😍ห่วงสำหรับคล้องโซ่ เสียบกรวยจราจร ขนาด 10 Cm. ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งมอบให้กับ นิติบุคคลหมู่บ้านการ์เด้นซิตี้ลากูน เป็นที่เรียบร้อย

ห่วงคล้อง

ห่วงสำหรับคล้องโซ่ เสียบกรวยจราจร ขนาด 10 Cm. ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ นิติบุคคลหมู่บ้านการ์เด้นซิตี้ลากูน เพิ่มความสามารถในการกั้นเขต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ นิติบุคคลหมู่บ้านการ์เด้นซิตี้ลากูน ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • ห่วงคล้องโซ่กรวยจราจรทำจากวัสดุพลาสติก ซึ้งทำให้น้ำหนักเบา ไม่แตกหักง่าย
  • ห่วงคล้องโซ่กรวยจราจรมีขนาดเพียงแค่ 10 Cm. ซึ้งทำให้สามารถใช้งานกับกรวยจราจรได้ทุกขนาด
  • ห่วงคล้องโซ่กรวยจราจรมีสีส้ม ซึ้งทำให้กลมกลืนกับกรวยจราจร
  • ห่วงคล้องโซ่กรวยจราจรมีน้ำหนักเบา ซึ้งทำให้สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

ห่วงคล้องโซ่ ห่วงคล้องกรวย Cone Ring Traffic cone ring