Tag Archives: อปพร.

สาระน่ารู้ ถังดับเพลิง ที่ใช้ภายในอาคารมีกี่ประเภท แบบไหนเหมาะใช้ในคลังสินค้า

          ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจค้าขาย จำเป็นจะต้องมีคลังสินค้าไว้เป็นพื้นที่ในการเก็บรวบรวมและคัดแยกประเภทของสินค้าเพื่อรอนำไปจำหน่าย คลังสินค้าบางแห่งยังใช้เป็นศูนย์กลางการขนส่งอีกด้วย ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการเก็บรักษา และต้องเข้มงวดกับระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในด้านโจรกรรม          และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่าง [...]

5 เหตุผล ที่ควรมี อปพร. ในประเทศไทย

อปพร. เป็นงานหนึ่งในสังคมไทย ที่เริ่มต้นมาจากการเป็นจิตอาสา แล้วกลายเป็นหน่วยปฏิบัติการหนึ่งด้านการรักษาความปลอดภัย ภายใต้รูปแบบเดียวกัน คือ มีกฎหมายรับรอง โดย อปพร. ย่อมาจากคำว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ในการควบคุมของกระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 22 มีนาคม [...]