😁ชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ท ได้ถูกส่งมอบให้กับ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นที่เรียบร้อย

เอี้ยมพร้อมบูท

ชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ท ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด ลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากไฟฟ้าช็อตเวลาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าบนพื้นที่ชื้นหรือมีน้ำขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • ชุดเอี๊ยมกันน้ำ ช่วยให้คุณหมดกังวล อุบัติเหตุ หรือ อันตรายจาก การมองไม่เห็นพื้นทางเดิน เนื่องจากน้ำท่วมปิดบังพื้นที่
  •  ห่างไกล โรคผิวหนัง เนื่องจากน้ำที่เดินลุยไม่สะอาด ด้วย ชุดเอี๊ยมกันน้ำ
  •  ความเสี่ยงของ การเกิดอุบัติเหตุ เหยียบของมีคม จะหมดไปทันที ถ้าเริ่มใช้ชุดเอี๊ยมกันน้ำ ตั้งแต่ตอนนี้
  •  ทำงานได้สบายใจ ใช้สำหรับใส่ลงน้ำ อาทิเช่น ลุยน้ำท่วม ล้างบ่อปลา ใส่จับปลา ตกปลา ใส่เดินป่า สามารถกันของมีคม และสัตว์มีพิษ
  •  ป้องกันทรพัย์สินเสียหายเนื่องจากน้ำเข้า เช่นโทรศัพท์ สามารถใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำป้องกันได้ 100%
  •  ไม่ต้องรอให้หน่วยงานมาแก้ไขเรื่องท่อระบายน้ำตัน เพิ่มคุณภาพชีวิตได้ทันทีเมื่อใช้ ชุดเอี๊ยมกันน้ำ
  •  ไม่กล้าเดินลุยน้ำเพราะน้ำไม่สะอาด และมองไม่เห็นพื้นที่เดิน ที่มีจะหมดไป เพียงคุณใช้ ชุดเอี๊ยมกันน้ำ
  •  ชุดเอี๊ยมเป็นชุดหนา ชุดลุยน้ำ ของทางร้านไทยจราจร เป็นแบบหนา ทนทานการใช้งาน

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

wadersuit เอี้ยมกันน้ำ เอี้ยม water proof suit