10 อย่างที่ต้องรู้ ในการเพิ่มความปลอดภัยให้ คลังสินค้า

สำหรับการประกอบกิจการจำพวกโรงงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่าง ๆ นั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคลังสินค้า คือส่วนหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าขาดคลังสินค้าแล้ว คุณก็จะไม่มีพื้นที่สำหรับเก็บรักษาสินค้า หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของสินค้าได้ แต่ถ้าคุณมีคลังสินค้าอยู่แล้ว ทว่า กลับไม่มีมาตรการที่จะช่วยควบคุมคลังสินค้าให้ปลอดภัย วัสดุต่าง ๆ ที่คุณเก็บไว้ ก็มีสิทธิที่จะได้รับความเสียหาย และกลายเป็นตัวการที่ฉุดรั้งการดำเนินการโดยรวมของบริษัทอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ การเพิ่มความปลอดภัยให้กับคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่สำหรับเจ้าของกิจการมือใหม่อย่างคุณ อาจจะไม่รู้ว่าควรเพิ่มความปลอดภัยให้กับคลังสินค้าอย่างไรดี ในวันนี้ ร้านไทยจราจร จะพาคุณไปดูมาตรการนี้กัน

1. ควรออกแบบคลังสินค้าให้เอื้ออำนวยต่อการใช้งาน ข้อนี้คุณจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนก่อสร้างเลยทีเดียว วิธีการมีแค่ ต้องออกแบบคลังสินค้าให้เหมาะสมแก่การเก็บของ มีการจัดส่วนต่าง ๆ ของคลังให้อยู่ในลักษณะที่ดี สามารถเก็บสินค้าได้อย่างสะดวก มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เผื่อพื้นที่ไว้สำหรับปรับเปลี่ยนในอนาคตด้วย มองเผิน ๆ ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเท่าไร แต่จริง ๆ แล้ว ค่อนข้างเกี่ยวข้องอย่างมากทีเดียว เพราะถ้าคุณจัดพื้นที่ในคลังสินค้าให้พอเหมาะ ไม่แออัดยัดเยียดมากเกินไป การทำงานก็จะง่ายขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยลงด้วย

2. ต้องมีการติดตั้งป้ายเซฟตี้ไว้ตามจุดต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยเฉพาะตามจุดอันตรายต่าง ๆ เช่น ที่เก็บวัตถุไวไฟ ที่เก็บสารเคมีอันตราย รวมถึงที่ที่ต้องมีกิจกรรมอันก่อเสียงดังจนเป็นอันตรายแก่แก้วหู ถ้าคุณมีป้ายเซฟตี้เหล่านี้ ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และทำให้ความปลอดภัยในการดำเนินงานคลังสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น

3. ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลคลังสินค้าเป็นการเฉพาะ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยต้องทำในจุดที่จำเป็นให้ครอบคลุม อย่าปล่อยให้คลังสินค้าของคุณมีช่องโหว่ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรให้การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเกินไป เนื่องจากจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบาก ไม่สะดวกแก่การใช้สถานที่

4. ควรมีการจัดระเบียบการเข้าใช้คลังสินค้าตามจุดต่าง ๆ มีการแบ่งช่วงเวลาอันตรายที่ต้องห้ามไม่ให้บุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป เช่น เวลาที่ต้องจัดเตรียมสารเคมีอันตราย หรือเวลาที่ต้องใช้รถยกเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าไปตามจุดต่าง ๆ เป็นต้น และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมีป้ายเซฟตี้ชนิดเคลื่อนที่ไว้สำหรับปิดกั้นทาง เมื่อถึงเวลาหวงห้ามเหล่านั้นด้วย

5. ควรมีการอบรมพนักงานที่ต้องเข้าใช้งานคลังสินค้าให้มีความรู้เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานอย่างเรื่องป้ายเซฟตี้ หรือความรู้ที่ต้องมีไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพื่อที่การจัดการงานในคลังสินค้าจะได้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และทำให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

6. ควรจัดให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุระหว่างการใช้คลังสินค้าร่วมกัน โดยปลูกจิตสำนึกให้พนักงานแต่ละคนร่วมกันใช้คลังสินค้าอย่างระมัดระวัง มีการช่วยเหลือกันในยามฉุกเฉิน

7. ควรมีมาตรการเฝ้าระวังความเสี่ยงในคลังสินค้าเป็นประจำ หลัก ๆ ก็อย่างเช่น ควรติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควันไฟ เครื่องวัดอุณหภูมิ รวมถึงเครื่องวัดความชื้นให้ครบถ้วน และต้องมีสัญญาณเตือนภัยภายในคลังสินค้าที่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อที่หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในคลังสินค้า จะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

8. ควรให้มีการตรวจตรา และซ่อมบำรุงคลังสินค้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้คลังสินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

9. ต้องให้มีการตรวจสอบในเรื่องของสิ่งมึนเมา การใช้ยาเสพติดระหว่างปฏิบัติงานในคลังสินค้า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวการที่ทำให้ผู้เสพไม่มีสติ หากปล่อยให้พนักงานดื่มเครื่องดื่มมึนเมา เสพยาเสพติดก่อนเข้าปฏิบัติงาน ย่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการหย่อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งควรป้องกันไม่ให้พนักงานนำบุหรี่เข้าไปสูบในคลังสินค้าด้วย เนื่องจากบุหรี่ถือเป็นเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

10. ควรมีการวางระบบป้องกันแมลง สัตว์ ไม่ให้เข้าถึงคลังสินค้า สำหรับคุณ อาจจะคิดว่าเรื่องแมลงและสัตว์ต่าง ๆ ไม่น่าจะส่งผลต่อคลังสินค้ามากนัก แต่จริง ๆ แล้ว เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่อาจสร้างความเสียหายให้กับคลังได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณปล่อยให้สัตว์อย่างหนู มด ปลวก เข้าไปอยู่ในคลัง สัตว์เหล่านี้จะกัดแทะสินค้า รวมถึงโครงสร้างภายในสินค้าจนก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น ก่อนการเปิดใช้งานคลังสินค้า คุณต้องเตรียมการป้องกันสัตว์เหล่านี้ โดยสามารถทำได้ทั้งการวางท่อน้ำยาป้องกันสัตว์ การวางกับดัก รวมไปถึงใช้สารเคมีเพื่อกำจัดสัตว์เหล่านี้ด้วย แต่ในกระบวนการกำจัด คุณต้องใช้ความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุไวไฟเป็นเครื่องกำจัดแมลง เพราะอาจทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นในคลังสินค้าได้

การเพิ่มความปลอดภัยภายในคลังสินค้าไม่ใช่เรื่องยาก ร้านไทยจราจร ขอแนะนำว่า หากคุณเป็นผู้ที่กำลังดำเนินกิจการเกี่ยวกับคลังสินค้าอยู่ ขอให้นำวิธีการทั้ง 10 ข้อนี้มาประยุกต์ใช้งาน และบังคับใช้ในคลังสินค้าของคุณอย่างเข้มงวด รับรองว่าจะช่วยให้มีความปลอดภัยในคลังสินค้าเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย