😘เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง Rating ร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งมอบให้กับบริษัท เจ.พี.

เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง Rating

เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง Rating  ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่ง บริษัท เจ.พี.และติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  ลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากที่ที่มองเห็นไม่ชัดเจนตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ บริษัท เจ.พี.  ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งทำให้ ลูกค้าสบายใจได้ทันที
  • ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง มีให้หลายหลายขนาด ซึ่งทำให้ เหมาะแก่การเลือกใช้ตามการใช้งานแน่นอน
  • ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เมื่อใช้งานจะมีลักษณะผงฝุ่งกระจาย ซึ่งทำให้ ดับไฟได้ดี เพราะผลจากการกระจายตัวออกมามีผลให้การคลุมดับไฟได้มาก
  • ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง มีคู่มือการใช้งานให้ ซึ่งทำให้ ลูกค้าสามารถศึกษาและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  • ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง สามารถดับไฟได้หลายประเภท ทั้งไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, สิ่งทอ, ยาง, น้ำมัน, ก๊าซ และไฟฟ้า ซึ่งทำให้ สถานที่ของคุณปลอดภัยขึ้นแน่นอน
  • สามารถดับไฟได้ 3 ประเภท ชนิด A,B,C

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง Rating

 

เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง Rating

 

เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง Rating

เครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง Rating