8 วิธีการออกแบบลานจอดรถ ให้มีที่จอดรถให้ได้มากที่สุด

วิธีการออกแบบลานจอดรถ ให้มีที่จอดรถให้ได้มากที่สุด
           ในสังคมปัจจุบันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากทำให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีผู้คนก็มักชอบใช้รถยนต์ส่วนตัวในการคมนาคมอยู่ดีเนื่องจากมีความสะดวก สามารถเผื่อเวลาได้ค่อนข้างแน่นอนและไม่ต้องไปเบียดเสียดกับคนอื่นบนรถสาธารณะ กรมการขนส่งฯ เผยว่า ณ ปี 2561 ประชากรในประเทศไทยมีรถยนต์ส่วนตัวมากถึง 38 ล้านคันเลยทีเดียว!
          การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ส่วนตัวส่งผลให้ลานจอดรถยนต์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ประกอบกับมีกฎหมายห้ามจอดรถริมถนนจึงเป็นปัญหาหลักของผู้ที่คิดจะขับรถไปไหนเอง ส่งผลให้มีการจอดรถซ้อนคันในลานจอดรถ หรือจอดรถกีดขวางการจราจรดังที่เรามักพบมากในย่านที่มีห้างร้านสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งอาจนำมาซึ่งอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหรือเป็นเหตุของการทะเลาะวิวาทได้ ร้านไทยจราจรมองเห็นถึงความสำคัญของปัญหาพื้นที่ลานจอดรถ ขอเสนอแนวทางในการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ลานจอดรถแก่ท่านที่สนใจนำไปปรับใช้ ดังนี้
1. การมีพื้นที่จอดรถต่อคันตามมาตรฐาน
            ตามกฎกระทรวงแล้ว พื้นที่จอดรถยนต์ส่วนตัวต้องมีความกว้าง 2.40 เมตร และมีความยาว 5 เมตร เป็นอย่างน้อย แต่ก็ควรเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับด้านหน้า 0.40 เมตร และด้านข้าง 0.70 เมตร โดยประมาณ ถ้าจะให้ดีแนะนำให้แต่ละช่องจอดรถมียางกั้นล้อไว้เพื่อกันการถอยรถไปชนกับผนังหรือรถฝั่งตรงข้าม หากออกแบบขนาดที่จอดรถได้เหมาะสมกับขนาดรถแล้ว ท่านก็จะได้ที่จอดรถที่มากที่สุดและถูกต้องตามมาตรฐาน
2. รู้จักขนาดและรูปร่างของพื้นที่ลานจอดรถ
           ท่านต้องรู้จักขนาดและรูปร่างของพื้นที่ที่ท่านจะสร้างเป็นลานจอดรถเสียก่อน โดยเมื่อท่านรู้ขนาดของพื้นที่ลานจอดรถและรู้พื้นที่จอดรถต่อคันตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1 แล้วก็จะทำให้ท่านรู้ว่ารถของท่านจะจอดได้มากที่สุดเท่าใด แต่หากท่านรู้ถึงรูปร่างของพื้นที่ลานจอดรถว่ามีรูปร่างและทำมุมเท่าใดด้วย เพียงแค่ท่านปรับองศาช่องจอดรถให้เหมาะกับพื้นที่ท่านก็อาจจะมีพื้นที่จอดรถเพิ่มมากขึ้นอีกหลายคัน
3. ลดขนาดถนนลง
          ความกว้างของถนนที่เหมาะสม ไม่กว้างไปหรือแคบเกินไป แต่ต้องไม่แคบเกินกว่าที่รถจะสามารถเลี้ยวและเข้าออกช่องจอดได้อย่างสะดวก ขอแนะนำให้ตรวจสอบรังวัดที่ดินให้ละเอียด แล้วให้เขียนแบบแปลนตามสเกลที่ถูกต้อง ดูข้อกำหนดกฎหมายหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญออกแบบให้จะดีมากที่สุด
4.เดินรถเป็นทางเดียว
           การออกแบบลานจอดรถให้เดินรถเป็นทางเดียว เพื่อเป็นการลดพื้นที่ถนนไม่ให้ขับสวนกันได้ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการติดตั้งที่บังคับเดินรถทางเดียวในลานจอดรถของท่าน
5. สร้างชั้นจอดรถเป็นหอคอย
          หากการที่ท่านจะใช้พื้นที่หนึ่ง ๆ ในการสร้างลานจอดรถให้คุ้มค่าแล้วนั้น การใช้พื้นที่เพียงระนาบเดียวไม่ใช่คำตอบที่ดีเท่าไหร่นัก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ในหลายสถานที่เลือกที่จะสร้างลานจอดรถให้เป็นตึกหลายชั้น
6. สร้างลานจอดรถชั้นใต้ดิน
           การสร้างลานจอดรถชั้นใต้ดิน เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการสร้างลานจอดรถอีกหนึ่งวิธี แต่การสร้างลานจอดรถวิธีนี้ทำให้ลานจอดรถมืด จึงต้องใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ ระบบระบายอากาศที่ดี และมีหมุดถนนหรือเทปติดถนนสะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนมากขึ้น
7. ลดความสูงเพดานลง
           การลดความสูงเพดานลงนั้น ทำให้สามารถสร้างชั้นจอดรถได้เพิ่มมากขึ้นในความสูงของอาคารที่เท่าเดิม ทั้งนี้ต้องใช้วิศวกรออกแบบและขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย
8. ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
            โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยแก้ไขปัญหาลานจอดรถไม่เพียงพอเกิดขึ้นมากมาย ร้านไทยจราจรจึงขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับนวัตกรรม Automatic Car
           หากท่านกำลังมองหาอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในที่จอดรถให้มีมาตรฐาน หรือกำลังมองหาอุปกรณ์การจราจรที่มีคุณภาพในระดับสากลดังในคำแนะนำข้างต้น ขอให้ร้านไทยจราจรได้มีโอกาสดูแลให้คำปรึกษาท่าน ติดต่อ www.trafficthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง

Block "content-bottom" not found