10 วิธี ที่ทำให้คนทำตามกฏหมายจราจรในพื้นที่ของเรา

การบังคับใช้กฎจราจรในพื้นที่ส่วนตัว เช่น อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาจดูเป็นเรื่องที่ง่ายดายกว่าการบังคับใช้กฎจราจรบนถนนหลวงหรือเส้นทางสาธารณะ แต่หากเจ้าของพื้นที่และฝ่ายงานนิติบุคคลขาดการวางแผนที่ดี ทั้งยังขาดอุปกรณ์จราจรที่ควรจะมี การบังคับใช้กฎจราจรภายในพื้นที่ก็อาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ร้านไทยจราจรจึงขอนำวิธีจัดการการจราจรในพื้นที่ให้ได้ผลดีและเอื้อต่อการบังคับใช้กฎจราจรมาฝากกัน 

  1. มีการออกแบบการจราจรที่เหมาะสม 

ข้อนี้นอกจากจะสามารถช่วยให้การจราจรภายในพื้นที่มีความสะดวกต่อผู้ใช้ยานพาหนะแล้ว ยังช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้คนที่เดินสัญจรผ่านไปมาภายในพื้นที่ของเราอีกด้วย เนื่องจากการออกแบบที่ดี จะช่วยให้การเดินรถลื่นไหลไปในทิศทางที่ควรจะเป็น โอกาสที่ผู้ขับขี่จะเกิดความรู้สึกไม่สะดวกจนคิดมักง่าย และเกิดการลักไก่ย้อนศร หรือขับขี่ผิดกฎจราจรก็จะลดน้อยลงเช่นกัน ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปด้วย 

  1. ใช้อุปกรณ์จราจรได้อย่างเหมาะสม

เชื่อหรือไม่ว่าอุปกรณ์จราจรที่ใช้กันทั่วโลกนั้น มีเทคโนโลยีที่ก้าวไปไกลกว่าอุปกรณ์จราจรที่ประเทศไทยใช้กันอยู่ในปัจจุบันไปมากพอสมควรแล้ว จากการตั้งกรวยจราจรสีส้มธรรมดา ตอนนี้มีกรวยจราจรหลากหลายแบบ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถตอบโจทย์ความปลอดภัยและช่วยบังคับใช้กฎจราจรได้เป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้ผลิตก็มีความคงทน และมีคุณสมบัติเด่นแตกต่างกันออกไป สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ หรือแม้แต่เสาหลักอ่อน แผงกั้นจราจร หรือไม้กระดกอัตโนมัติ และอุปกรณ์จราจรชนิดต่าง ๆ ก็มีการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวก อายุการใช้งานยาวนานและมีความทันสมัย หากอ่านแล้วยังนึกภาพไม่ออก ก็สามารถเข้าไปดูอุปกรณ์จราจรมาตรฐานสากลได้ที่ร้านไทยจราจร https://trafficthai.com เนื่องจากที่นี่คือแหล่งรวมอุปกรณ์จราจรที่ครบครัน ทันสมัย และดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยในขณะนี้ 

  1. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเสมอ 

ในพื้นที่ของเราอาจมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและพร้อมรับมือกับการจราจรภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยก็จำเป็นเช่นเดียวกัน ถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ของเราให้มากยิ่งขึ้น 

  1. กำหนดค่าปรับและการลงโทษ 

แน่นอนว่าในบางพื้นที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎจราจรได้โดยราบรื่น ดังนั้นมาตรการกำหนดค่าปรับและการลงโทษจึงอาจจำเป็นในบางพื้นที่ ในกรณีที่กำหนดบทลงโทษ ควรติดป้ายหรือประกาศให้ทราบถึงกฎนั้นโดยทั่วกันก่อนเริ่มใช้ เพื่อป้องกันความสับสนและปัญหาที่อาจเกิดตามมา

  1. จำกัดสิทธิ์ผู้เข้าใช้ 

หลายพื้นที่มีความจำเป็นต้องจำกัดสิทธิ์ของผู้สัญจรเข้าออกและผู้ที่เข้ามาจอดยานพาหนะในอาคาร ซึ่งการจำกัดสิทธิ์นั้นก็สามารถทำได้หลายวิธี แต่หากต้องการความง่ายและสะดวก อุปกรณ์ที่เรียกว่า ที่กั้นที่จอดรถ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจ และมีหลายแบบให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งวาง หรือแบบอัตโนมัติ เพื่อกันพื้นที่จอดรถบางส่วนไว้สำหรับบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีสิทธิ์จอดและสัญจรภายในพื้นที่เท่านั้น 

