😃ไฟกระพริบพร้อมแผงโซล่าเซลล์ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ ห้างสรรพสินค้า เมกา บางนา ! ! !

solar light

ไฟกระพริบพร้อมแผงโซล่าเซลล์ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ ห้างสรรพสินค้า เมกา บางนาลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากที่ที่มองเห็นไม่ชัดเจนตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ ห้างสรรพสินค้า เมกา บางนา ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดโคม 300 มม. มาตรฐานกรมทางหลวง ซึ่งทำให้ ผู้ใช้ถนนมองเห็นสัญญานไฟได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ใช้โซลาร์เซลล์ในการเก็บพลังงาน ซึ่งทำให้ ไม่ต้องเสียค่าไฟเลยสักบาท
  • สำรองไฟได้ 48 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ตัวไฟจราจร สามารถทำงานได้ตลอดถึงแม้ วันนั้นจะไม่มีแดดส่อง
  • อายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชั่วโมงซึ่งทำให้ ซื้อทีเดียว ใช้ยันช่วยลูกช่วยหลาน ประหยัดงบประมาณ
  • มองเห็นได้ไกลถึง 1,000 เมตร ซึ่งทำให้ ผู้ใช้ถนนระวังตัวได้ไกล และ ลดอุบัติเหตุยามค่ำคืนได้ 100%
  • หลอด LED คุณภาพสูง ซึ่งทำให้ความเข้มข้น ของแสงชัดเจนกว่าปกติ และอายุการใช้งานยาวนานนับ 10 ปี!

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

solar light solar light solar light solar light