5 วิธีการสมัครเป็น จป. (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

จป.

จป. เป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะองค์กรทางธุรกิจ โรงงานห้างสรรพสินค้าที่ต้องมี จป. ประจำ (จป. วิชาชีพ) ทำงานเต็มเวลาที่กฎหมายระบุ คือ กำหนดให้มี จป. อย่างน้อยหนึ่งคน สำหรับองค์กรที่มีพนักงานทุกหนึ่งร้อยคน

ซึ่ง จป. มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านสถานที่ทำงานที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ของเครื่องจักรกล และการดูแลสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในองค์กรให้เอื้อต่อการทำงาน โดยให้ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อยที่สุด

ทั้งนี้ งาน จป. โดยเฉพาะสาย จป. วิชาชีพ ในปัจจุบันยังถือได้ว่าเป็นวิชาชีพขาดแคลน เพราะจำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางสายอาชีวอนามัยหรือใกล้เคียง หรือต้องเคยผ่านการมีประสบการณ์ทำตำแหน่ง จป. เทคนิคขั้นสูงมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป ทั้งต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ มาแล้วก่อน 20 มิ.ย. 2554 อย่างน้อย 42 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้าน จป. ในปัจจุบันมีวิธีการหางานสายความปลอดภัยอยู่หลายวิธี ซึ่งร้านไทยจราจรได้เลือก 5 วิธีหางาน จป. ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนที่มีความมุ่งมั่นอยากเป็น จป. เพิ่มโอกาสได้งานที่ถูกใจในเวลารวดเร็ว

วิธีที่ 1 คือการติดตามข่าวสารจากหน่วยบริการจัดหางานของมหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ จึงเหมาะกับ “ว่าที่ จป. ที่กำลังเรียนจบเป็นบัณฑิตใหม่” เนื่องจากการติดต่อขอประกาศจากองค์กรเอกชนภายนอกนั้น จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาความน่าเชื่อถือและกลั่นกรองมาแล้วหลายขั้นตอน

แต่กรณีนี้ ก็มีข้อเสียตรงที่บริษัทเอกชนที่ติดต่อประกาศทางสถาบันการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการรับนักศึกษาที่กำลังเรียนจบ ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานสูง หากคุณเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาสักระยะ และอยากได้งาน จป. ที่มีการเติบโตต่อจากจุดที่คุณเป็นอยู่ ก็อาจไม่ตอบโจทย์กับแหล่งงานนี้

สำหรับ นักศึกษาที่กำลังจบใหม่ มีโอกาสได้งานจากประกาศในมหาวิทยาลัยสูง เนื่องจากบริษัทต้องการผู้ที่มีความกระตือรือร้น ชอบค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม มนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้งาน และปรับตัวกับการกดดันในการทำงานได้ง่าย

วิธีที่ 2. การทำเรซูเม่ (RESUME) แล้วฝากประกาศไว้กับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่จัดหางาน หรืออาจเป็นบริษัท RECRUITMENT ที่มีการประกาศรับเรซูเม่คนที่สนใจทำงานด้าน จป. เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลที่ได้มาให้บริษัทที่ได้ตกลงกันไว้แล้วพิจารณาจากเรซูเม่นั้น ก่อนการนัดสัมภาษณ์งานในลำดับต่อไป

กรณีนี้จะมีโอกาสได้งานมากขึ้น หากทำรูเซเม่และพอร์ตผลงานที่มีความน่าสนใจ ซึ่งต้องอาศัยการเก็บข้อมูลตลอดการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

หรือหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วหลายปี ก็สามารถแสดงตัวอย่างชิ้นงานหรือ โครงการที่เป็นผลงานโดดเด่น เพื่อช่วยให้บริษัทที่ต้องการจ้างงาน จป. สามารถเห็นความรู้ความสามารถในตัวคุณได้อย่างชัดเจน และทำให้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะได้งาน รวมทั้งสามารถต่อรองเงินเดือนได้มากขึ้นด้วย

