รู้ไว้ก่อน! ยางชะลอความเร็ว เลือกใช้ให้ถูก ช่วยให้ถนนปลอดภัย

ยางชะลอความเร็ว หรือ ยางลูกระนาด เป็นอุปกรณ์จราจรที่คุ้นเคย พบเห็นได้ทั่วไปบนท้องถนน หน้าที่หลักคือ ชะลอความเร็วรถ บังคับให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะในบริเวณที่จำกัดความเร็ว เช่น หน้าโรงเรียน โรงพยาบาล หรือชุมชน อย่างไรก็ตาม ยางชะลอความเร็วแต่ละแบบ แต่ละวัสดุ มีคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน

บทความฉบับนี้ มุ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยางชะลอความเร็วอย่างละเอียด ครอบคลุมทั้งประเภท วัสดุ คุณสมบัติ การใช้งาน รวมไปถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. ประเภทยางชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

1.1 ยางลูกระนาด: จะมีความสูงชันที่มากกว่า จุดประสงค์คือให้ ผู้ขับขี่สัญจรเห็นได้ง่ายและทำให้ตระหนักว่าต้องชะลอ ด้วย ความเร็วที่น้อยกว่า 8 กม. / ชม. ถึงจะผ่านไปได้ จุดเด่น คือ แผ่นยางจะไม่กว้างมาก และ เน้นไปที่ความชัน กับ ความชัดเจน

 • ลักษณะ: เป็นเนินเตี้ยๆ เรียงต่อกัน
 • วัสดุ: ผลิตจากยางหรือปูน
 • ข้อดี: ราคาถูก หาซื้อง่าย
 • ข้อเสีย: สร้างเสียงดัง อาจส่งผลต่อโครงสร้างรถ

1.2 เนินยางชะลอความเร็ว: ความชันจะน้อยกว่า ยางลูกระนาด จุดประสงค์คือให้ ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว ลักษณะพิเศษคือ แผ่นตัวยางจะใหญ่ , กว้างและ โค้งแบบพาราโบล่า โดยผู้ขับขี่ต้องใช้ความเร็วต่ำกว่า 50 กม. / ชม. เพื่อข้ามไป

 • ลักษณะ: เนินโค้งยาว
 • วัสดุ: ผลิตจากยางหรือพลาสติก
 • ข้อดี: ชะลอความเร็วได้ดีกว่ายางลูกระนาด สร้างเสียงดังน้อยกว่า
 • ข้อเสีย: ราคาแพงกว่า

2. วัสดุที่ใช้ผลิตยางชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว ผลิตจากวัสดุหลัก 3 ชนิด ดังนี้

2.1 ยาง:

 • คุณสมบัติ: ยืดหยุ่น ทนทาน ทนต่อสภาพอากาศ
 • ข้อดี: ราคาถูก หาซื้อง่าย
 • ข้อเสีย: เสื่อมสภาพเร็วกว่าวัสดุอื่นๆ

2.2 เหล็ก:

 • คุณสมบัติ: แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงกดทับได้ดี
 • ข้อดี: ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
 • ข้อเสีย: หนัก สร้างเสียงดัง เกิดสนิม

2.3 พลาสติก ABS

 • คุณสมบัติ: น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ทนต่อสภาพอากาศข้อดี: น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกข้อเสีย: ราคาแพง

 • 3. การเลือกใช้ยางชะลอความเร็ว

  การเลือกใช้ยางชะลอความเร็ว ขึ้นอยู่กับความต้องการ งบประมาณ และสภาพพื้นที่ ควรพิจารณาประเภท วัสดุ คุณสมบัติ ข้อดีข้อเสีย ของยางชะลอความเร็วแต่ละแบบ ประกอบกับกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน

  4. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • การติดตั้งยางชะลอความเร็วบนถนนสาธารณะ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานท้องถิ่น
  • มาตรฐานของยางชะลอความเร็ว ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมทางหลวง

  ตัวอย่างการใช้งานยางชะลอความเร็ว

  • หน้าโรงเรียน: ชะลอความเร็วรถ บังคับให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
  • โรงพยาบาล: ชะลอความเร็วรถ บังคับให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
  • ชุมชน: ชะลอความเร็วรถ บังคับให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย
  • เขตปลอดภัย: ชะลอความเร็วรถ บังคับให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้า

  ยางชะลอความเร็ว เป็นอุปกรณ์จราจรที่มีประโยชน์ ช่วยให้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การติดตั้งยางชะลอความเร็ว จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เลือกใช้ยางชะลอความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้ถนนทุกคน

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *