😊หุ่นจำลองเจ้าหน้าที่ สามารถทำสีได้ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งให้กับ กองสนามบิน กองช่างโยธาทหารอากาศ เป็นที่เรียบร้อย ! !

cops

หุ่นจำลองเจ้าหน้าที่ สามารถทำสีได้ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งให้กับ กองสนามบิน กองช่างโยธาทหารอากาศ เป็นที่เรียบร้อย ! ! เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ กองสนามบิน กองช่างโยธาทหารอากาศที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • หุ่นจ่าเฉย ทำจากไฟเบอร์กลาส ซึ่งทำให้ แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน
  • หุ่นจ่าเฉยมีความสูง 180 เซนติเมตร ฐานปูนสูง 10 เซนติเมตร ซึ่งทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน
  • หุ่นจ่าเฉย มีน้ำหนัก 80-100 กิโลกรัม ซึ่งทำให้ไม่ล้มง่ายแม้มีลมแรง
  • หุ่นจ่าเฉย มีป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบข่าวสารจราจร
  • หุ่นจ่าเฉยช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำผิดกฎจราจรได้มากถึง 90%

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

cops cops cops cops