10 เหตุผล ทำไมต้องใช้ ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟกระพริบคือสัญญาณจราจรที่ช่วยแจ้งเตือนแก่ผู้ที่ขับขี่ขับถนนเพิ่มความระมัดระวังอาจเนื่องมาจากเส้นทางข้างหน้ามีลักษณะเป็นทางแยก มีทางรถไฟตัดผ่าน หรือมีผู้คนข้ามถนนอยู่เป็นปริมาณมาก ๆ อาจมีลักษณะเป็นเขตชุมชนอย่างโรงเรียน ตลาด รวมถึงในบริเวณที่มีเขตก่อสร้าง การแจ้งเตือนด้วยแสงกระพริบจะช่วยให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังได้ดี ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ยิ่งนำไฟกระพริบโซล่าเซลล์มาใช้ก็ยิ่งอำนวยให้เกิดความสะดวกและความจำเป็นตามที่ร้านไทยจราจรขอชี้แจงดังต่อไปนี้

1.เตือนอันตรายบนท้องถนน ไฟกระพริบคือสัญญาณจราจรที่ช่วยให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น หรือลดระดับความเร็วให้เหมาะสม เพราะเส้นทางข้างหน้าที่มีการติดตั้งไฟกระพริบมักมีสิ่งผิดปกติ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นแหล่งชุมชน สถานที่ก่อสร้าง มีทางรถไฟ หรือมีรถขนาดใหญ่เข้าออกเป็นปริมาณมาก ๆ เป็นต้น

2.อายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากไฟกระพริบชนิดนี้ทำจากวัสดุที่มีความทนทานอย่างหลอด LED ที่ให้แสงสว่างได้ยาวนานกว่า 100,000 ชั่วโมง ส่วนโครงสร้างต่าง ๆ ของไฟกระพริบเป็นพลาสติกคุณภาพสูงที่สามารถทนทานต่อแสงแดด อุณหภูมิที่ร้อนและเย็นตั้งแต่ 25 – 75 องศาเซลเซียส และความชื้นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้การติดตั้งและนำไฟกระพริบชนิดนี้มีความทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่ากับราคาเป็นอย่างมาก

3.ความสะดวกในการติดตั้ง ถนนหนทางหลาย ๆ แห่งอาจอยู่ในแหล่งที่ยากต่อการเดินสายไฟ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่พบในการนำไฟกระพริบโซล่าเซลล์มาใช้งานเลย เพราะอุปกรณ์การจราจรชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟ หรือใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น ๆ แต่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติได้เลย และยังสามารถจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้เอาไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนานตลอดทั้งคืนได้อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติพร้อมสรรพของอุปกรณ์เช่นนี้ จึงช่วยให้การติดตั้งง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะใช้เวลาไม่นานก็สามารถติดตั้งได้แล้ว ด้วยอุปกรณ์ยึดเกาะพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความพร้อมที่จะนำไปใช้งานตามท้องถนนแบบต่าง ๆ ไม่จะเป็นเนินเขา ริมทะเล ป่าไม้ หรือถนนที่ทุรกันดารห่างไกลผู้คนมาก ๆ ก็ตาม

4.ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เมื่ออุปกรณ์ไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้งานโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากสถานที่อื่น ๆ แต่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติได้ตลอดเวลาด้วยแบตเตอรี่คุณภาพสูงที่สามารถจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าให้ใช้ได้ยาวนานตลอดทั้งคืนได้ ยิ่งนำไปใช้ได้ตามท้องถนนต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น ๆ จึงมีความประหยัดกว่าป้ายสัญญาณจราจรที่มีแสงไฟแบบอื่น ๆ เป็นอย่างมาก

5.รักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานจากแสงอาทิตย์ คือพลังงานสะอาดที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด มนุษย์สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องโค่นต้นไม้ หรือทำลายสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เหมือนพลังงานรูปแบบอื่น ๆ การนำพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นการใช้พลังงานที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกับพลังงานรูปแบบอื่น ๆ และมีให้ใช้มากมายไม่มีหมดอีกด้วย

6.เพิ่มการสังเกตให้เด่นชัดขึ้น ท้องถนนหลายแห่งจะมีลักษณะเป็นมุมเลี้ยวหรือโค้งทำให้ยากต่อการมองเห็นป้ายสัญญาณจราจรได้อย่างชัดเจน ยิ่งในเวลาที่เกิดฝนตก หมอกหนาจัด หรือเวลากลางคืนที่มืดสนิทก็ยิ่งทำให้ยากต่อการมองเห็นมากยิ่งขึ้นได้ ดังนั้นการนำไฟกระพริบโซล่าเซลล์มาใช้จึงเป็นการช่วยเพิ่มระยะการมองเห็นได้ไกลมากขึ้น ซึ่งรถราที่ขับผ่านไปมาสามารถสังเกตเห็นได้ในระยะมากกว่า 1000 เมตรเลยทีเดียว

7.แสงสว่างที่ยาวนาน การนำอุปกรณ์ประเภทโซล่าเซลล์มาใช้หลายคนอาจกังวลว่าอุปกรณ์จะไม่สามารถทำงานได้หากสภาพอากาศไม่ดี หรือมีแสงแดดน้อย ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่พบในอุปกรณ์การจราจรชิ้นนี้ เพราะแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงแดดมายาวนานกว่า 72 ชั่วโมงอีกด้วย

8.การบำรุงรักษาที่ง่ายและสะดวก เมื่ออุปกรณ์การจราจรนี้มีอุปกรณ์และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไม่มากเหมือนอุปกรณ์การจราจรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบอื่น ๆ จึงช่วยให้อุปกรณ์นี้สามารถดูแลรักษาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ด้วยการทำความสะอาดแผงหน้าปัดไฟแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนหรือตรวจสอบแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบสภาพโครงสร้างและสายไฟส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์การจราจรชนิดนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งง่ายและสะดวกกว่าอุปกรณ์การจราจรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น ๆ เป็นอย่างมาก

9.ความคุ้มค่าที่ดี เมื่อการติดตั้งอุปกรณ์ไฟกระพริบโซล่าเซลล์สามารถทำได้สะดวกในทุก ๆ พื้นที่ แม้ว่าจะอยู่บริเวณลาดชัน บนเนินเขา ทะเล ป่าไม้ หรือแม้แต่บริเวณที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนมาก ๆ ก็ตาม จึงมีความสะดวกในการใช้งานสูง อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้บำรุงรักษาไม่มาก ไม่จำเป็นต้องเสียค่าไฟฟ้า และยังมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วย จึงทำให้อุปกรณ์นี้มีความคุ้มค่าในการใช้งานที่ดีมาก

10.ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสัญญาณเตือนได้ชัดเจนมากขึ้น ก็จะส่งผลต่อการขับขี่อย่างระมัดระวังที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลสำคัญดังที่กล่าวมาแล้ว ร้านไทยจราจรจึงขอแนะนำว่าอุปกรณ์การจราจรไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี เหมาะกับพื้นที่ห่างไกล ช่วยประหยัดพลังงาน และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน

Block "content-bottom" not found