😘ถังดับเพลิงชนิด auto ร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งมอบให้กับมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี

เครื่องดับเพลิง ชนิด AUTO น้ำยา

ถังดับเพลิงชนิด auto ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่ง มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี และติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  ลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากที่ที่มองเห็นไม่ชัดเจนตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • เครื่องดับเพลิงชนิด AUTOMATIC ได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งทำให้ ลูกค้าสบายใจได้ทันที
  • เครื่องดับเพลิงชนิด AUTOMATIC มี 3 ชนิดให้เลือก ซึ่งทำให้ เหมาะแก่การเลือกใช้ตามการใช้งานแน่นอน
  • เครื่องดับเพลิงชนิด AUTOMATIC จะทำการฉีดพ่นสารเคมีโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วมีอุณหภูมิสูง 68 องศา ซึ่งทำให้ สถานที่ของคุณปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้แน่นอน
  • เครื่องดับเพลิงชนิด AUTOMATIC มีคู่มือการใช้งานให้ ซึ่งทำให้ ลูกค้าสามารถศึกษาและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  • เครื่องดับเพลิงชนิด AUTOMATIC หัวฉีดเป็นแบบสปริงเกอร์กระเปาะแก้ว ซึ่งทำให้ ฉีดพ่นพื้นที่ดับไฟประมาณ 10 ตารางเมตร

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

 

ครื่องดับเพลิง ชนิด AUTO

 

ครื่องดับเพลิง ชนิด AUTO

ครื่องดับเพลิง ชนิด AUTO

ครื่องดับเพลิง ชนิด AUTO