Tag Archives: เอี้ยมลุยน้ำ

😁ชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ท ได้ถูกส่งมอบให้กับ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นที่เรียบร้อย

ชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ท ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด ลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากไฟฟ้าช็อตเวลาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าบนพื้นที่ชื้นหรือมีน้ำขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% ขอขอบพระคุณ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ [...]