ยางชะลอความเร็ว ควรใช้ขนาดเท่าไหร่?

บนถนนที่แคบ หรือพื้นที่ที่ต้องการให้รถชะลอความเร็ว คุณอาจเลือกก่อคอนกรีตเป็นลูกระนาดก็ได้ แต่ลูกระนาดสึกหรอได้ง่าย ใช้งบประมาณมากในการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ หากอยากหาอุปกรณ์ที่ปิดจุดบอดของการสร้างคอนกรีตลูกระนาดแล้วล่ะก็ ยางชะลอความเร็ว นั้นตอบโจทย์คุณได้ เพราะยางชะลอความเร็วมีข้อดีคือมีลักษณะเป็นท่อน ๆ นำมาเรียงต่อกัน หากท่อนไหนสึกหรอก็สามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะส่วนได้ ทว่ายางชะลอความเร็วมีอยู่ด้วยกันหลายแบบหลายขนาด ควรซื้อหาขนาดไหนอย่างไร ร้านไทยจราจร จะมาให้คำตอบกับคุณ ไปดูกันเลย

ในเอกสารมาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็วของกรมโยธาและผังเมือง ตามมาตรฐาน มยผ. 2301-56 กล่าวถึงสันชะลอความเร็วเอาไว้ โดยเอกสารระบุไว้ว่าสันชะลอความเร็วอาจทำจากยางก็ได้ สันยางชะลอความเร็วอาจแบ่งออกได้เป็นยางลูกระนาดและเนินยางชะลอความเร็ว โดยยางลูกระนาดจะแคบและชันกว่าเนินยางชะลอความเร็ว รายละเอียดดังนี้

ขนาดยางลูกระนาด ควรมีฐานกว้าง 30- 90 เซนติเมตร (ไม่ว่าอย่างไรต้องไม่เกิน 90 เซนติเมตร) และต้องมีความสูงไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร ใช้กับบริเวณที่เมื่อรถขับผ่านยางจะต้องมีความเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือน้อยกว่า เช่น อาคารหรือลานจอดรถ หมู่บ้านจัดสรร ถนนเอกชน

เนินยางชะลอความเร็ว แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบที่มีความนูนโค้งแบบพาราโบล่าและผิวบนแบนราบ ซึ่งมีขนาดดังนี้

โค้งพาราโบล่า ความกว้าง 370 เซนติเมตร ความสูง 76.2 มิลลิเมตร

ผิวบนแบนราบ มีฐานกว้าง 90 เซนติเมตรขึ้นไป ความสูงไม่เกิน 75 เซนติเมตร ความชันของทางลาดขึ้นและลาดลง 1:12 ถึง 1:15 พื้นราบด้านบนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร สามารถใช้เป็นทางม้าลายได้ สำหรับเนินยางชะลอความเร็วผิวบนแบนราบนี้ ร้านไทยจราจร มีจำหน่ายให้คุณในรูปแบบของยางทางม้าลายสำเร็จรูป

เนินยางชะลอความเร็วสามารถใช้ในเขตชุมชนและในเขตที่พักอาศัย เมื่อรถขับผ่านยางจะต้องมีความเร็ว 24 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือน้อยกว่า หรือถนนที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือมีการสัญจรของรถไม่เกิน 400 คันต่อชั่วโมง มีรถบรรทุกหนัก 4.5 ตันขึ้นไปสัญจรผ่านไม่เกิน 50 คันต่อวัน และถนนที่มีความลาดชันตลาดความยาวของถนนน้อยกว่าร้อยละ 5

ระยะห่างระหว่างยางชะลอความเร็วแต่ละอัน ในถนนเส้นเดียวกัน ควรมียางชะลอความเร็วทั้งแบบลูกระนาดและแบบเนินแต่ละอันห่างกันได้ 80-120 เมตร แต่ไม่ควรเกิน 120 เมตร เพราะอาจทำให้ยานพาหนะใช้ความเร็วมากเกินไป ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำสันชะลอความเร็ว โดยยางชะลอความเร็วเส้นแรกควรอยู่ห่างจากหัวถนน 100 เมตร และต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกของผู้อื่น

การใช้ควบคู่กับป้ายจราจร

มาตรฐาน มยผ. กำหนดให้ใช้ยางชะลอความเร็วร่วมกับ ป้ายจราจร เพื่อเตือนว่ามีเนินข้างหน้า ดังนี้

