เกรดของแผ่นสะท้อนแสงเสาจราจรล้มลุก: รู้ก่อน เลือกใช้ให้ปลอดภัย

เสาจราจรล้มลุกเปรียบเสมือนทหารกล้าผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนน แจ้งเตือนผู้ขับขี่ แบ่งเขตถนน และช่วยให้การสัญจรเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือทัศนวิสัยไม่ดี หัวใจสำคัญของเสาจราจรล้มลุกอยู่ที่ แผ่นสะท้อนแสง ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงสว่างจากไฟหน้ารถ ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเสาได้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม แผ่นสะท้อนแสงไม่ได้มีชนิดเดียว แต่แบ่งออกเป็น เกรด ต่างๆ แต่ละเกรดมีความหมาย คุณสมบัติ และเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน บทความนี้ มุ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเกรดของแผ่นสะท้อนแสงเสาจราจรล้มลุก เพื่อเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร และผู้ใช้งานทั่วไป

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M High Intensity Prismatic Reflective Sheeting Series 3930

 • 1. แผ่นสะท้อนแสงแบบ 3 เอ็ม ไฮอินเทนซิตี้พริสเมติกเกรด เป็นวัสดุแผ่นบางอ่อน ส่วนสะท้อนแสง มีโครงสร้างที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีแบบปริซึมขนาดเล็ก (Prismatic Lens Technology) เมื่อมีแหล่งไฟส่องกระทบ ทำให้สามารถสะท้อนแสง และมองเห็นได้ในที่มืดหรือเลากลางคืน ดีกว่าแผ่นสะท้อนแสงชนิดลูกแก้ว
 • 2. แผ่นสะท้อนแสงเป็นแผ่นสะท้อนแสงชนิดมีกาวในตัว (Preasure Sensitive Adhesive) สามารถติดลงบนแผ่นอลูมิเนียมได้ที่อุณหภูมิห้อง ด้านหน้าแผ่นสะท้อนแสง มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
 • 3. แผ่นสะท้อนแสง มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ระบุเครื่องหมายการค้าผู้ผลิต แบบของแผ่นสะท้อนแสงและลำดับการผลิต เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบได้ว่าเป็นแผ่นสะท้อนแสงที่ถูกต้องจริงตามมาตรฐาน มอก. 606-2549 แบบที่ 4 หรือ ตามมาตรฐาน ASTM D4956 Type 4 และทราบลำดับการผลิต เพื่อให้ได้แผ่นสะท้อนแสงที่มีคุณภาพ
 • 4. แผ่นสะท้อนแสงเป็นแผ่นสะท้อนแสงความเข้มข้นสูงมาก (High-Intensity) มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน มอก. 606-2549 แบบที่ 4 หรือ ตามมาตรฐาน ASTM D4956 Type 4 และ มีค่าสัมประสิทธิการสะท้อนแสง (Coefficient of Retroreflection ; Candelars/ Lux / Square Meter) ตามตาราง
 • 5. สำหรับการใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานป้ายจราจรทั้งบนถนน และในอาคารจอดรถ ป้ายอำนวยความปลอดภัย (Safety Sign) งานโฆษณาหรือแม้แต่การใช้งานทั่วไป เช่น กรวยจราจร เสาล้มลุก การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์บนระบบส่งทางท่อในโรงงานอุตสาหกรรม

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M Engineer Grade Prismatic Sheeting Series 3435

 • ความหมาย: เหมาะสำหรับใช้งานบนถนนสายหลัก ถนนมอเตอร์เวย์ หรือบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยแผ่นสะท้อนแสง 3M Engineer Grade มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.606 แบบที่ 1 แผ่นสะท้อนแสงความเข้มปานกลาง (Medium-Intensity) และมาตรฐาน ASTM D4956 Type 1 ปัจจุบัน มีให้เลือกใช้ 3 แบบคือ
 • 1. แบบเอนจิเนียร์เกรด 3M Engineer Grad Reflective Sheeting Series 3200 (3M EGB)โครงสร้างประกอบด้วยเม็ดลูกแก้ว (Enclosed Lens Technology) ที่มีการเคลือบไอโลหะ และฝังแน่นอยู่ในชั้นเรซิน ปิดทับด้วยฟิล์มโปร่งแสง
 • 2. แบบเอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก 3M Engineer Grade Prismatic Sheeting Series 3435 (3M EGP) โครงสร้างแบบพริสเมติกเลนส์ เคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง ทนทานกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว
 • 3. แบบแอดวานซ์เอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก 3M Advance Engineer Grade Prismatic
Sheeting Series 7930 (3M AEGP) โครงสร้างที่มีปริซึมขนาดเล็ก ฝังอยู่ในชั้นฟิล์ม
แล้วเคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงทนทาน

สามารถมองเห็นป้ายในที่มืด หรือเวลากลางคืนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ ในทิศทางเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสง เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายใน – ภายนอกอาคาร ป้ายจราจร ป้ายเซฟตี้ ป้ายโฆษณา

3. เกรด Diamond Grade (DG)

 • ความหมาย: เหมาะสำหรับใช้งานบนถนนสายหลัก ถนนมอเตอร์เวย์ ทางด่วน หรือบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยมาก
 • ที่ระยะทางที่เท่ากัน ผู้ขับขี่ในยานพาหนะที่มีขนาดต่างกัน จะมีมุมสังเกต (Observation Angle) แตกต่างกัน โดยผู้ขับขี่รถบรรทุกมองเห็นป้ายที่มีความสว่างน้อยกว่าผู้ขับขี่รถโดยสารด้วยแผ่นสะท้อนแสง 3เอ็ม ไดมอนด์ เกรด คิวบ์
 • ช่วยตอบสนองต่อการมองเห็นของมุมสังเกต (Observation Angle) กว้างถึง 1 องศา ซึ่งไม่มีในแผ่นสะท้อนแสงแบบอื่น จึงทำให้ผู้ขับขี่ในยานพาหนะทุกประเภท สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • รวมทั้งป้ายจราจรที่อาจมีการติดตั้งในตำแหน่งที่มีมุมที่แสงตกกระทบ (Entrance Angle) เป็นมุมกว้าง เช่น ทางแยก ทางโค้ง ป้ายแขวนสูง
 • ป้ายที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจากแนวถนนแผ่นสะท้อนแสง 3เอ็ม ไดมอนด์ เกรด คิวบ์ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายจราจรได้ดีกว่า

การเลือกใช้เกรดของแผ่นสะท้อนแสงเสาจราจรล้มลุก ขึ้นอยู่กับ ประเภทถนน สภาพแสงสว่าง และความต้องการใช้งาน

 • ถนนสายรอง ถนนในชุมชน: เลือกใช้เกรด EG
 • ถนนสายหลัก ถนนมอเตอร์เวย์: เลือกใช้เกรด HIG หรือ DG
 • ทางด่วน หรือบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยมาก: เลือกใช้เกรด DG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *