6 สถานที่ ควรติดหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์บนถนน

สำหรับผู้ขับรถยนต์คงจะทราบดีว่าการขับรถยนต์ในช่วงเวลาต่าง ๆ มีความแตกต่างกันจึงต้องมีสติก่อนสตาร์ทในการขับรถเดินทาง เพื่อจะปรับการขับรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาวการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความปลอดภัย

การขับรถยนต์ในช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขับรถยนต์ทั้งนี้เพราะเวลากลางวัน มีแสงสว่างที่มากเพียงพอ ทำให้ผู้ขับรถยนต์การขับช่วงกลางวันมีทัศนวิสัยการมองเห็นที่ดี สามารถมองได้ชัดเจนกว่าการขับรถยนต์ในช่วงเวลากลางคืน คนส่วนใหญ่เวลาต้องเดินทางไกลมักเลือกการเดินทางช่วงกลางวันมากกว่าเนื่องจากเหตุผลในเรื่องความปลอดภัยขณะขับขี่ ทั้งนี้เพราะช่วงเวลากลางคืนมีแสงสว่างน้อย และถนนบางแหล่งมีความอันตรายในเวลากลางคืน เนื่องจากสภาพพื้นถนน หรือความสว่างน้อยเกินไป และบางครั้งไม่มีอุปกรณ์ป้ายเตือนต่าง ๆ ที่เพียงพอทำให้การขับรถยนต์ในช่วงเวลากลางคืน มักจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อย ๆ ทั้งนี้มาจากหลายสาเหตุทั้งมาจากสมรรถภาพของผู้ขับรถไม่พร้อมเช่นมีอาการง่วงนอน หรือดื่มของมึนเมาต่าง ๆ หรือสาเหตุที่เกิดจากสภาพของท้องถนนเป็นต้น ทำให้ผู้ขับรถยนต์มักจะชอบเดินทางในเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถเลือกช่วงเวลาในการขับรถได้ เพราะบางครั้งต้องขับรถเดินทางในช่วงเวลากลางคืน แต่ขับรถกลางคืนก็มีข้อดีเช่น ปริมาณรถบนท้องถนนน้อยกว่าและอากาศไม่ร้อนเท่ากลางวัน แม้จะเป็นการขับรถกลางคืน แต่ก็ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันหากมีการเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำหรับตัวผู้ขับรถยนต์ในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการขับรถยนต์ แต่ในส่วนของผู้ที่ดูแลท้องถนนก็ควรจะมีส่วนในการช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับท้องถนนด้วยการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มาติดตั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับท้องถนน

ร้านไทยจราจรของเรา เห็นว่าเรื่องดังกล่าวสามารถป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยได้อย่างง่าย ๆ โดยใช้อุปกรณ์จราจรที่เหมาะสม โดยใน ครั้งนี้ เราขอแนะนำสถานที่ ควรติดหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์บนถนน ว่าสถานที่ใดบ้างที่ควรจะติดตั้งและมีวิธีการอย่างไร

 

หมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ คือ หมุดแบ่งเลน หรือหมุดเพื่อสะท้อนแสงเพื่อช่วยทำให้ผู้ขับรถยนต์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ โดยหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถูกออกแบบเพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นพลังงานที่เราได้มาอย่างฟรี ๆ จากธรรมชาติและเป็นพลังงานที่ไม่มีวันที่จะหมดสิ้นไป นอกจากนี้การดูแลรักษาก็น้อยมาก แล้วยังใช้งานได้ง่าย

การพิจารณาว่า สถานที่ใดควรติดหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เราควรจะพิจารณาดังนี้

1.ถนนที่ไม่มีเสาไฟฟ้าให้ความสว่างหรือถนนที่ความสว่างน้อย ถนนลักษณะนี้ควรที่จะติดหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์พราะจะช่วยให้ผู้ขับรถยนต์ในเวลากลางคืนสามารถมองเห็นแนวของถนนโดยแสงสะท้อนจากหมุดทำให้ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

2.ถนนที่มีทางโค้งในลักษณะคดเคี้ยว การติดตั้งหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวทางโค้งของถนนจะช่วยทำให้ผู้ขับรถยนต์มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลาขับ

3.ถนนที่มีทางโค้งและมีเลนถนนที่สวนกัน การติดตั้งหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการช่วยแบ่งเลนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันผู้ขับรถยนต์แซงข้ามเลนมาชนรถที่ขับสวนมาอีกเลนหนึ่งในเวลากลางคืน

4.ถนนที่มีทางโค้งในลักษณะเป็นเนินที่มีความสูงต่ำ หรือมีอะไรที่บังทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับรถยนต์ เช่นถนนเลียบภูเขา เป็นต้น ดังนั้นควรที่จะติดตั้งหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการมองเห็นและช่วยทำให้ผู้ขับรถยนต์ที่ขับมาเร็วได้ชะลอความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุในการขับรถยนต์ในเวลากลางคืน

5.ถนนที่อยู่ในเขตชุมชน เช่นโรงเรียน ตลาด สถานที่ราชการ เนื่องจากมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การติดตั้งหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นการช่วยทั้งผู้ที่ข้ามถนนและผู้ขับรถสามารถมองเห็นแนวของถนนทำให้สะดวกในการข้ามถนนและการขับรถ เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุได้

6.ถนนตัดผ่านเส้นทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้หรือภูเขา เนื่องจากอาจจะมีสัตว์ป่าใช้เส้นทางในการข้ามถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นการติดตั้งหมุดถนนพลังงานจะช่วยให้สัตว์ได้มองเห็นแนวเส้นของถนนรวมถึง รวมถึงผู้ขับรถยนต์ เป็นการช่วยในการลดอุบัติเหตุได้

นอกจากนี้ ควรจะพิจารณาสถานที่ที่จะติดตั้งหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามความเหมาะสมในสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณถนนที่มีแสงสว่างที่น้อยในเวลากลางคืน ทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้ผู้ที่ขับรถยนต์ได้สังเกตได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน

ขอแนะนำสำหรับวิธีการติดตั้งหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ มีดังนี้

1.ติดตั้งหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เสมอกันไม่ให้มีความสูงต่ำที่ไม่เท่ากัน เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

2.ติดตั้งหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีระยะห่างที่เท่ากัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการขับรถและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นอกจากนี้ต้องมีการคอยตรวจตราหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ว่ามีการชำรุดหรือไม่ หากมีการชำรุดต้องทำการติดตั้งใหม่ หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในการขับรถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน

 

ทั้งนี้ทั้งนั้นควรเลือกซื้อหมุดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะมาติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ทั้งวัตถุที่ใช้ต้องเป็นวัตถุที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้อย่างคงทนและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยให้การขับรถยนต์ในเวลากลางคืนปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ป้องกันเอาไว้ดีกว่าต้องมาแก้ไขและเสียใจในภายหลัง สำหรับทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน ด้วยความปรารถนาดีจาก ร้านไทยจราจรของเรา ขอเป็นส่วนร่วมในการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์จราจรเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพบนท้องถนนของทุกท่าน เชิญชมสินค้าและสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.trafficthai.com

Block "content-bottom" not found