าคิวหน้าประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วยครับ ขอขอบพระคุณ บริษัท ออนเซนรีทรีตแอนด์สปา จำกัด [...]