😘 ถังขยะ ชนิดฝาช่องทิ้งกลาง แบบมีล้อ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐ

ถังขยะ ชนิดฝาช่องทิ้งกลาง

ถังขยะ ชนิดฝาช่องทิ้งกลาง แบบมีล้อ   ได้ส่ง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐ   ส่งและติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  ลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากที่ที่มองเห็นไม่ชัดเจนตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐ    ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • ถังขยะมีหลากหลายสีให้เลือก ซึ่งทำให้เลือกได้ตรงตามประเภทของขยะ

  • ถังขยะมีล้อลาก ซึ่งทำให้เลื่อนใช้งานได้ง่าย ตอนใช้งาน

  • ถังขยะสามาถสั่งทำสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงานได้ ซึ่งทำให้บ่งบอกถึงชื่อหน่วยงาน และเจ้าของ

  • ถังขยะทำจากวัสดุพลาสติก ซึ่งทำให้มีความแข็งแรง ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น

  • ถังขยะมีช่องใส่ขยะ ซึ่งทำให้การทิ้งขยะที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องเปิดฝาใหญ่ให้ลำบาก

🔥ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

 

 

ถังขยะ

ถังขยะ

ถังขยะ

ถังขยะ ชนิดฝาช่องทิ้งกลาง