6 เหตุผล ทำไมคนญี่ปุ่น เลือกใช้ เสาธงไฟเบอร์กล๊าส ??

ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งวิถีชีวิตและนิสัยของผู้คน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่คนญี่ปุ่นนนิยมนำมาใช้เพื่อธงสัญลักษณ์ในงานและการโฆษณาชนิดต่าง ๆ อย่างธงรูปปลาสำหรับงานเทศกาล ธงเพื่อแจ้งชื่อร้านหรือสินค้าที่วางขายอยู่ ธงชาติที่จะปลิวไสวในวาระสำคัญของชาติ รวมถึงธงสำหรับการโฆษณา ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เฉพาะตัวธงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเสาธงที่ใช้ติดตั้งธงด้วย ซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน มีความสวยงามไม่ว่าจะตั้งเสาร์ไว้ในบริ้วณลักษณะอากาศแบบใดก็ตาม … ทางร้านไทยจราจรขอนำ 6 เหตุผลที่คนญี่ปุ่นนิยมเลือกใช้เสาธงไฟเบอร์กล๊าส  ดังต่อไปนี้

1.ความยืดหยุ่นสูง การตั้งเสาธงเอาไว้ย่อมหลีกเลี่ยงกับการเผชิญกับลมที่พัดแรงได้ยาก โดยเฉพาะเสาธงที่มีความสูงมาก ๆ หรือติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่โล่งกว้าง ก็ยิ่งมีโอกาสเผชิญกับลมที่พัดแรงมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ ก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะต้องเจอกับพายุลมมรสุมได้มากขึ้น ดังนั้นการเลือกเสาธงชนิดที่ทำจากไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น ด้วยโครงสร้างที่สัมพันธ์กันระหว่างใยแก้วและเรซิ่นที่ต่อเนื่องกันอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้เสาธงประเภทนี้มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงลมที่รุนแรงได้ดี ยิ่งเป็นเสาที่ขึ้นรูปในลักษณะชิ้นเดียวทั้งเสา ก็ยิ่งเสริมความแข็งแรงให้เสาธงมากยิ่งขึ้น

2.ลักษณะเป็นฉนวน เนื่องจากเสาธงจากไฟเบอร์กล๊าสเป็นเสาธงที่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงผสมกับใยแก้ว จึงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่สมบูรณ์ ลดอัตราการเกิดเปลวไฟแม้จะต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน ๆ จึงมีความปลอดภัยสูง ซึ่งชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงมีความนิยมนำเสาธงที่มีความปลอดภัยสูงชนิดนี้มาใช้งานกันมากและแพร่หลาย และในบริเวณที่สูงนอกจากแสงแดดที่ร้อนแรงแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะต้องเจอกับฟ้าผ่าเวลาฝนฟ้าคะนองได้มาก ดังนั้นเสาธงชนิดนี้จะไม่กลายเป็นอุปกรณ์ล่อฟ้า แม้จะตั้งอยู่ในบริเวณที่สูงเพียงใดหรือไม่ได้ติดตั้งสายดินเอาไว้ก็ตาม

3.ความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากกระบวนการผลิตเสาธงประเภทนี้ผลิตจากวัสดุที่มีความทนทานสูงทั้งใยแก้วและพลาสติกชนิดโพลีเอสเทอร์ หลังขึ้นรูปแล้วตัวเสาจะมีลักษณะสีขาวโดยไม่ต้องทาสีซ้ำ และส่วนผสมที่เป็นพลาสติกจะเคลือบสีของเสาธงไฟเบอร์กล๊าสเอาไว้ ทำให้เสามีความสวยงาม ไม่หลุดลอกแม้จะต้องเผชิญกับสภาวะอากาศมาเป็นระยะเวลานาน ๆ และยังไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเป็นสนิมที่จะทำให้โครงสร้างเปราะบางมากกว่าปกติ ไม่ต้องบำรุงรักษาใด ๆ ก็จะยังคงดูเหมือนใหม่ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งความทนทานในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญมาก เพราะคุ้มค่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มเติม

4.การติดตั้งง่ายและสะดวก เนื่องจากองค์ประกอบของเสาธงชนิดนี้มีพลาสติกเป็นหลัก ทำให้มีน้ำหนักเบาจึงง่ายต่อการติดตั้งเพียงใช้แผ่นเหล็กสำหรับยึดเสาก็เพียงพอกับการติดตั้งเสาธงชนิดนี้ได้เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ด้วยน้ำหนักที่เบา ทำให้การขนส่งเสาธงประเภทนี้ยังง่ายและสะดวก ไม่สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายในการขนส่งครั้งละมาก ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ดีการเลือกฐานสำหรับติดตั้งเสาธงนั้นก็ควรเป็นฐานที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี , ฝนที่มีความเป็นกรด , แสงแดด และสภาวะอุณหภูมิลักษณะต่าง ๆ ได้ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการนำเสาไปใช้งานจะมีความคุมค่า ทนทานและยาวนานมากได้อย่างที่ต้องการ

5.ไม่มีเสียงรบกวน อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ต้องใช้คู่กับเสาธงนั้นก็คือเชือกสำหรับชักธง ซึ่งในกรณีของเสาโลหะมักทำให้เกิดเสียงดังเมื่อเชือกสะบัดโดนเสา ดังนั้นเมื่อเสาผลิตจากพลาสติกไฟเบอร์กล๊าสก็จะทำให้ปราศจากเสียงรบกวนดังกล่าว ชาวญี่ปุ่นจึงชื่นชอบเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำเสาธงประเภทนี้มาใช้งานได้ทุกอาคารทั้งสำนักงานที่ต้องการความเงียบ หรือโรงเรียนที่ต้องไม่มีเสียงรบกวนสมาธิของนักเรียนได้ดี

6.ลักษณะแท่งตรงที่สมบูรณ์ เพราะการขึ้นรูปและนำเสาประเภทนี้ไปใช้งาน ไม่จำเป็นต้องต่อชิ้นส่วนใด ๆ เพิ่มเติมอีก เพราะเสาได้รับการขึ้นรูปเป็นแท่งตรงชิ้นเดียวมาจากโรงงานแล้ว ทำให้ไม่โค้งงอเสียรูปได้ง่ายเมื่อนำมาตั้งและประกอบเรียบร้อยแล้ว มีความสวยงามที่โดดเด่นไม่ว่าจะใช้งานกับธงรูปร่างหรือสีสันใดก็ตาม ทำให้คนญี่ปุ่นนิยมชมชอบเสาธงไฟเบอร์กล๊าสกันมาก

ด้วยเหตุผลทั้ง 6 ประการนี้จึงทำให้คนญี่ปุ่นนิยมใช้งานเสาธงประเภทนี้กันมาก มีความคุ้มค่าทั้งทางด้านความสวยงาม ความทนทานในการใช้งาน และการดูแลรักษาที่น้อยมากเมื่อเทียบกับเสาธงประเภทอื่น ๆ ดังนั้นหากลูกค้ากำลังมองหาเสาธงที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสูงสุด ทางร้านไทยจราจรขอแนะนำว่าขอให้ลองพิจารณาเสาธงไฟเบอร์กล๊าสเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการพิจารณา เชื่อว่าทางลูกค้าจะต้องได้รับความพึงพอใจเมื่อนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน

Block "content-bottom" not found