10 วิธี ติดป้ายจราจรให้ถูกต้องตามมาตรฐานกรมทางหลวง

ป้ายจราจร

จากข้อมูลของกรมทางหลวง ได้กำหนดหลักในการติดตั้งป้ายจราจรที่ถูกต้องไว้เพื่อความเป็นมาตรฐานในการสื่อสารด้านการจราจรและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้เดินสัญจรรวมกันบนพื้นที่สาธารณะ

ทั้งนี้ มีการศึกษามาแล้วพบว่า ผู้ขับขี่จะใช้เวลาอ่านป้ายจราจร ในชั่วเวลาสั้น ๆ เพียง 1 ถึง 8 วินาที โดยตัวอักษรบนป้ายที่มีขนาดประมาณ 10 ซม. จะใช้เวลาอ่าน 0.6 วินาที และการอ่านชื่อป้ายแต่ละบรรทัด จะใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที (เฉลี่ย 0.6 วินาที) การติดตั้งป้ายในระดับความสูงและระยะห่างจากจุดที่ต้องระวังที่เหมาะสม จึงสำคัญต่อการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ร้านไทยจราจร ได้รวบรวม 10 วิธีติดป้ายจราจรที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมทางหลวง เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องและผู้ใช้ท้องถนนได้ “เป็นหูเป็นตา” สังเกตและแจ้งทางการหากพบความเสียหายหรือความผิดปกติของป้ายจราจร

  1. การติดป้ายจราจร ต้องเอียง 5 องศา และหันเข้าหาผู้ขับขี่ให้เห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีการวิจัยแล้วว่า เป็นมุมที่เหมาะสมสำหรับลดการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ (Mirror Reflection) ได้ดี และหากจำเป็นต้องติดตั้งป้ายจราจรในที่เดียวกันหลายป้าย ต้องสื่อความหมายทางเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่สับสน
  1. ป้ายจราจรหยุด” เป็นป้ายทรง 8 เหลี่ยม ตัวอักษร “หยุด STOP” บนพื้นสีแดงสด กฎหมายระบุให้ติดตั้งเดี่ยว ๆ ห้ามรวมกับป้ายอื่น และห้ามติดใกล้กับสัญญาณไฟจราจรตรงทางแยก เพราะจะทำให้เกิดความสับสนในการขับขี่ ทั้งนี้ จะติดตั้งบนถนนสายรองหรือทางสายโท เพื่อให้ผู้ขับขี่ค่อย ๆ ชะลอและหยุดรถก่อนถึงทางแยก เพื่อให้รถทางหลักวิ่งก่อน เป็นป้ายจราจรที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถนนที่มีหลายเลนและมีการใช้ความเร็วสูงในการขับขี่
  1. กรณีติดตั้งป้ายจราจรในเมือง หรือบนเส้นทางหลวงพิเศษ ขอบล่างของป้ายต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร เนื่องจากอาจมีสิ่งบดบังทัศนะวิสัย ทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นป้ายจากระยะไกลได้
  1. กรณีที่จะติดตั้งป้ายจราจรนอกเขตเมือง ต้องให้ขอบล่างของป้ายสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 1 เมตรครึ่ง ยกเว้นแต่มีหลายป้ายที่ต้องติดซ้อน ๆ กัน ในแนวดิ่ง ก็สามารถซ้อนได้ แต่ป้ายล่างสุดต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร เพราะเป็นระดับต่ำสุดที่ยังพอเห็นได้จากมุมมองของผู้ขับขี่ทั่วไป
  1. ป้ายจราจรแสดง “ทางข้ามถนน”เป็นป้ายสี่เหลี่ยมพื้นสีน้ำเงินเป็นรูปคนเดินข้ามทางม้าลายสีขาวดำ กฎหมายให้ติดป้ายใกล้ทางม้าลาย ในพื้นที่ที่มีคนเดินข้ามถนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 คนต่อชั่วโมง และมีรถขับขี่ในเส้นทางนั้นไม่น้อยกว่า 450 คันต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย
  1. ป้ายจราจรสามเหลี่ยม “ให้ทาง” หรือป้ายจราจร “ให้รถทางขวาไปก่อน” ที่เรามักเห็นตรงวงเวียนต่าง ๆ เพื่อเตือนให้รถ “ทางโท” รอจังหวะ ให้รถในวงเวียน หรือ รถที่วิ่งบนถนน“ทางเอก” เคลื่อนตัวผ่านไปก่อน จะใช้ป้ายนี้ แทนการควบคุมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อควบคุมการจราจรของรถ “ทางโท” วิ่งมาด้วยความเร็วสูงกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  1. ป้ายจราจร เตือนทางแยก” เป็นป้ายสี่เหลี่ยมสีเหลือง ที่มีรูปถนนและทางแยกสีดำ เป็นป้ายที่เตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่า ประมาณ 200 เมตรข้างหน้า (ขั้นต่ำ) จะมีทางแยก หรือ ทางเลี้ยวโค้ง โดยกฎหมายให้ติดตั้งโดยเฉพาะพื้นที่มีการจราจรติดขัดจากสถิติมากกว่า 200 คันต่อวัน เช่น บนทางด่วน แต่หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดที่รถวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างต่ำ ก็ไม่จำเป็นต้องติดป้ายจราจรนี้ก็ได้
  1. ป้ายจราจรเพื่อเตือนสัญญาณไฟ เป็นป้ายสี่เหลี่ยมสี่เหลือง มีรูปสัญญาณไฟ แดง-เหลือง-เขียว อยู่ตรงกลาง เป็นป้ายที่มีประโยชน์มากสำหรับการขับขี่ในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดี เช่น ถนนโค้ง ป้ายนี้จะช่วยให้เห็นได้ชัดเจน ที่ระยะประมาณ 200 เมตร ก่อนถึงทางแยก เพื่อป้องกันอุบัติภัยทางรถยนต์ได้ดีขึ้น
  1. ป้ายจราจรเตือนให้หยุดข้างหน้า เป็นป้ายพื้นสีเหลืองทรงสี่เหลี่ยมที่มีตัวอักษรขาวคำว่า “หยุด”บนพื้นแดง พร้อมลูกศรดำเหนือคำว่าหยุด เป็นสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ ให้ทราบว่าในระยะประมาณ 100 – 150 เมตรข้างหน้าจะต้อง “หยุด” เป็นการเตือนบริเวณที่ทัศนวิสัยไม่ดี เช่นเดียวกับข้อ 8 เช่น ที่โค้ง หรืออาจมีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้เคียง ป้าย “หยุด” จึงช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถชนได้ดีขึ้น
  1. ป้ายจราจรเพื่อเตือนว่ามีสิ่งกีดขวาง เป็นป้ายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีลายเหลืองดำสะท้อนแสงสลับกัน เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าด้านซ้ายหรือขวามีสิ่งกีดขวางที่ต้องระมัดระวังการขับขี่มากขึ้น เช่น มีเกาะจราจร เสาหรือรั้วกั้น ฯลฯ โดยกฎหมายกำหนดให้มีขนาดไม่เกิน60×75ซม. และให้ขอบด้านล่างสูงกว่าระดับพื้นไม่น้อยกว่าครึ่งเมตร

จะเห็นได้ว่าป้ายจราจรมีความหมายที่เป็นสากล ซึ่งหากติดตั้งได้อย่างเหมาะสม ทั้งตำแหน่งที่ติดตั้ง ระดับความสูงของป้ายจราจร และจำนวนป้ายจราจรที่เพียงพอ ตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงให้คำแนะนำไว้ จะเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ขับขี่รถและผู้ที่เดินสัญจรไปมา ซึ่งจะลดอัตราความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ลดสถิติอุบัติเหตุได้มากขึ้น

ร้านไทยจราจร ขอเป็นหนึ่งเสียงที่สนับสนุนการลดอุบัติภัยจราจร ด้วยการผลิตสินค้าด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์จราจรที่มีคุณภาพดีมีมาตรฐานสูงระดับสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกเข้าชมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://trafficthai.comตลอด 24 ชั่วโมง