😊ป้ายสถิติขนาด 90×180 Cm วัสดุอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. ทึบแสง ของร้านไทยจราจรได้ถูกส่งให้กับ บริษัท ยูทิลิส จำกัด เป็นที่เรียบร้อย

ป้ายสถิติ

ป้ายสถิติขนาด ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ บริษัท ยูทิลิส จำกัด บันทึกยอดอัตราการ เกิดอุบัติเหตุได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 100% เพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง และ ภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

ขอขอบพระคุณ บริษัท ยูทิลิส จำกัด ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  •  ป้ายสถิติความปลอดภัย ถือเป็น เป็นการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบเกี่ยวกับสถิติความปลอดภัย ว่าบริษัทมีการจัดการด้านการป้องกันอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพเพียงใด
  •  เพื่อให้หน่วยงานเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ ที่เกิดจากกระบวนทำงานที่ปลอดภัย
  •  เป็นการแสดงจุดประสงค์ ด้านการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ ให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันทำให้ประสบผล
  •  โดยป้ายสถิติความปลอดภัยจะมี 2 ขนาด คือ 90×180 Cm. และ 120×240 Cm. มี 2 วัสดุคือ เหล็กซิ้งค์ และ อลูมิเนียม ที่เป็นมาตรฐานในการผลิต และเลือกใข้
  •  สามารถติดตั้งได้ทั้งพื้นดินและพื้นปูน สามารถใส่ชื่อหน่วยงานได้ ซึ่งทำให้บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ในการทำงาน

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

Statistics Sign ป้ายสถิติ safety ป้ายสถิติ safety first ป้ายสถิติความปลอดภัย