  1. จัดพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ 

การแยกพื้นที่การจราจรให้เป็นสัดส่วน ช่วยให้การจัดการจราจรภายในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เช่น ใช้กรวยจราจรกันพื้นที่ส่วนหน้าสุดของอาคารให้เป็นส่วนที่คล่องตัวที่สุด กันพื้นที่ด้านในสุดหรือล่างสุดของอาคารไว้สำหรับรถที่ต้องใช้เวลามากในการจอด เช่น รถขนส่ง รถตู้ และกันพื้นที่ไว้สำหรับบุคลากร ขาจรและขาประจำ โดยแยกไว้คนละพื้นที่กันเพื่อให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยอาจใช้อุปกรณ์จราจรอย่างแผงกั้นจราจรแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

  1. จำกัดเวลาในแต่ละพื้นที่ 

การจำกัดเวลาในแต่ละพื้นที่การจราจร ก็สามารถช่วยให้การจราจรเป็นไปตามกฎจราจรได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเมื่อปริมาณการจราจรในพื้นที่ของเราลดลง การสัญจรก็จะสะดวกขึ้น การตรวจสอบความปลอดภัย และการซ่อมแซม รวมถึงการทบทวนการจัดการก็จะทำได้อย่างสะดวก ต่างกับพื้นที่ที่ไม่จำกัดเวลา การจัดการจะเป็นไปอย่างยากลำบาก และไม่สามารถควบคุมจัดการได้ดีเท่าที่ควร 

  1. ป้ายบังคับใช้และชี้แจงกฎมีความชัดเจนและทั่วถึง

เคยมีคำกล่าวที่ว่า หากต้องการจัดการจราจรในพื้นที่ให้ได้ผลดี อย่ามองว่าอุปกรณ์จราจรเป็นสิ่งสิ้นเปลือง นั่นเพราะการจัดวางป้ายจราจร กรวยจราจร และอุปกรณ์จราจรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีจำนวนมากพอนั้น จะช่วยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ และผู้ที่เดินสัญจรไปมา สามารถเข้าใจการจัดการจราจรภายในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ไม่สับสน หรือเกิดความเข้าใจผิด เมื่อมีความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่เดินสัญจรไปมา ก็จะทำตามกฎได้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ซึ่งอุปกรณ์จราจรที่จำเป็นนั้น สามารถหาได้ง่าย ๆ จากร้านไทยจราจร ร้านจำหน่ายอุปกรณ์จราจรคุณภาพดี ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการจราจรและสามารถแนะนำการจัดการที่เหมาะสมให้กับคุณได้

  1. มีการตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด 

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่ หรือการตรวจสอบอุปกรณ์จราจรต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ล้วนเป็นสิ่งที่ควรกระทำ การใช้งานเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแล หรือการมีกฎ แต่ไม่ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและติดตามผล ก็ไม่สามารถทำให้การจัดการพื้นที่จราจรเกิดผลดีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  1. ระบุเบอร์ติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการร้องเรียน 

เมื่อมีการบังคับใช้กฎ ก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ทำผิดกฎขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นการติดประกาศหรือระบุเบอร์ติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎ หรือการร้องเรียนในกรณีต่าง ๆ จึงสมควรที่จะมีไว้ภายในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้หลาย ๆ คนช่วยตรวจสอบความเรียบร้อย และแจ้งเบาะแสที่อาจรอดหูรอดตาไป รวมถึงจะมีผลทางจิตวิทยา เพราะเมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่ามีการแจ้งเบาะแสได้ ก็จะระมัดระวังและรักษากฎมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว

 

แม้หลายคนจะเข้าใจว่าการทำตามกฎจราจรได้นั้น จะต้องมีเหตุปัจจัยมาจากการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เชื่อหรือไม่ว่าในระดับนานาชาติ ต่างนิยมใช้อุปกรณ์จราจรเพื่อช่วยบังคับใช้กฎด้วยเช่นกัน เนื่องจากการใช้อุปกรณ์จราจรที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าใจกฎในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และอุปกรณ์จราจรหลาย ๆ ชนิดก็สามารถใช้บังคับการจราจรได้เป็นอย่างดี

Block "content-bottom" not found