7 เหตุผล ที่คุณควรลงทุนธุรกิจ “คลังสินค้าให้เช่า”

คลังสินค้าคือรูปแบบของการให้บริการในการจัดเก็บสินค้า แต่เดิมมักเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรือผู้ประกอบการที่จัดจำหน่ายสินค้าเหล่านั้น แต่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความพร้อมทางศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วมากขึ้น จึงเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าคลังสินค้าให้เช่าขึ้นมา ช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาก่อสร้างคลังสินค้าขึ้นมาใหม่ แต่อาศัยคลังสินค้าเช่าก็สามารถดำเนินกิจการได้ทันที เพราะการสร้างอาคารใด ๆ ขึ้นมาใหม่นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้สูญเสียทั้งเงินและเวลา อันเป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ จึงหันมาใช้บริการรูปแบบคลังสินค้ากันมากขึ้น ดังนั้นหากคุณเป็นอีกผู้หนึ่งที่กำลังวางแผนเป็นเจ้าของกิจการ แต่ยังไม่ได้เลือกว่าจะทำธุรกิจอะไรดี ร้านไทยจราจรก็ขอแนะนำให้ลองพิจารณาธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าดู เพราะมีข้อดีที่น่าสนใจดังนี้

1.อัตราการเติบโตสูง อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจคลังสินค้าให้เช่านั้น เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจ E-commerce เพราะธุรกิจรูปแบบดังกล่าวต้องสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเน้นงานขายสินค้าเป็นหลัก บางผู้ประกอบการอาจไม่มีทั้งสถานที่ผลิตและคลังสินค้าเป็นของตนเอง ซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าวก็มักนิยมใช้บริการกับคลังสินค้าให้เช่าเป็นหลัก ส่งผลให้อัตราการเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าให้เช่ากับอัตราการเติบโตของธุรกิจ E-commerce เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นควบคู่กัน กลายเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดี ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและถูกจับตามองเป็นอย่างมาก

2.ลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ รูปแบบของธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าจะเป็นรูปแบบที่เจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องหาลูกค้าในปริมาณมากเหมือนการวางสินค้าจำหน่ายแบบทั่วไป โดยมากหากคลังสินค้าให้เช่าอยู่ในทำเลที่ดี มีรูปแบบการจัดเก็บที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ รวมถึงการบริหารจัดการจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สนใจได้ดี ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้ว การสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับธุรกิจจะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยของสินค้าที่จัดเก็บด้วย ผู้ประกอบการคลังสินค้าให้เช่าจึงควรติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยอย่างป้ายถังดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างครบถ้วนเอาไว้ด้วย

3.ความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ การทำธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า เป็นรูปแบบของธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ทรัพยากรเพียงพื้นที่จัดเก็บ และระบบบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถปรับขนาด หรือลดขนาดในการดำเนินธุรกิจได้ตามต้องการ ความยืดหยุ่นในลักษณะนี้จะช่วยให้เจ้าของกิจการใหม่สามารถรับมือได้ไม่ยากแม้ว่าจะเกิดปัญหาใด ๆ ก็ตาม คลังสินค้าให้เช่าบางแห่งยังนำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าของตนเองได้ง่ายและรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต ถือเป็นการลงทุนในงบประมาณน้อยที่ให้ผลตอบแทนสูง

4.การบริหารทรัพยากรที่น้อยลง การดำเนินธุรกิจให้เช่าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นรูปแบบธุรกิจที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรบุคคลลงไปได้มาก เพราะไม่ต้องแบ่งทรัพยากรบุคคลไปยังส่วนของการผลิตหรือการตลาด รวมไปถึงการบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ผู้ประกอบการจึงสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากเกินไป เกิดเป็นความคล่องตัวของผู้ที่สนใจอยากจะมีกิจการเป็นของตนเองแต่มีงบประมาณที่จำกัดให้สามารถเริ่มลงทุนได้ทันที

5.โอกาสในการขยายธุรกิจ ในอนาคตมีความคาดการณ์ว่าธุรกิจคลังสินค้าจะไม่จำกัดอยู่ที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายไปถึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หรือกลุ่มประเทศคู่ค้ารายอื่น ๆ ของประเทศไทย โอกาสในการเพิ่มสาขาของผู้ให้บริการสินค้าจึงมีสูงมาก สังเกตได้จากในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการขยายสาขาการให้บริการออกไปยังต่างจังหวัดกันมากขึ้นทุกวัน ซึ่งสาขาของคลังสินค้าให้เช่าเหล่านั้นควรมีการนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเสื้อสะท้อนแสงให้พนักงานสวมใส่เพื่อลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรบุคคลในระหว่างการทำงานได้ดี เมื่อมีความปลอดภัยก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ายิ่งขึ้น

6.ผลตอบแทนที่คุ้มค่า การดำเนินธุรกิจใด ๆ ก็ตามย่อมคำนึงถึงผลตอบแทนเป็นสำคัญ ซึ่งธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าจะมีการกำหนดอัตราการให้เช่าที่แน่นอน ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจชนิดนี้สามารถคำนวณผลตอบแทน ระยะเวลาการคุ้มทุน และอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง จึงสามารถปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ดี เพื่อผลตอบแทนที่ดีจะต้องมีการควบคุมความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารที่ใช้งาน ยิ่งในกรณีที่ลูกค้าจัดรถมาส่งของที่ต้องการจะจัดเก็บด้วยตนเอง ขอแนะนำว่าต้องติดตั้งราวเหล็กกันชนขอบโค้งเพื่อป้องกันความเสียหาย เพื่อไม่ให้รถขนส่งของลูกค้าชนถูกส่วนที่สำคัญของคลังสินค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียและทำให้ไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนนั่นเอง

7.มีสิ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ มารองรับการทำงานมากมาย เมื่อธุรกิจคลังสินค้ามีความน่าสนใจ จึงทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามารองรับการทำงานมากมาย ทั้งการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน การนำกล้องวงจรปิดมาบันทึกการทำงานเพื่อลดโอกาสการผิดพลาด สิ่งเหล่านี้ทำการการบริหารจัดการคลังสินค้ากลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น เหมาะกับผู้ประกอบการมือใหม่ รวมไปถึงระบบการควบคุมไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายังภายในพื้นที่คลังสินค้าด้วยไม้กระดกอัตโนมัติได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามร้านไทยจราจรขอแนะนำว่าหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังสนใจทำธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าก็ควรศึกษารายละเอียดของธุรกิจให้ดีเสียก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

Block "content-bottom" not found