5 อุปกรณ์ ที่จะช่วยเหลือ คนพิการบนท้องถนน

การใช้รถใช่ถนนนั้นจำเป็นสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ซึ่งรวมถึงคนพิการด้วยเช่นกัน ซึ่งคนพิการนับเป็นผู้ที่ควรได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะร่างกายไม่สมบรูณ์เหมือนคนปกติทั่วไป การออกแบบเส้นทางสัญจรในปัจจุบันได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับคนพิการมากขึ้น ซึ่งหลายแห่งก็ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับกลุ่มคนพิการ โดยต้องคำนึงให้ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความพิการทางขา , แขน , หู หรือสายตา เพราะหากไม่ครอบคลุมในทุกด้านเช่นนี้แล้วก็อาจส่งผลให้กลุ่มคนพิการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการสัญจรบนท้องถนนได้ง่ายขึ้น และอาจกลายเป็นอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจสร้างความเจ็บปวด ทำให้ร่างกายบาดเจ็บมากขึ้นกลายเป็นความพิการซ้ำซ้อน หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต อันเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ โดยวันนี้ร้านไทยจราจรจะขอแนะนำอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือผู้พิการให้เดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  ดังต่อไปนี้

1.ทางเดินคนตาบอด เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนตาบอดสามารถสัญจรเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยมีลักษณะเป็นแผ่น PVC ที่มีลวดลายสัญลักษณ์สำหรับคนตาบอด บางครั้งอาจถูกเรียกว่า เบรลล์บล็อก (Braille Block) เพราะผิวสัมผัสของทางเดินได้รับการออกแบบให้สื่อสารกับผู้พิการทางสายตา โดยทั่วไปจะมี 2 รูปแบบคือแบบลายจุด และแบบลายแนวทาง สีของทางเดินจะถูกออกแบบมาให้ผู้คนทั่วไปสังเกตได้ง่าย โดยทั่วไปนิยมสีเหลืองและสีเทา ขนาดของกระเบื้องปูทางเดินนั้นจะเท่ากับกระเบื้องทั่วไปคือ 300 x 300 mm.จึงสามารถนำมาประกอบได้สะดวก ไม่จำเป็นต้องเผื่อพื้นที่วางให้ยุ่งยากในการจัดการ และวัสดุยังมีความทนทานสูงในทุกสภาวะอากาศ ความชื้น หรือแรงกระแทกได้ดี

2.ทางเดินกันลื่น เป็นทางเดินที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาด้านการเดินทาง ทั้งผู้ที่ไม่สามารถทรงตัวในขณะเดินได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องนั่งรถเข็น หรือผู้ที่ต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัว ซึ่งบนพื้นผิวของทางเดินจะมีการทำเป็นรอยนูนขึ้นมาเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานในระหว่างการสัญจร การเลือกซื้อควรพิจารณาถึงความทนทานของวัสดุให้ดี เพราะอุปกรณ์ชนิดนี้จะต้องรับแรงเสียดทาน แรงกระแทก ความชื้น และสภาวะอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา อุปกรณ์ที่นิยมนำมาใช้อย่างแผ่นทางเดินที่ทำจากสแตนเลส และมักมีลวดลายเพื่อช่วยในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางสายตาด้วย

3.ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลส นอกจากการทำทางเดินให้คนพิการแล้ว บางพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะอย่างริมระเบียงหรือบริเวณทางสัญจรที่มีความต่างระดับกัน เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ที่มีความพิการทางสายตาให้เพิ่มความระมัดระวัง สามารถใช้แบบปูเป็นแนวเส้นตรงแคบ ๆ หรือเข้าโค้งตามมุมขอบทางเดินได้ง่ายและสะดวก สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นปูน , พื้นไม้สังเคราะห์หรือพื้นกระเบื้อง  อเนกประสงค์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาคารลักษณะต่าง ๆ ได้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่ง อาคารห้างร้านและอาคารพาณิชย์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงทางเดินหรือทางสัญจรต่าง ๆ มีลักษณะรอยนูนของปุ่ม 2 แบบ คือแบบรอยจุด และแบบรอยยาว ซึ่งปุ่มทั้ง 2 แบบนี้มีเป้าหมายในการสื่อสารให้ผู้พิการทางสายตาทราบแตกต่างกัน โดยรอยจุดนั้นจะเตือนให้ผู้พิการทางสายตาทราบว่าจะต้องหยุดรอ หรือเพิ่มการระมัดระวังเพราะอยู่ใกล้ขอบทาง หรือจุดสิ้นสุดทางเดิน หรือทางแยกแล้ว แต่ในกรณีแนวยาวการวางแนวของปุ่มจะทำให้ผู้พิการทางสายตารู้ตัวว่าจะต้องเดินทางต่อไปทางเส้นทางใดนั่นเอง

4.กระเบื้องปูพื้นคนพิการ นอกจากทางเดินสำหรับคนพิการที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาแล้ว ยังมีอุปกรณ์หนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะอย่างกระเบื้องปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งวัสดุจะแตกต่างจากทางเดินเพราะเป็นกระเบื้องเซรามิค แต่จะยังคงทำพื้นผิวของกระเบื้องให้มีลักษณะเป็นแนวยาวนูน หรือรอยจุดนูนอยู่เพื่อสื่อสารให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเดินทางไปยังทิศทางที่ถูกต้องได้

5.อุปกรณ์ทำสัญลักษณ์ให้ผู้พิการ เมื่อสังคมไทยกำลังปรับให้เกิดความสมดุลของการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้พิการและผู้คนที่มีร่างกายสมบูรณ์  การนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก อย่างสัญลักษณ์ที่จอดรถสำหรับคนพิการเพื่อเป็นการกั้นพื้นที่ให้คนพิการได้มีความสะดวกในการจอดรถมากขึ้น รถเข็นสามารถเข็นผ่านบริเวณข้างรถได้ง่ายกว่าที่จอดรถปกติ ซึ่งอาจใช้เป็นป้ายสัญลักษณ์ ขาตั้งพร้อมป้ายสัญลักษณ์ที่สามารถยกเคลื่อนย้ายได้ หรือสีทาพื้นผิวถนน เป็นต้น

อุปกรณ์เพื่อผู้พิการจึงถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรือผู้พิการทางสายตา เพราะพวกเขาเหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป  นอกจากนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้พิการด้วย แต่ก็ต้องอาศัยการติดตั้งอย่างถูกวิธี ความเข้าใจการใช้ของอุปกรณ์อย่างถูกต้อง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความทนทานถาวรตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งทางร้านไทยจราจรขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจติดต่อกับร้านจำหน่ายอุปกรณ์ที่มากประสบการณ์และคัดสรรแต่วัสดุคุณภาพดีมาใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด และแน่นอนว่ามันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของผู้พิการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Block "content-bottom" not found