😄กรวยจราจรขนาด 80 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ วัสดุ EVA ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งให้กับ โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี

กรวยจราจรEVA

กรวยจราจรขนาด 80 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ วัสดุ EVA ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี ลดปัญหา ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงบริเวณที่ต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • กรวยจราจร เป็นวัสดุ EVA ซึ่งรถทับไม่แตก ที่ประเทศไทยเลือกใช้
  • ใช้แถบสะท้อนแสง 3M ซึ่งทำให้เวลากลางคืนมองเห็นได้ชัดเจน และอายุการใช้งานยาวนานมากถึง 5 ปี
  • กรวยจราจรรุ่นนี้ มีขนาดใหญ่ถึง 80 ซม. ทำให้ผู้ใช้รถมองเห็นชัดเจนในเวลากลางวัน และ กลางคืน เป็นขนาดมาตรฐานที่เลือกใช้กัน
  • ทำโลโก้หรือชื่อหน่วยงานได้ ซึ่งทำให้สินค้า มีความเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนขององค์กร หรือ หน่วยงานได้
  • เป็นวัสดุEVAซึ่งทนต่อแสง UV ทำให้สีไม่ซีดจาง อายุการใช้งานยาวนาน

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

Traffic Cone EVA Cone EVA กรวย EVA Traffic Cone