8 สถานที่ ที่ควรติดหมุดถนนสะท้อนแสง

สำหรับผู้ขับรถยนต์แล้วจะมีความจำกัดโดยเฉพาะการขับรถเดินทางไกลทำให้ประสิทธิภาพการขับรถยนต์ลดลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางไกลทำให้เกิดการเมื่อยล้า การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดการง่วงและอาจจะหลับได้ นอกจากนี้ความชัดเจนในการมองเห็นถนนหนทางจะมีความจำกัดในเวลากลางคืนอันเนื่องมาจากแสงสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการขับรถเดินทางตามท้องถนน สิ่งนั้นก็คือ “หมุดถนนสะท้อนแสง” อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีและไม่ควรมองข้ามไป หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญแต่จริง ๆ แล้ว สิ่งนี้ช่วยสร้างความปลอดภัยได้มากโดยเฉพาะสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย มีสถานที่ที่ควรติดหมุดถนนสะท้อนแสง

ร้านไทยจราจรเห็นว่าการแก้ปัญหานั้นต้องเริ่มจากการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน หากเตรียมการไว้ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างถนน ก็จะช่วยให้เส้นทางต่าง ๆ ปลอดภัยมากขึ้น เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนบ้างที่มีความจำเป็นและมีความเหมาะสม และคุ้มค่าต่อการติดตั้งหมุดถนนสะท้อนแสง เพื่อประโยชน์และความสะดวกของรถยนต์และผู้ใช้ทางทุกคน

 

 

     1. ถนนที่มีแสงสว่างน้อยและไม่เพียงพอ

ถนนบางแห่งที่ไม่ได้ติดไฟตามทางเนื่องจากไม่มีงบประมาณ ทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืนซึ่งมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่าย ดังนั้นวิธีการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุที่สามารถทำได้ง่ายและประหยัดคือการติดตั้งหมุดถนนสะท้อนแสงเพื่อช่วยสะท้อนแสงทำให้ผู้ขับรถสามารถมองเห็นแนวเส้นของถนนได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในเวลากลางคืน ทำให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถมากขึ้นช่วยให้ขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  1. ถนนที่มีทางโค้งในลักษณะคดเคี้ยว

ทั้งนี้เพราะเวลาขับรถยนต์บนในลักษณะแบบนี้มีโอกาสมากที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นการติดตั้งหมุดถนนสะท้อนแสง จะช่วยได้ เนื่องจากหมุดถนนสะท้อนแสงจะสะท้อนแสงในเวลากลางคืนทำให้ผู้ขับรถยนต์สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อขับผ่านเส้นทางแบบนี้

       3.ถนนที่มีเลนถนนที่สวนกัน

ถนนลักษณะแบบนี้ควรติดหมุดถนนสะท้อนแสงเพื่อจะแบ่งเลนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันผู้ขับรถยนต์แซงข้ามเลนมาชนรถที่ขับสวนมาอีกเลนหนึ่งในเวลากลางคืน นอกจากนี้การติดหมุดถนนสะท้อนแสงยังทำให้เกิดผิวสัมผัสเมื่อผู้ขับรถยนต์ข้ามเลนยางรถยนต์จะเหยียบทับไปที่หมุดถนนทำให้ผู้ขับรถทราบว่ามีการข้ามเลนไป ทำให้เกิดความระมัดระวังมากขึ้นในการขับรถยนต์

       4.ถนนที่มีลักษณะเป็นเนินที่มีความสูงต่ำ

ถนนแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงเพราะพื้นถนนไม่เรียบเสมอกัน ดังนั้นควรที่จะติดตั้งหมุดถนนสะท้อนแสง เพื่อช่วยในการมองเห็นและช่วยทำให้ผู้ขับรถยนต์ที่ขับมาเร็วได้ชะลอความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุในการขับรถยนต์ในเวลากลางคืน

        5.ถนนที่ตัดผ่านแนวภูเขา

เนื่องจากแนวภูเขาจะบังทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับรถยนต์ ดังนั้นควรที่จะติดตั้งหมุดถนนสะท้อนแสง เพื่อช่วยในการมองเห็นได้ในระยะไกลทำให้สามารถกะระยะทางได้ เป็นการช่วยทำให้ผู้ขับรถยนต์ที่ขับมาเร็วได้ชะลอความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุในการขับรถยนต์ในเวลากลางคืน

  1. ถนนที่มีความลาดชัน

ถนนแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงโดยเพราะหากฝนตกหรือมีน้ำขังอยู่ ดังนั้นควรที่จะติดตั้งหมุดถนนสะท้อนแสงเพื่อช่วยในการมองเห็นและช่วยทำให้ผู้ขับรถยนต์ที่ขับมาเร็วได้ชะลอความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุในการขับรถยนต์ในเวลากลางคืน

  1. ถนนที่เป็นทางโค้งอยู่ในแหล่งชุมชน

เช่น ตลาด โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากใช้ถนนในการเดินเท้าและข้ามถนน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาเช้ามากที่ยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ดังนั้นควรที่จะติดตั้งหมุดถนนสะท้อนแสง เพื่อช่วยในการมองเห็นและช่วยทำให้ผู้ขับรถยนต์ที่ขับมาเร็วได้ชะลอความเร็ว ทั้งนี้ควรมีติดตั้งป้ายบอกเขตชุมชนและอุปกรณ์ที่ช่วยชะลอความเร็วจะทำให้เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในแหล่งชุมชนมากขึ้น

  1. ถนนที่เป็นทางธรรมชาติ

เช่น บริเวณป่าไม้ ภูเขา ถนนที่ตัดผ่านแหล่งธรรมชาติแบบนี้ อาจจะมีสัตว์ป่าใช้เป็นเส้นทางเดินผ่านและข้ามถนนซึ่งในเวลากลางคืนอาจจะเกิดอันตรายได้ ดังนั้นควรจะติดตั้งหมุดถนนสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้ทั้งคนและสัตว์ได้มองเห็นได้ในระยะไกล เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความสวยงามให้กับถนนในเวลากลางคืนเพราะหมุดสะท้อนแสงจะสะท้อนแสงยามค่ำคืน ทำให้เกิดความสวยงามเข้ากับธรรมชาติสองข้างทาง เป็นวิธีการช่วยลดอุบัติเหตุที่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติมากกว่าวิธีการอื่น ๆ เช่นการติดตั้งเสาไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงและอาจจะต้องตัดต้นไม้ตามแนวเส้นถนน ซึ่งเป็นการทำลายความงดงามของธรรมชาติได้

ร้านไทยจราจรเห็นว่า สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่ควรจะติดตั้งหมุดถนนสะท้อนแสง เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น หากบริเวณไหนที่ท่านคิดว่าน่าจะติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชุมชน ก็สามารถเสนอให้ชุมชนหรือหน่วยงานปกครองพิจารณาจัดซื้อและติดตั้งได้ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยให้มากที่สุด

Block "content-bottom" not found