เช่น ผลงานโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัย แล้วสามารถลดเปอร์เซ็นต์อุบัติภัยในโรงงานได้ โดยอาจแสดงเป็นภาพถ่ายป้ายสถิติความปลอดภัย คู่กับตัวอย่างชิ้นงาน เช่น การเพิ่มจุดติดเทปกันลื่น หรือ ยางกันรถลื่น การเพิ่มป้ายเตือนให้ระวังศีรษะบริเวณบันไดเลื่อน สามารถลดจำนวนครั้งของอุบัติเหตุได้จริง เป็นต้น

วิธีที่ 3. การติดตามข้อมูลประกาศรับสมัครงาน จป. ในเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือ การกำหนดให้เว็บไซต์สมัครงานส่งข้อมูลข่าวสารงาน จป. อัพเดตมาทางอีเมล์ วิธีนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะไม่ใช่คุณคนเดียวที่ได้รับข้อมูลงาน จป. จากเว็บไซต์ คุณจะมีคู่แข่งสำหรับตำแหน่งงานนี้อีกมาก เพราะหลายคนที่ได้รับข่าวสารข้อมูลเช่นเดียวกันกับคุณ ก็ต้องการงาน จป. เช่นกัน หากตัดประเด็นเรื่องที่พักอาศัยออกไป บริษัทก็มักพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งหากประวัติคุณเข้าตากรรมการหรือฝ่าย HR ขององค์กรนั้น ๆ ก็อาจมีการติดต่อของดูพอร์ตหรือผลงานเพิ่มเติม ร่วมกับนัดวันสัมภาษณ์ในภายหลังได้

วิธีที่ 4. การถามจากคนรอบข้าง เพื่อน อาจารย์ รุ่นพี่ที่เรียนจบในสายงานเดียวกัน หรือมีบริษัทที่รู้จักกำลังรับคนทำงาน จป. กรณีนี้หากมีสายสัมพันธ์หรือรู้จักคนในวงการ ก็จะมีโอกาสได้งาน จป. สูงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ควรเตรียมพอร์ตผลงานและเรซูเม่ เพื่อเป็นคะแนนบวกให้ตัวเองมากขึ้น และทำให้เปอร์เซ็นต์ได้งานสูงขึ้นด้วย

วิธีที่ 5. เป็นวิธีที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะเป็นการฝากเรซูเม่และผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้กับบริษัทจัดหางานซึ่งเป็นบริษัทเอกชน กรณีนี้จะมีสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจะตามมาในภายหลัง เช่น ในสัญญามักระบุว่าหากได้งาน จะมีค่าใช้จ่าย 25 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนงวดแรก เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า งาน จป. มีทางเลือกมากมาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจบทางอาชีวอนามัยหรือสาขาใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์งาน จป. จะมีโอกาสได้งานด้วยความรวดเร็วมากกว่าอดีต เพราะปัจจุบันมีการใช้เว็บไซต์และการให้บริการจากภาคเอกชน เป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงนายจ้างกับลูกจ้าง ได้ตกลงจ้างงานกันได้เร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามในระหว่างที่กำลังหางาน จป. อยู่ คุณก็ควรทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะด้านอาชีวอนามัย การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การปฐมพยาบาลและการใช้เปลสนาม การให้ความสำคัญกับป้ายเตือนต่าง ๆ รวมถึงไอเดียใหม่ ๆ ในงาน จป. ที่คุณอาจต้องเตรียมคำตอบไว้สำหรับการถูกสัมภาษณ์งาน

ร้านไทยจราจรขอเป็นหนึ่งแรงใจสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นจะเป็น จป. ที่มีคุณภาพ เพื่อมาตรฐานขององค์กรและเพื่อความปลอดภัยของผู้ทำงานทุกคน หากท่านสนใจสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่องานด้านความปลอดภัยและการจราจร เชิญชมได้ที่ www.trafficthai.com