มาตรฐานการวางกรวยจราจรที่ถูกหลักความปลอดภัย

กรวยจราจร

กรวยจราจรคืออุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมการสัญจรของยวดยานพาหนะ และผู้คนที่สัญจรไปมาบนท้องถนน หรือทางเดินต่าง ๆ ได้ดี มีลักษณะที่เอนกประสงค์กว่าอุปกรณ์การจราจรอื่น ๆ เพราะเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกกว่าอุปกรณ์การจราจรชนิดอื่น ๆ โดยมากจะผลิตจากยาง หรือพลาสติก EVA หรือ PE โดยผสมสีที่ทนทานต่อรังสี UV เพราะกรวยประเภทนี้จะต้องวางอยู่กลางแสงแดดเป็นระยะเวลานาน ๆ ความสูงตามมาตรฐานของกรวยจะอยู่ที่ 45 – 100 ซม. ความสูงควรช่วยให้รถหรือผู้คนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน การวางกรวยโดยมากใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยให้สามารถสัญจรได้รวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ หรือผู้สัญจรไปมาทราบได้ว่าบริเวณใดห้ามเดินผ่าน แต่การใช้งานกรวยประเภทนี้ก็ต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายการจราจรบังคับ ร้านไทยจราจรจึงขอแนะนำมาตรฐานในการวางกรวยควบคุมการจราจรให้ถูกต้องตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ไม่กีดขวางทางหลวง หรือถนนสาธารณะ การวางกรวยอำนวยการจราจรที่ดีต้องไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรหลัก อย่างทางหลวง หรือถนนสาธารณะ เพราะผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมการจราจรเท่านั้นจึงจะสามารถวางกรวยในบริเวณสถานที่ดังกล่าวได้ และหากฝ่าฝืนวางก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลื่อนย้ายหรือเสียค่าปรับได้ ดังนั้นการวางกรวยที่ดีจะต้องไม่มีลักษณะที่เสี่ยงในการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว

2. การวางในลักษณะที่ตั้งตรง และมั่นคง การวางกรวยจราจรที่ดีต้องมั่นใจว่ากรวยมีลักษณะการวางที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นทางลาดชัน ลาดเอียง หรืออยู่ใกล้กับบริเวณที่มีลมแรง ฐานของกรวยโดยมากจึงต้องมีน้ำหนัก และมีขนาดที่สมมาตรกับความสูงของกรวยควบคุมการจราจร เพื่อให้เวลาวางกรวยมีลักษณะที่มั่นคง ไม่ล้มง่าย เพราะการวางกรวยใกล้ ๆ กับบริเวณที่รถวิ่งเร็ว ๆ ก็อาจเสี่ยงต่อการเกิดแรงปะทะจนกรวยล้มได้ง่าย

3. การเว้นระยะที่เหมาะสม เพื่อควบคุมไม่ให้รถหรือผู้คนผ่านเข้าไปยังบริเวณควบคุม การนำกรวยมาวางตั้งเอาไว้ก็จะกลายเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ที่ผ่านสัญจรไปมาทราบ และไม่ล่วงล้ำเข้าไป แต่เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมการสัญจรจำเป็นต้องเว้นระยะของกรวยให้เหมาะสม อย่างกรณีวางกรวยเพื่อเตือนภัยว่ามีสิ่งกีดขวางบนท้องถนนควรวางกรวยในลักษณะทแยงหรือไว้สลับขึ้นกับตำแหน่งของสิ่งกีดขวาง โดยระยะห่างระหว่างกรวยจราจรแต่ละอันอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร โดยกรวยอันแรกควรห่างจากสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 40 เมตร เพื่อให้ผู้ขับรถสังเกตเห็นและเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วได้ทัน

4. การเลือกกรวยที่เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ กรวยควบคุมการจราจรที่นำมาเลือกใช้ควรมีลักษณะที่สังเกตและมองเห็นได้ง่ายแม้ในระยะไกล เพราะบางครั้งรถที่สัญจรผ่านไปมาก็อาจจะใช้ความเร็วสูงในการขับเคลื่อนสูง หากไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก็อาจทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมการจราจรของกรวยไม่เพียงพอได้ ดังนั้นหากจำเป็นต้องวางกรวยไว้ตลอดเวลา หรือวางในบริเวณที่เป็นจุดอับแสงก็ควรเลือกกรวยที่ใช้แถบสีสะท้อนแสง สีที่นิยมใช้กับกรวยคือสีสด ๆ อย่างสีเขียวสะท้อนแสง หรือสีส้ม การมองเห็นได้ชัดเจนจะช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการขับขี่ได้ดี

5. การเลือกความสูงของกรวยที่เหมาะสม ความสูงของกรวยนั้นมีหลากหลายขึ้นกับรูปแบบและประเภทของการใช้งาน อย่างในกรณีที่วางกรวยเพื่อควบคุมการสัญจรของคนเดินเท้า กรวยอาจไม่จำเป็นต้องมีความสูงมากเกินไป ใช้ความสูงที่ 45 ซม.ก็เพียงพอแล้ว แต่ในกรณีที่เป็นการใช้เพื่อยวดยานพาหนะทั่วไปอย่างรถขับเคลื่อน 4 ล้อการเลือกกรวยที่ความสูง 80 ซม.ก็เพียงพอแล้ว สำหรับในบริเวณพื้นที่การทำงานพิเศษที่มีรถบรรทุก หรือรถขนตู้คอนเทนเนอร์อยู่เป็นจำนวนมาก ๆ ก็ควรเลือกกรวยที่มีความสูง 100 ซม. เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายและถนัดมากขึ้น

6. การใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์การจราจรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการสัญจรที่ดีมากยิ่งขึ้น ควรนำกรวยควบคุมการจราจรมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์การจราจรอื่น ๆ อย่างโซ่พลาสติก หรือสัญญาณไฟกระพริบ รวมทั้งป้ายสัญลักษณ์หรือข้อความเตือนต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่มีรถหรือผู้คนผ่านพื้นที่กั้นเข้าไปได้ ทั้งยังสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กรวยควบคุมการจราจรให้เพิ่มมากขึ้น

สรุป

              อย่างไรก็ตามการนำกรวยควบคุมการจราจรมาใช้ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานเป็นสำคัญ เพราะหากใช้ไม่ถูกต้องก็จะกลายเป็นปัญหาให้รถหรือผู้คนไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก กลายเป็นปัญหากระทบกระทั่งที่อาจจะบานปลายใหญ่โตอย่างข่าวที่สามารถหาอ่านได้ทั่วไปในปัจจุบัน ดังนั้นการนำไปใช้งานห้ามคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย และนอกจากนี้ร้านไทยจราจรยังขอแนะนำว่าควรเลือกรูปแบบของกรวยที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วย ไม่ว่าจะเป็นสีสันของกรวยที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดในบริเวณพื้นที่ที่จัดวาง เพราะกรวยไม่จำเป็นต้องเป็นสีส้มขาวเพียงอย่างเดียว ลักษณะของฐานกรวยมีความมั่นคงสามารถยึดเกาะพื้นผิวถนนได้ดี เพื่อให้วางได้ตรงตลอดเวลาที่ใช้งาน สีบนผิวกรวยสามารถสะท้อนแสงได้ และมีความกว้างของแถบสะท้อนแสงที่ชัดเจน การนำกรวยไปใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนได้อย่างแน่นอน

Block "call-to-action" not found

Block "content-bottom" not found