😘ป้ายไฟกระพริบจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งมอบให้กับ บ.ดีเคเอสเฮด.บางนา

ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว

ป้ายไฟกระพริบจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่ง บ.ดีเคเอสเฮด.บางนา  และติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  ลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากที่ที่มองเห็นไม่ชัดเจนตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ บ.ดีเคเอสเฮด.บางนา  ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • ป้ายไฟกระพริบจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ซึ่งทำให้ ประหยัดงบประมาณในการจ่ายค่าไฟลง 10 เท่า
  • ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ มีมาตรฐาน IP65 ซึ่งทำให้ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
  • ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งทำให้ ประหยัดงบประมาณได้ 3 เท่า
  • ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลอด LED ซึ่งทำให้มองเห็นชัดเจนมองเห็นไกลกว่า 1,000 เมตร
  • ป้ายไฟกระพริบจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ ความเด่นชัด และความชัดเจนเกิดขึ้นทันทีในวินาทีแรกที่เริ่มใช้งาน

กว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

 

ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว

ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว

ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว

ป้ายไฟกระพริบ จำกัดความเร็ว