7 ขั้นตอนหาเงิน ทำธุรกิจให้เช่า ” คลังสินค้า “

การลงทุนเพื่อทำธุรกิจใดก็ตามนักลงทุนทุกคนก็ล้วนให้ความสำคัญกับผลกำไรที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนั้นก็คือธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า เป็นการให้บริการเฉพาะสถานที่จัดเก็บสินค้าหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ลูกค้าไม่มีพื้นที่จัดเก็บเป็นของตนเอง แต่หลายคนอาจยังมีความสงสัยว่าธุรกิจดังกล่าวจะทำเงินได้อย่างไร ร้านไทยจราจรจึงขอชี้แจงขั้นตอนการทำเงินของธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าตามรายละเอียดต่อไปนี้

1.ค่าเช่าพื้นที่ หากท่านเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเป็นอาคารหรือที่ดินแล้วต้องการหากำไรจากค่าเช่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าก็นับว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ได้ดี ผู้ประกอบการที่สนใจเพียงเตรียมอาคารให้พร้อมต่อการจัดเก็บสินค้า การจัดการสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อคุณภาพสินค้า รวมไปถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายให้ดี ก็สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ที่สนใจได้แล้ว ยิ่งในโอกาสที่สามารถทำสัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้าเป็นระยะเวลานาน ๆ ก็จะยิ่งช่วยให้รายได้ที่เข้ามาจากสัญญาเช่ามีความสม่ำเสมอต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี แต่การจัดเก็บค่าเช่าจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องก็ต่อเมื่อมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดีอย่างการแยกสัดส่วนการจัดเก็บด้วยเทปสะท้อนแสงก็นับว่าทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

2.ค่าการบริการจัดส่งสินค้า รูปแบบการให้บริการคลังสินค้าให้เช่าบางครั้งยังรวมถึงการให้บริการในการจัดส่งสินค้าด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการจัดส่ง ยิ่งในกรณีที่สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าได้เป็นอย่างดี อัตราคาบริการในการจัดส่งอาจแปรผันตามระยะทางและปริมาณของสินค้าที่ทำการจัดส่ง หากต้องการผลกำไรที่ดีในส่วนนี้ผู้ประกอบการจะต้องควบคุมค่าใช้จ่าย อัตราสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ทำให้เสียทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองอย่างค่าการซ่อมบำรุงการสึกหรอของเครื่องจักรที่จะกลายเป็นรายจ่ายแอบแฝงที่มีปริมาณมหาศาลได้ เพราะหากมีมากก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นกำไรก็ลดลง

3.ค่าการบริการด้านข้อมูล นอกจากการให้บริการสถานที่จัดเก็บจะสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าแล้ว การให้บริการข้อมูลยังนับเป็นหนทางสร้างรายได้ที่ดีให้กับธุรกิจนี้ด้วย ยิ่งในกรณีที่ลูกค้าจำเป็นต้องฝากสินค้าเป็นระยะเวลานาน ๆ การนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้าทราบตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างทรัพยากรบุคคล หรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลมากำหนดเป็นรายได้จากลูกค้าได้ แต่ก็ต้องระมัดเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลด้วย เพราะจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการของลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

4.ค่าการดูแลรักษาสิ่งของที่จัดเก็บ สินค้าหรือสิ่งของบางรายการที่นำมาจัดเก็บภายในพื้นที่คลังสินค้านั้น บางรายการอาจไม่สามารถจัดเก็บเอาไว้เฉย ๆ ได้ แต่ต้องทำการดูแลรักษาเป็นพิเศษ อย่างการนำรถยนต์มาฝากเอาไว้ ผู้ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าก็จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาด้วยสตาร์ทเครื่องบ้าง เติมน้ำมันเครื่องบ้าง รวมไปถึงการดูแลรักษาให้เครื่องยนต์ของรถไม่มีปัญหาแม้ว่าจะจอดทิ้งไว้ในพื้นที่คลังสินค้าเป็นระยะเวลานาน ๆ ได้ดี ซึ่งหากลูกค้ามีรายละเอียดให้คลังสินค้าให้บริการดังกล่าวก็สามารถเพิ่มเติมเป็นค่าบริการได้ อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่จัดเก็บสิ่งของที่มีราคาสูงก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างการเตรียมป้ายถังตั้งดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมาเตรียมไว้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงภัยได้ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

5.ค่าการดูแลรักษาความปลอดภัย ปัญหาการโจรกรรมสินค้า นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ลูกค้าหลายคนกังวล แต่หากผู้ประกอบการคลังสินค้าสามารถเตรียมความปลอดภัยให้กับสิ่งที่ลูกค้าจัดเก็บได้ ก็ย่อมนำไปสู่หนทางการสร้างรายได้ที่สำคัญได้ อาจเริ่มตั้งแต่มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่คลังสินค้าอย่างกระจกส่องใต้ท้องรถ กล้องวงจรปิด การใช้ตู้เซฟ รวมทั้งการเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่คลังสินค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ก็จะทำให้สร้างรายได้ที่สูงตามความคาดหวังได้ ขอให้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยให้มากที่สุด

6.ค่าการให้บริการที่เป็นส่วนตัว การให้บริการพื้นที่คลังสินค้าในบางครั้งก็เป็นเพียงการให้บริการความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ สินค้าหรือสิ่งของที่นำมาจัดเก็บในบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบ ซึ่งหากผู้ให้บริการคลังสินค้าให้เช่าสามารถดูแลรักษาความลับให้กับลูกค้าได้ ก็จะเป็นหนทางในการสร้างรายได้ที่ดีต่อไปในอนาคต

7.ค่าการรับประกันความปลอดภัยของสินค้า หากผู้ประกอบการคลังสินค้าให้เช่าเชื่อมั่นว่าสามารถดูแลรักษาสินค้าให้ปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่จัดเก็บอยู่ภายในคลังสินค้าไปจนถึงการจัดส่งสินค้าจนถึงมือของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ผู้ให้บริการก็อาจเพิ่มรายได้ด้วยการเรียกค่ารับประกันให้สินค้าปลอดภัยจากลูกค้าได้ แต่ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้พร้อมด้วย เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบบัตรผ่านเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานที่ อย่างกระบอง รปภ. มาใช้ด้วย

ร้านไทยจราจรเชื่อว่าอนาคตของธุรกิจคลังสินค้าให้เช่านั้นยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่ แต่ก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้จากค่าเช่าเพียงอย่างเดียว

Block "content-bottom" not found