กรณีที่มียางชะลอความเร็วเส้นเดียวบนถนน

กรณียางลูกระนาด ให้ใช้ป้ายสัญลักษณ์เตือนรถกระโดดควบคู่กับป้ายจำกัดความเร็ว

กรณีเนินยางชะลอความเร็ว ให้ใช้ป้ายสัญลักษณ์เตือนรถกระโดดควบคู่กับป้ายคนข้าม

มียางชะลอความเร็วมากกว่า 1 แห่ง ให้ใช้ป้ายสัญลักษณ์หลังเต่าและติดป้ายที่มีคำว่า “ข้างหน้า” ไว้คู่กับป้ายสัญลักษณ์หลังเต่า โดยป้ายทั้งสองให้ติดกันก่อนเข้ายางชะลอความเร็วจุดแรกเพียงจุดเดียว

ความยาว ความยาวของยางชะลอความเร็วตามมาตรฐาน มยผ. บอกแค่ว่าจะต้องยาวตลอดถนนทางขวาง สามารถเว้นที่หัวท้ายเป็นทางเดินน้ำได้ ดังนั้นในการเลือกซื้อยางชะลอความเร็ว คุณควรวัดความกว้างของถนนที่คุณจะใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจ

อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย สิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นนี้คือยางชะลอความเร็วตามมาตรฐาน มยผ. 2301-56 แต่สำหรับเอกชน หากต้องการใช้ยางในพื้นที่ของเอกชนเองแล้ว สามารถทำให้แตกต่างออกไปได้ โดยคุณอาจเพิ่มอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนยางชะลอความเร็วของคุณได้ เช่น

สติกเกอร์สะท้อนแสงกันลื่น ตามมาตรฐาน มยผ. ได้กำหนดให้ยางชะลอความเร็วจะต้องไม่ลื่นเกินไปและจะต้องทาสีให้เห็นชัดเจนเป็นลายสลับฟันปลาเว้นแต่เนินชะลอความเร็วให้ทาสีเป็นทางม้าลายได้ อย่างไรก็ดีถ้ายางชะลอความเร็วของคุณเป็นสีดำ คุณสามารถใช้สติกเกอร์สะท้อนแสงกันลื่นสีเหลืองได้ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นในระยะไกลแล้ว ยังช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน ทำให้รถขับผ่านไปได้โดยไม่ลื่น ในการติดสติกเกอร์สะท้อนแสงกันลื่นจะติดมากน้อยแค่ไหนนั้น ถ้าถือตามมาตรฐาน มยผ. เมื่อติดแล้วต้องทำให้รถที่วิ่งเข้ามาด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ลูกแก้วสะท้อนแสง ลูกแก้วสะท้อนแสงไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาตรฐาน มยผ. กำหนดให้ต้องมีบนยางชะลอความเร็ว เพราะมาตรฐาน มยผ. กำหนดแค่ว่าหากเป็นที่ที่ไม่มีแสงไฟหรือทัศนวิสัยไม่ดี ให้ติดป้ายเตือนสะท้อนแสงเท่านั้น แต่ลูกแก้วสะท้อนแสงก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย เพราะหากยางชะลอความเร็วอยู่ในพื้นที่เอกชน ในที่ทัศนะวิสัยไม่ดี หากรถที่วิ่งมาได้รับความเสียหายเพราะมองไม่เห็น เจ้าของรถก็อาจฟ้องร้องเจ้าของสถานที่ได้ ลูกแก้วสะท้อนแสงจึงเป็นอุปกรณ์ที่อาจช่วยให้คุณหลุดพ้นความรับผิดตรงนี้ไปได้

มาตรฐาน มยผ. เป็นมาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็วบนถนนของรัฐเท่านั้น หากเป็นพื้นที่เอกชน คุณสามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะกับการใช้สอยโดยยึดมาตรฐาน มยผ. เป็นมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้น หากอยากจะซื้อยางชะลอความเร็วสักเส้น เชิญเลือกสรรได้ที่ ร้านไทยจราจร เพราะที่นี่เรามียางชะลอความเร็วหลายขนาดหลายรูปแบบให้คุณซื้อหาอย่างจุใจ