😘ป้ายเตือนหัวเกาะกระพริบ ของร้านไทยจราจร ได้ถูกส่งมอบให้กับบริษัทพีเอ็มเอสเอ็นจิเนียริ่งเลียบคลองประปาปทุม

ป้ายเตือนหัวเกาะกระพริบ    ได้ส่ง  บริษัทพีเอ็มเอสเอ็นจิเนียริ่งเลียบคลองประปาปทุม  และติดตั้งถึงที่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  ลดปัญหา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากที่ที่มองเห็นไม่ชัดเจนตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

ขอขอบพระคุณ  บริษัทพีเอ็มเอสเอ็นจิเนียริ่งเลียบคลองประปาปทุม    ที่อุดหนุน และไว้ใจ ร้านไทยจราจร ให้ดูแลนะครับ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่อยู่ในตลาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ

ผลของการแก้ปัญหาของสินค้า

  • ประหยัดไฟเนื่องจากทำงานโดยรับพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์
  • สินค้าคงทนต่อสภาพอากาศหรือน้ำฝน
  • ความถี่ในความกระพริบ 20-60 ครั้งต่อนาที
  • สามารถปรับจังหวะการกระพริบของไฟได้
  • สามารถกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง
  • ติดตั้งง่าย ไม่ต้องลากสายไฟ
  • ประหยัดงบประมาณทั้งค่าไฟ และค่าติดตั้ง กว่า 100,000 บาท ต่อปี

🔥ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ที่เชื่อมั่นใน ร้านไทยจราจร มากกว่า 15 ปี 🔥

เราต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสถานที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

 

 

   ป้ายเตือนหัวเกาะกระพริบ

ป้ายเตือนหัวเกาะกระพริบ

ป้ายเตือนหัวเกาะกระพริบ

ป้ายเตือนหัวเกาะกระพริบ