10 จุดที่ควรมีหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ !!

หมุดถนนคืออุปกรณ์การจราจรที่นำมาใช้เพื่อแสดงสัญลักษณ์บนเส้นทางสัญจรให้ผู้ขับขี่รถราประเภทต่าง ๆ แต่เดิมมีเพียงหมุดสะท้อนแสงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของหมุดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการมองเห็นของผู้ขับขี่แม้จะอยู่ในที่มืด , ฝนตก , มีหมอกหนา หรือแม้จะอยู่ในจุดอับแสง ซึ่งเป็นช่วงที่ทัศนะวิสัยไม่ดี  ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ  วัตถุประสงค์ในการใช้หมุดประเภทนี้ก็มีตั้งแต่การแบ่งเลน , เป็นสัญญาณทางแยก , ทางโค้ง หรือทางสัญจรที่ผู้ขับขี่จะต้องเพิ่มความระมัดระวัง  ทางร้านไทยจราจรขอแนะนำให้ผู้ใช้งานนำไปติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.เส้นขอบทางบริเวณทางแคบหรือมีความลาดชัน กรณีถนนมีความแคบยากต่อการสวนเลน หรือขอบถนนมีความลาดชันจนเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ก็จำเป็นต้องติดตั้งหมุดแสงให้ผู้ขับขี่สังเกตและระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น

2.บริเวณทางโค้ง การขับขี่บริเวณทางโค้งจะลดความสามารถในการมองทางของผู้ขับขี่ เป็นช่วงอันตรายอย่างยิ่งในสภาวะที่มืดหรือสภาพอากาศไม่ปกติ ดังนั้นการติดตั้งหมุดพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะส่องแสงสว่างออกมาอยู่ตลอดเวลาก็จะช่วยให้การมองเห็นแนวโค้งของถนนชัดเจนขึ้น ยิ่งในกรณีที่เป็นทางโค้งที่มีเลนสวน จำเป็นจะต้องติดตั้งให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นแนวโค้งได้ทั้ง 2 ด้านอีกด้วย

3.บริเวณทางลาดชัน กรณีที่ถนนมีลักษณะเป็นทางลาด เช่น บริเวณอาคารจอดรถ , บริเวณถนนที่ต้องข้ามคลองหรือเนินเขา ซึ่งยากที่ผู้ขับขี่สัญจรจะมองเห็นพื้นผิวถนนได้ทั่วถึง การติดตั้งหมุดสัญญาณจะทำให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นพื้นผิวถนนที่ลาดชันได้ง่ายและเด่นชัดมากขึ้น ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง แม้แต่ในกรณีที่มีรถวิ่งสวนเลนกัน

4.บริเวณที่เปลี่ยนการแบ่งเลน การติดหมุดพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณช่องแบ่งเลนจำเป็นมากอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่องแบ่งเลนใหม่ หรือถนนมีความแคบหรือกำลังก่อสร้างเพื่อขยายเพิ่มเลน เพราะผู้ขับขี่จำเป็นต้องเพิ่มการระมัดระวังตัวเพราะมีโอกาสที่จะเจอรถสวน หรือถูกเบียดจากผู้สัญจรโดยรถคนอื่นได้

5.บริเวณที่มีคนข้ามถนน ในเวลากลางคืน การระมัดระวังผู้ข้ามถนนด้วยการสังเกตสีสะท้อนแสงจากแถบม้าลายนั้นยากกว่าการใช้หมุดสะท้อนแสงเป็นอย่างมาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่สูง การใช้หมุดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาจะเตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้

6.บริเวณทางขึ้นลงอุโมงค์ บริเวณทางขึ้นอุโมงค์มักมีลักษณะเป็นทางแคบ และเต็มไปด้วยอันตรายจากขอบปูน ขอบถนน ดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งหมุดสัญญาณแสงเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

7.บริเวณที่ต้องการปิดกั้น หากเส้นทางการจราจรมีปัญหาต้องได้รับการซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างที่ถนนยังไม่แล้วเสร็จ การติดหมุดสัญญาณไฟในลักษณะขวางทางสัญจรก็นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก เป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่าไม่ควรผ่านเข้าไป รวมไปถึงบริเวณที่เป็นทางตันด้วย

8.บริเวณทางแยก บริเวณทางแยกมักมีการติดตั้งแผ่นคอนกรีต หรือสิ่งกีดขวางเอาไว้ ซึ่งหากผู้ใช้รถใช้ถนนขาดความระมัดระวังก็อาจเกิดเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงได้ การติดหมุดสัญญาณไฟก็จะทำให้สังเกตเห็นทางแยก หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เหล่านี้ได้ล้วงหน้า ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้

9.บริเวณแหล่งชุมชน บริเวณแหล่งชุมชนไม่ว่าจะเป็นห้าง , ร้าน , ตลาด หรือหมู่บ้าน มักมีผู้คนสัญจรบริเวณถนนมากมาย จึงจำเป็นต้องติดสัญญาณเตือนเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการใช้หมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างเตือนให้ระมัดระวังได้ตลอดเวลา

10.บริเวณที่มีพื้นที่ต่างระดับ พื้นผิวถนนบางแห่งอาจมีการยกระดับหรือมีลักษณะเป็นท่อหรือทางเดินที่ยกสูงกว่าปกติ ซึ่งผู้ขับขี่รถราจะมองเห็นได้ยากขึ้นในเวลากลางคืน จึงจำเป็นต้องติดตั้งหมุดสัญญาณไฟเพื่อเกิดเป็นจุดสังเกต ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่นเอง

การใช้อุปกรณ์หมุดสัญญาณไฟจึงนับว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่มีความเสี่ยงได้ดี แต่อย่างไรก็ดีผู้ใช้งานจำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ด้วย ซึ่งทางร้านไทยจราจรขอแนะนำว่าหมุดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดี ควรส่องสว่างอย่างคงที่และยาวนานมากกว่า 10 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถส่องสว่างได้อย่างยาวนานตลอดคืน อุปกรณ์ควรมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดีไม่เกิดการแตกหักแม้จะถูกกดทับด้วยรถที่หนัก 30 ตันก็ตาม มีความทนทานต่อสภาพอากาศต่าง ๆ ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวเพียงใดก็ตาม ขนาดเหมาะสม เมื่อติดตั้งแล้วต้องสามารถสังเกตเห็นได้แม้ในระยะไกล นอกจากนี้ยังต้องทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ในการติดตั้งระยะห่างของหมุดควรเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของพื้นผิวถนน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่นในกรณีทางโค้งหรือลาดชันมาก ควรติดตั้งให้ถี่กว่าการใช้งานในบริเวณทางตรง และเพื่ออายุการใช้งานควรมีการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์อยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าหมุดจะยังคงส่องสว่างได้ดี หากจำเป็นควรมีการทำความสะอาดหมุดด้วยเพื่อให้แน่ใจว่ามีแสงสว่างออกมาอย่างชัดเจน

Block "content-bottom" not found