7 มาตรฐาน ระยะห่างการติดตั้ง ยางชะลอความเร็ว

Slow speed tires

จากตัวเลขสถิติอุบัติเหตุทางการจราจรของประเทศไทยตลอดปี 2560 แสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนจำนวนหลายหมื่นคน และได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุเดียวกันมากถึงหนึ่งล้านคนเลยทีเดียว อุบัติเหตุทางการจราจรก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล สาเหตุส่วนมากล้วนมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ความประมาทเลินเล่อ และพฤติกรรมการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชุมชน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ดังที่พบเห็นในข่าวอุบัติเหตุอันน่าเศร้าสลดใจกันอยู่บ่อย ๆ

อย่างไรก็ดี อุบัติเหตุทางการจราจรเมื่อเพิ่มขึ้นได้ก็สามารถลดลงได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้ามามีบทบาทในการควบคุม ป้องกันและบรรเทาเหตุร้ายด้วยการบริหารจัดการมาตรการความปลอดภัย ออกกฎจราจรและติดอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในบริเวณที่เหมาะสม การเกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ชุมชนก่อให้เกิดอันตรายต่อคนหมู่มาก ร้านไทยจราจร จึงขอเสนอวิธีการลดอุบัติเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ คือ การติดตั้งยางชะลอความเร็วบริเวณต่างๆ

ยางชะลอความเร็ว เป็นยางหล่อขึ้นรูป เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เมื่อถูกติดตั้งไปบนพื้นผิวถนนจะทำให้เกิดลักษณะที่เป็นสันนูนขึ้นมา จุดประสงค์ของการใช้ยางชะลอความเร็วก็เพื่อใช้ชะลอความเร็วของยานพาหนะที่เคลื่อนผ่านและลดปริมาณการสัญจรของรถในพื้นที่ เพราะพื้นผิวที่เป็นสันนูนขึ้นมาจะทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่าไม่เป็นการสะดวกในการใช้ความเร็วสูงเกินกว่าปกติขับผ่านเจ้าอุปกรณ์จราจรตัวนี้

ยางชะลอความเร็ว นอกจากจะมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ยุบตัวเมื่อรถที่มีน้ำหนักมากขับผ่านแล้ว ยังสะดวกต่อการติดตั้ง ง่ายต่อการรื้อถอนเมื่อยางเสื่อมภาพและสามารถสะท้อนแสงให้สังเกตได้ง่ายในเวลาค่ำคืน ด้วยเหตุนี้ยางชะลอความเร็วจึงถูกนำมาใช้แทนสันชะลอความเร็วแบบเก่าที่ทำมาจากปูน ซึ่งสามารถสึกกร่อนได้ง่าย ยุ่งยากในการก่อสร้างและรื้อถอน เราสามารถพบเห็นยางชะลอความเร็วได้ในหลายพื้นที่ เช่น อาคารจอดรถ เขตพื้นที่ชุมชนที่มีคนพลุกพล่าน เป็นต้น

ทั้งนี้การติดตั้ง ยางชะลอความเร็ว ต้องมีการออกแบบและติดตั้งอย่างได้มาตรฐาน คำนึงถึงวัสดุที่เหมาะกับสภาพผิวถนน ตัวยางชะลอความเร็วต้องไม่สูงหรือมีความโค้งมากเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการขับขี่ยวดยานพาหนะในการข้ามผ่าน มิฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ป้องกันเหตุร้ายจะกลายเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียเอง

การติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ต่างก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับการติดตั้งยางชะลอความเร็วนั้น ควรวางให้ตั้งฉากกับเส้นถนนและควรติดตั้งให้ชิดขอบทางให้มากที่สุด บริเวณทางขึ้นยางชะลอความเร็วต้องมีการทำเครื่องหมายจราจรไว้บนพื้นด้วย เพื่อให้ยางชะลอความเร็วสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีระยะห่างในการติดตั้งตามมาตรฐาน ดังนี้

1.ในการติดตั้งยางชะลอความเร็วที่มากกว่า 1 จุด ผู้ติดตั้งต้องทำให้ยางชะลอความเร็วอันแรกสังเกตเห็นได้ง่ายเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่ยวดยานต้องลดความเร็วอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

2.ยางชะลอความเร็ว ชิ้นแรกควรอยู่ในระยะห่างประมาณ 100 เมตร จากต้นถนนสายย่อย เพื่อให้ผู้ที่ขับขี่สามารถควบคุมความเร็วของยานพาหนะตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

3.การติดตั้งยางชะลอความเร็ว ควรห่างจากทางแยกต่าง ๆ พอสมควรเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรเข้าออกในทางแยก

4.ระยะการมองเห็นของ ยางชะลอความเร็ว ต้องมีระยะเทียบเคียงได้กับทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยที่ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

5.ควรติดตั้ง ยางชะลอความเร็ว ในหลายจุด หากต้องการควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้เร็วขึ้นหรือช้าลงอย่างคงที่ในช่วงหนึ่งของถนน โดยที่ระยะห่างของยางชะลอความเร็วแต่ละจุดต้องมีความสม่ำเสมอกัน

6.หากติดตั้งยางชะลอความเร็วในหลายจุด ระยะห่างระหว่างยางแต่ละอันต้องคำนึงถึงการเผื่อระยะห่างพอสมควรสำหรับถนนที่เข้ามาเชื่อมด้วย

7.ระยะห่างระหว่าง ยางชะลอความเร็ว แต่ละอัน ควรมีระยะตั้งแต่ 80 ถึง 120 เมตร เนื่องจากถ้ามีการเว้นระยะห่างไว้มากเกินกว่า 120 เมตรแล้ว อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะใช้ความเร็วที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานในขณะที่ขับขี่อยู่ระหว่าง ยางชะลอความเร็ว แต่ละอัน

นอกจาก 7 มาตรฐานระยะห่างในการติดตั้งยางชะลอความเร็วที่ได้กล่าวถึงไปด้านบนแล้ว ในการติดตั้ง ยางชะลอความเร็ว ยังต้องทำควบคู่ไปกับการติดตั้งป้ายเตือนและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น

ป้ายเตือนรถกระโดด ให้ใช้ควบคู่ไปกับยางกั้นล้อและป้ายจำกัดความเร็วเสมอ ยกเว้นเมื่อติดตั้งยางชะลอความเร็วรถเพื่อใช้กับทางเดินคนข้ามหรือทางม้าลาย

กรณีที่มียางชะลอความเร็วจุดเดียว ให้ใช้ป้ายเตือนรถกระโดดพร้อมลูกศรร่วมกับกับป้ายเตือนข้างหน้าเพิ่มเติม

การติดตั้งป้ายต้องติดตั้งในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ หรือต้องเป็นป้ายที่เรืองแสงได้

ร้านไทยจราจร มุ่งหวังและสนับสนุนในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุทางการจราจรเหล่านี้ให้ลดลง จึงได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการจราจรต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและครบวงจร ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น      หากท่านใดมีความประสงค์อยากให้เราช่วยให้คำปรึกษา ดูแลให้บริการสามารถติดต่อ ร้านไทยจราจร ได้ตลอดเวลาที่ www.trafficthai.com ร้านไทยจราจร ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความจริงใจ