😍แผงกั้นจราจร แบบมีล้อ ได้ถูกส่งมอบให้ บริษัท 425 DEGREE รับประกันความพึงพอใจ 100%

แผงกั้นจราจรหูช้าง
แผงกั้นจราจร แบบมีล้อ” ได้ถูกส่งให้กลับ บริษัท 425 DEGREE เป็นที่เรียบร้อย ขอรับรองผลว่า สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ลดจราจรติดขัด ลดการจอดรถในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่ห้ามจอดรถลง
ขอขอบพระคุณ สบริษัท 425 DEGREE ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาด จะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • แผงกั้นหูช้าง มีความยาวมีให้เลือก 3 ขนาด 1เมตร,1.5เมตร,2เมตร คือ ชึ่งทำให้การแบ่งเขตชัดเจน มีระเบียบมากขึ้น
  • วัสดุโคงเหล็ก ทำให้มีความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน
  • สามารถติดป้ายชื่อหน่วยงาน หรือป้ายจราจรซึ่งทำให้บงบอกชื่อ เพิ่มความชัดเจนในการกั้นพื้นที่
  • ตั้งไว้ในสถานที่ต้องการที่ไหนก็ได้ ซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ห้ามเข้า
  • ทำด้วยสีขาวแดง หรือลูกค้าเลือกสีได้ ซึ่งทำให้มองเห็นได้ชัด

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

แผงกั้นจราจรหูช้าง

แผงกั้นหูช้าง