6 วิธี ป้องกันพนักงานขโมยของใน “คลังสินค้า”

คลังสินค้าคือพื้นที่ที่มีการจัดเก็บสินค้าและข้าวของต่าง ๆ เอาไว้มากมาย ซึ่งล้วนมีราคาและปริมาณมหาศาล ดังนั้นการจัดการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าสูญหายหรือถูกขโมยไปจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นมูลค่าความเสียหายและต้นทุนที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็น หากบานปลายหรือเกิดบ่อยครั้งก็ย่อมทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการขาดทุนได้ ดังนั้นภายในพื้นที่คลังสินค้าจึงควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขโมยสินค้าตามวิธีที่ร้านไทยจราจรขอแนะนำต่อไปนี้

1.การออกแบบพื้นที่คลังสินค้า การป้องกันขโมยภายในพื้นที่คลังสินค้าต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่คลังสินค้า ควรมีลักษณะโปร่งสามารถมองเห็นพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าได้อย่างชัดเจน เพราะมุมอับมักเป็นจุดที่ง่ายต่อการขโมยสินค้ามากที่สุด และการแบ่งพื้นที่จัดเก็บสามารถสัมพันธ์กับราคาสินค้าได้ กรณีสินค้ามีราคาแพงควรจัดอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย หรือมีการนำอุปกรณ์ควบคุมมาป้องกันการหยิบฉวยไปโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่หากพื้นที่คลังสินค้ามีลักษณะจำกัดทำให้ไม่สามารถให้มองเห็นได้ง่ายก็ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มมุมมองการมองเห็นอย่างกระจกโค้งสี่เหลี่ยมชนิดสแตนเลสเพื่อเพิ่มมุมมองด้านหลังชั้นวางสินค้าให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ลดโอกาสการก่อโจรกรรม

2.การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน หากสินค้าหรือสิ่งของที่เก็บภายในคลังสินคามีราคาแพง และอาจมีช่วงที่ไม่มีคนอยู่กับสิ่งของที่มีราคานั้น ๆ ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการสูญหาย อาจเป็นตู้เก็บของ การทำคอกกั้นที่สามารถติดอุปกรณ์ปิดล็อกได้ หรือหากเป็นพื้นที่ควบคุมที่ไม่ต้องการให้คนภายนอกเข้ามายุ่งวุ่นวายก็อาจนำแผงกั้นมาปิดพื้นที่เอาไว้ เป็นการลดโอกาสการถูกลักขโมยสินค้าออกจากพื้นที่คลังสินที่ควบคุมเอาไว้ได้ในระดับหนึ่ง หรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อตรวจจับพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้และบริเวณที่จัดเก็บสินค้ามีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยสินค้าได้ก็ควรติดตั้งอุปกรณ์ไว้เพื่อการติดตามเหตุผิดปกติอย่างกล้องวงจรปิดที่สามารถนำภาพที่ถ่ายและบันทึกเอาไว้มาติดตามหาผู้กระทำผิด เพื่อเอาสิ่งของที่สูญหายไปกลับคืนมาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามกฎหมายได้

3.การใช้พนักงานหรือบุคลากรเข้ามาควบคุม การใช้ทรัพยากรบุคคลนับเป็นตัวเลือกที่ผู้ประกอบการทุกคนมีความพร้อมเอาไว้อยู่แล้ว โดยการตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาดูแลป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่คลังสินค้า และคอยตรวจตราว่ามีเหตุผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นกับคลังสินค้าหรือไม่ อาจเป็นร่องรอยการบุกรุก หรือความผิดปกติในลักษณะใด ๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจำเป็นต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตนเองและทรัพย์สินอย่างกระบอง รปภ. หรือไฟฉาย LED ซูมได้ที่ใช้ตรวจสอบในมุมมืด เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้บุคลากรก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบพนักงานด้วย เพราะหากเป็นกรณีที่พนักงานภายในทุจริตการใช้บุคลากรมาตรวจสอบกันก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ ซึ่งอาจต้องใช้การตรวจสอบบัญชีเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าว

4.การใช้ระบบตรวจนับสินค้า เพื่อความคล่องตัวแลรวดเร็วในการจัดระเบียบและบริหารคลังสินค้า ในปัจจุบันจึงได้มีการออกแบบเป็นโปรแกรมควบคุมคลังสินค้าขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โปรแกรมนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบได้ทันทีว่ามีสินค้าเข้ามายังภายในสินค้าเป็นปริมาณเท่าใด รวมเป็นจำนวนเท่าใดภายในคลังสินค้า และหากมีการนำออกไปก็จะแจ้งยอดพร้อมตัดจำนวนคงเหลือในคลังสินค้าเอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหากมีการตรวจสอบพบว่าปริมาณสินค้าที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมและที่ตรวจพบในคลังสินค้าไม่ตรงกันก็อาจเป็นการบ่งชี้ถึงเหตุโจรกรรมภายในคลังสินค้าได้

5.การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบและปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าภายในคลังสินค้าจะไม่มีการสูญหายของสิ่งของ หรือทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามที่จัดเก็บเอาไว้ภายในคลังสินค้า จำเป็นต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติที่ดี เช่น การกำหนดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจรับสินค้าก่อนจัดเก็บเข้ามายังภายในคลังสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่นำเข้ามาจัดเก็บมีปริมาณและประเภทของสินค้าถูกต้องตามที่กำหนด การกำหนดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณและประเภทสินค้าที่อยู่ภายในคลังครบถ้วนสูญหายไปหรือไม่ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งออกไปจากคลังมีปริมาณเท่าใด มีสินค้าใดที่เกิดความเสียหายในระหว่างการจัดส่งหรือไม่ รวมถึงการกำหนดอำนาจผู้รับผิดชอบในการนำสินค้าออกไป เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในอีกระดับได้

6.การหามาตรการแก้ไขป้องกันทันทีที่เกิดปัญหา แม้จะว่าปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ เอาไว้เพื่อป้องกันการถูกขโมยและสูญหายของสินค้า แต่โอกาสไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งหากเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวนอกจากการเร่งติดตามหาสิ่งของที่สูญหายไป หรือหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามคดีความแล้ว ยังจำเป็นต้องหาสาเหตุเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเอาไว้ด้วย พร้อมติดตามด้วยว่ามาตรการใหม่ที่วางเอาไว้นั้นเหมาะสมหรือไม่

การสูญหายของสินค้าหรือข้าวของมีค่าล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการจะต้องแบกรับ ดังนั้นการกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมาก รวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างกล้องวงจรปิดที่ถ่ายภาพความเคลื่อนไหวได้ชัดเจน เห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพแสง และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารอย่างวิทยุสื่อสารที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรสามารถแจ้งเหตุผิดปกติให้ทราบกันอย่างทั่วถึงได้ทันเวลาก็ควรมีสัญญาณที่คมชัด ช่วยให้ได้ยินอย่างชัดเจนแม้ในพื้นที่อับของคลังสินค้าได้ ทางร้านไทยจราจรขอให้ท่านเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้โดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์การใช้งานเป็นสำคัญ

Block "content-bottom" not found