10 อุปกรณ์ที่ต้องมี ถ้าจะเปิด “ร้านขายของ” ให้ปลอดภัย

คอนเทนเสากั้นทางเดิน

ร้านขายของคือสถานที่ที่ผู้คนมากมายเข้ามาเลือกสินค้าที่ต้องการ เมื่อได้สินค้าที่ต้องการครบตามจำนวนแล้วก็ทำการชำระเงิน ร้านขายของในปัจจุบันก็มีหลากหลายประเภท สินค้าแต่ละประเภทภายในร้านขายของแต่ละแห่งยังมีมูลค่าที่แตกต่างกันไป บางแห่งอาจมีมูลค่าสูงจนยากต่อการดูแลให้ปลอดภัย หรืออาจกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าจำนวนมากจนยากที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง ทางร้านไทยจราจรขอแนะนำว่าควรนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับร้านขายของของคุณได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจและควรนำไปใช้งานนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เสากั้นทางเดิน เป็นอุปกรณ์เพื่อจัดระเบียบของลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า ป้องกันการแซงคิวหรือเข้ามาหยิบสินค้าโดยที่เจ้าของร้านไม่ทันมองเห็นได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์เสากั้นที่เพียงดึงแถบสายคาดออกมากั้นในตำแหน่งที่ต้องการก็สามารถควบคุมการเข้าถึงสินค้าหรือเส้นทางการเดินภายในร้านขายของของลูกค้าได้แล้ว

2.กล้องวงจรปิด นับเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมที่ร้านขายของเกือบทุกแห่งนำมาติดตั้งใช้งาน เพราะแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันให้เกิดเหตุร้ายได้ แต่ก็สามารถนำข้อมูลที่บันทึกมาตามหาผู้กระทำผิด จนอาจได้สินค้าที่สูญหายไปคืนมาได้ หรือหากเกิดเรื่องราวกับลูกค้า ภาพจากกล้องวงจรปิดยังนับเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีอีกด้วย แต่ก็ควรเลือกใช้กล้องที่มีความละเอียดสามารถบันทึกภาพได้คมชัดและจัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานเพียงพออีกด้วย

3.ประตูป้องกันของหาย มีลักษณะเป็นโครงกั้นทางเดินที่เมื่อซื้อสินค้าควบคุมใส่ในรถเข็นห้างสรรพสินค้าโดยไม่ได้ชำระค่าสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีสัญญาณเตือนให้พนักงานร้านค้าทราบ เป็นการป้องกันสินค้าสูญหายได้ดี โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูงแต่มีขนาดเล็กจนยากต่อการมองเห็น หากลูกค้าสุมสินค้าร่วมเอาไว้ในรถเข็นเป็นปริมาณมาก ๆ เพื่อบดบังสายตา

4.ระบบเตือนภัยบริเวณประตูหรือหน้าต่าง การป้องกันอันตรายที่จำเป็นละเลยไม่ได้เลยคืออันตรายที่อาจเข้ามาในระหว่างที่ไม่มีเจ้าของร้านหรือลูกค้าอยู่ภายในร้านเลยก็เป็นได้ ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจากการกระทำของมิจฉาชีพในลักษณะดังกล่าวได้ด้วยการติดตั้งสัญญาณกันขโมยบริเวณประตูและหน้าต่าง ซึ่งเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนทันทีที่เกิดแรงสั่นสะเทือนผิดปกติในขณะที่ผู้บุกรุกกำลังพยายามเข้ามายังภายในร้าน

5.ประตูเลื่อนพับอัตโนมัติ หากร้านขายของอยู่ระหว่างการจัดร้านหรือมีความเคลื่อนไหวภายในร้านค้าแต่ยังไม่พร้อมต้อนรับลูกค้า หรือขายสินค้าก็ควรหาประตูเลื่อนพับมากั้นเอาไว้ เป็นการป้องกันบุคคลภายนอกได้อย่างดี ไม่ให้เข้ามาหยิบฉวยสิ่งของโดยที่คนภายในร้านไม่รู้ตัวเพราะกำลังวุ่นวายกับการจัดร้านอยู่

