😄ขาตั้งเหล็ก 50x60x130 Cm. ชนิดป้ายตั้งพื้น 2 หน้า ของร้านไทยจราจรได้ถูกส่งให้กับ บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อย

ป้ายขาตั้งเหล็ก 2 ป้าย

ขาตั้งเหล็ก 50x60x130 Cm. ชนิดป้ายตั้งพื้น 2 หน้า ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ที่ บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด แก้ปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและบริเวณมองเห็นไม่ชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • ขาตั้งเหล็กป้ายจราจร ทำจากวัสดุเหล็กกันสนิม หน้าป้ายทำจากสติ๊กเกอร์ 3M ทนแดด ทนฝน ซึ่งทำให้ใช้งานได้นาน อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
  • ขาตั้งเหล็กป้ายจราจร มีน้ำหนักเบา ซึ่งทำให้ เคลื่อนย้าย สะดวกต่อการใช้งาน
  • ขาตั้งเหล็กป้ายจราจร สามารถเปลี่ยนข้อความหน้าป้ายได้ ซึ่งทำให้ ลูกค้ากำหนดสัญลักษณ์ได้หลายประเภท เพิ่มความชัดเจนต่อการใช้งานได้ 100%
  • ขาตั้งเหล็กป้ายจราจร มีขนาดใหญ่ ทำจากวัสดุสะท้อนแสง 3M อย่างดี ซึ่งทำให้ มองเห็นได้ชัดเจน และ ไกลกว่า 300 เมตร
  • หน้าป้ายสามารถใส่โลโก้ หรือ ชื่อหน่วยงานได้ ซึ่งทำให้ บ่งบอกความชัดเจนของการเป็นเจ้าแบรนด์ได้ 100%

🔥 ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

ป้ายขาตั้งเหล็ก ป้ายขาตั้ง 2 หน้า ป้ายอลูมิเนียมขาตั้ง ป้ายขาตั้ง