😘ไฟจราจร 2 ดวงโคม 200mm. สีเขียว-แดง LED 140 ดวง ไฟ 220V ร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งมอบให้กับบริษัท เคเคซี เอเชีย จำกัด

ไฟจราจร 2 ดวงโคม

ไฟจราจร 2 ดวงโคม 200mm. สีเขียว-แดง LED 140 ดวง ไฟ 220V ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์บริษัท เคเคซี เอเชีย จำกัด จำกัด ลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากที่ที่มองเห็นไม่ชัดเจนตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณบริษัท เคเคซี เอเชีย จำกัด ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • สัญญาณไฟจราจร สามารถ ลดอุบัติเหตุทันทีที่เริ่มใช้งาน
  • ไฟจราจร มีขนาดมาตรฐานกรมทางหลวงเลือกใช้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นชัดเจนในการให้สัญญาน
  • มี 3 สี ตามมาตรฐานงานจราจรที่ทั่วโลกเลือกใช้ ซึ่งทำให้ ความชัดเจนในการใช้งาน เป็นที่เข้าใจกันคนขับที่เป็นคนในประเทศและต่างประเทศ
  • ตัวโคมทำจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนต ซึ่งทำให้ อายุการใช้งานอยู่ได้มากกว่า 10 ปี
  • มาตรฐาน IP65 ทนแดกทนฝน ทนUVได้ 100%
  • ไฟจราจร ใช้ไฟบ้าน ขนาด 220V ซึ่งทำให้ใช้งานเพื่มความปลอดภัยได้ตลอดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
  • ใช้ควบคู่กับ ตู้สัญญานไฟจราจร เพื่อควบคุมสั่งงานจราจร ซึ่งทำให้ความเป็นระเบียบบนท้องถนนมีมากขึ้น 100

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

ไฟจราจร 2 ดวงโคม

ไฟจราจร 2 ดวงโคม

ไฟจราจร 2 ดวงโคม

ไฟจราจร 2 ดวงโคม