6.สัญญาณเตือนไฟไหม้ อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับร้านขายของนั้นก็คือไฟไหม้ เพราะการถูกโจรกรรมหลายครั้งยังเทียบกับความสูญเสียที่เกิดจากเพลิงไหม้ครั้งเดียวไม่ได้เลย ดังนั้นร้านขายของจึงควรเตรียมอุปกรณ์สัญญาณเตือนเพลิงไหม้เอาไว้ด้วย ยิ่งสัญญาณเตือนไฟไหม้แบบอัตโนมัติที่ทำงานทันทีเมื่อตรวจจับความร้อนหรือปริมาณควันก็จะยิ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับร้านค้าได้ดี

7.กระจกสำหรับเพิ่มมุมมอง บางครั้งเมื่อวางสินค้าเป็นจำนวนมาก หรือมีการใช้ชั้นวางสินค้าหลายส่วนก็อาจทำให้มุมมองในการเฝ้าระวังภายในร้านของพนักงานหรือเจ้าของร้านลดลงได้ ดังนั้นหากภายในร้านมีมุมอับที่ทำให้ยากต่อการมองเห็น เจ้าของร้านขานของควรนำกระจกโค้งมาติดตั้งเพื่อเพิ่มมุมมองและทำให้สามารถมองเห็นการกระทำที่เป็นอันตรายของผู้ที่อยู่ภายในร้านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

8.เครื่องตรวจจับโลหะ หากร้านค้ามีลักษณะเป็นที่ชุมนุมของคนหมู่มาก ก็อาจทำให้ร้านขายของกลายเป็นเป้านิ่งให้ผู้ไม่หวังดีมาก่อเหตุรุนแรงขึ้นภายในร้านได้ ดังนั้นหากร้านขายของมีลักษณะล่อแหลมที่จะเกิดเหตุรุนแรง เจ้าของร้านควรนำเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้ เพื่อใช้ตรวจสอบว่ามีผู้พกอาวุธหรือวัตถุอันตรายเข้ามาภายในร้านหรือไม่

9.อุปกรณ์ล็อกร้านค้า การป้องกันโดยการปิดล็อกร้านเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะภายในร้านขายของทุกแห่งล้วนมีการจัดเก็บสินค้าเอาไว้ภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเหล่านั้นสูญหายจำเป็นต้องนำอุปกรณ์ล็อกประตูและหน้าต่างมาใช้ และควรแข็งแรงจนยากจะทำลายเพื่อผ่านเข้ามาได้

10.อุปกรณ์กันขโมยแบบควบคุมระยะไกล อุปกรณ์ป้องกันขโมยประเภทนี้จะช่วยให้เจ้าของร้านสามารถควบคุมความปลอดภัยได้ในระยะไกล อาจเป็นการส่งข้อความเสียงเตือนผู้บุกรุก ไปจนถึงการส่งข้อความให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีที่เกิดเหตุผิดปกติ โดยระบบเตือนภัยสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติจึงช่วยรักษาความปลอดภัยให้ร้านค้าได้ดี

เมื่อติดตั้งและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ร้านขายของของคุณก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งต่อทรัพย์สินภายในร้าน ตัวอาคารของร้านค้า และบุคลากรทุกคนที่ทำงานอยู่ภายในร้าน เพราะความสูญเสียหรือเหตุไม่คาดฝันบางครั้งก็อาจทำให้เจ้าของร้านต้องเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่ามหาศาลได้ ร้านไทยจราจรขอให้เจ้าของร้านขายของทุกท่านเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้โดยพิจารณาตามความจำเป็นและคุณภาพของอุปกรณ์ เพราะหากติดตั้งแล้วไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ก็ย่อมเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ได้ และควรพิจารณาเลือกร้านที่มีบริการหลังการขายที่จะแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง หรือเข้ามาดูแลให้ทันที หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย