8 สะพาน ที่ออกแบบได้สวยที่สุดในประเทศไทย

สะพานคือเส้นทางที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อถนนให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวาง อย่างแม่น้ำ ทางรถไฟ หรือถนนเส้นที่ตัดขวางกันเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีและความรู้ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมได้รับการพัฒนาก็ส่งผลให้โครงสร้างสะพานมีทั้งความแข็งแรงทนทานและความสวยงามมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนำสะพานมาใช้งานอำนวยความสะดวกในการจราจรมากมาย ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บางสะพานอาจทำด้วยโครงสร้างง่าย ๆ แต่มีเอกลักษณ์โดดเด่น แต่บางสะพานก็ได้รับการออกแบบและก่อสร้างมาเป็นอย่างดี ร้านไทยจราจรจึงอยากจะขอให้ทุกท่านได้รู้จักกับสะพานที่ถูกจัดอันดับว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย 8 แห่ง ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1.สะพานพระราม 8 เป็นสะพานที่มีมีความยาวรวมทั้งหมด 475 เมตร ถูกออกแบบตัวสะพานให้ใช้ระบบขึงแบบสมมาตรที่มีความยาวติดอันดับโลกอยู่ที่ลำดับที่ 5 ถือเป็นสะพานที่มีรูปแบบโดดเด่นเฉพาะ จนอาจกล่าวได้ว่าสะพานพระราม 8 นั้นเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกใช้แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพราะตัวสะพานได้รับการออกแบบให้มีลักษณะของการผสมผสานศิลปะแบบไทย ๆ เข้าไปด้วย เพราะสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 8 จึงมีจุดพิเศษที่ปลายยอดของสะพาน โดยบริเวณปลายยอดเสาที่สูงที่สุดของตัวสะพานนั้นสามารถใช้เป็นจุดชมทิวทัศน์ได้ มีลักษณะโครงสร้างเป็นโลหะกรุกระจกให้มีรูปลักษณ์คล้ายดอกบัว จึงนับเป็นสะพานที่มีความโดดเด่นและสวยงามมากของไทย

2.สะพานขัวเหล็ก เป็นสะพานเหล็กแห่งเดียวของเชียงใหม่ หลายท่านอาจเคยเห็นผ่านตาแบบไม่รู้ตัวมาแล้ว เพราะถือสะพานที่ปรากฏในฉากหนังหลาย ๆ เรื่องที่มีโลเคชั่นเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อเรียกว่าสะพานนวรัฐและโครงสร้างเป็นไม้ แต่ต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้จนสะพานเสียหาย ทางราชการจึงได้สร้างสะพานขึ้นใหม่ โดยใช้เหล็กลำลองมาก่อสร้างให้ใหญ่ขึ้นจนรถสัญจรได้ แต่ในปีในปี พ.ศ.2464 เมื่อการรถไฟมีแผนจะทำรางรถไฟตัดผ่านขึ้นมายังเชียงใหม่ ได้มีการรื้อสร้างใหม่เป็นสะพานเหล็กหรือเรียกตามภาษาเหนือว่าขัวเหล็กแทน สะพานใหม่นี้ถูกใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2510 ก็ถูกรื้อและย้ายมายังที่ตั้งในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน และถูกปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีการนำป้ายจราจรมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาด้วย

3.สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานที่สวยงามมากของจังหวัดสงขลา และยังเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของไทย มีความยาวทั้งหมด 2,640 เมตร ถือเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข4146 เป็นตัวเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 (หาดใหญ่-สงขลา) และทางหลวงหมายเลข 4083 (สงขลา-ระโนด) จุดเริ่มต้นของสะพานอยู่ที่บ้านน้ำกระจาย ผ่านเกาะยอ แล้วเชื่อมต่อไปยังเขาน้อยที่อยู่อีกฝั่งของแผ่นดิน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกตั้งอยู่ที่บ้านน้ำกระจาย ใช้เชื่อมระหว่าง อ.เมืองสงขลากับชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะยอ ความยาว 940 เมตร ส่วนที่ 2 เชื่อมระหว่างชายฝั่งทิศเหนือของเกาะยอกับบ้านเขาน้อย มีความยาว 1,700 เมตร เป็นส่วนที่มีวิวสวยที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับผืนน้ำกว้างใหญ่สีฟ้าครามในแบบ Panorama 180 องศาและเพื่อความปลอดภัยยังมีการนำเสาหลักจราจรมาใช้เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้สัญจรด้วย

4.สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานประวัติศาสตร์ที่หลายคนคุ้นหูกันดี สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้ใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรจำนวน 61,700 คน และกรรมกรชาติอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากมาสร้างรางรถไฟ ซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากและโรคภัยต่าง ๆ รวมทั้งอาการขาดสารอาหาร ส่งผลให้เชลยศึกหลายคนเสียชีวิต สะพานแห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2486 แต่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ได้ถูกทิ้งระเบิดจนสะพานหักท่อนกลาง เมื่อสงครามสิ้นสุด รัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมด้วยเหล็กรูปเหลี่ยม และในปี พ.ศ. 2489 ได้เริ่มใช้งานใหม่ ปัจจุบันถูกใช้เป็น สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ

5.สะพานตากสินมหาราช สะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรี เชื่อมต่อระหว่างตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ กับตำบลบางกะไชย ถือเป็นสะพานที่มีความยาวมากที่สุดของภาคตะวันออกด้วยความยาว 1.060 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของถนนเฉลิมบูรพาชลทิตซึ่งถือเป็นถนนสายท่องเที่ยวลัดเลาะเลียบชายฝั่งทะเลที่มีความยาวและความงดงามมากที่สุดของภาคตะวันออก ทำให้มีผู้ใช้สัญจรหลายคนมาก จึงต้องนำหมุดถนนสะท้อนแสงมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร

6.สะพานมิตรภาพไทย – ลาว เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว (คำม่วน) พื้นที่สะพานฝั่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ฝั่งประเทศลาวตั้งอยู่ที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เป็นสะพานที่มีความสวยงามมาก ถูกใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพื่อการค้า การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคใต้ของประเทศจีน สะพานมีความยาวรวม 780 เมตร ประกอบด้วยช่องลอดกว้าง 60 เมตร ความสูง 10 เมตร ความกว้างสะพาน 13 เมตร แบ่งช่องการจราจรเป็น 2 เลน

7.สะพานพระพุทธยอดฟ้า มีชื่อทางการว่าสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ สร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ใช้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี ใช้เป็นที่ประดิษฐานปฐมบรมราชานุสรณ์ของรัชกาลที่ 1 ยังถูกใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมตลาดให้จับจ่ายซื้อของด้วย

8.สะพานภูมิพล มีอีกชื่อว่าสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนสุขสวัสดิ์ มีขนาดใหญ่สามารถแบ่งได้ 7 ช่องการจราจร ถูกแบ่งด้วยเทปสะท้อนแสง ทางด้านเหนือคือสะพานภูมิพล 1 เชื่อมระหว่างแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร กับตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทางใต้คือสะพานภูมิพล 2 เชื่อมต่อระหว่างตำบลทรงคนอง กับตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดใช้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ร้านไทยจราจรอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านลองไปสัมผัสกับความสวยงามของสะพานทั้ง 8 แห่งนี้ดูสักครั้ง เชื่อได้ว่าทุกท่านคงพบกับความประทับใจไม่รู้ลืม

Block "content-bottom" not found