แผงกั้นจราจรแบบหูช้าง มีล้อ ถูกส่งมอบให้กับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่ไว้ใจร้านไทยจราจร

steel gate elephant ears

“แผงกั้นจราจรหูช้าง” ได้ถูกส่งให้กลับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อย ขอรับรองผลว่า สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ลดจราจรติดขัด ลดการจอดรถในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่ห้ามจอดรถลง ขอขอบพระคุณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาด จะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของการใช้สินค้า

1. แผงกั้นจรจร ช่วยใ้คุณแบ่งเขตได้ชัดเจนมากขึ้น

2. เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ด้วยแผงกั้นจราจรแบบหูช้าง

3. แผงกั้นหูช้างใช้งานง่ายมีทั้งมีล้อและไม่มีล้อ

4. อายุการใช้งานยาวนาน ซื้อไปแล้ว 10 ปีก็ไม่พัง

5. เพิ่มความชัดเจนในการกั้นพื้นที่ได้ 100% ด้วยแผงกั้นจราจร

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *