8 มาตรฐาน การสร้างถนน ของกรมทางหลวง

ปกติหน้าที่ของถนนหลวงหรือถนนหลัก ๆ ที่เราเห็นจะต้องเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  ดังนั้นมาตรฐานของถนนหลวงต่าง ๆ จึงนับว่าสูงมากทีเดียว เพราะถ้าถนนมีปัญหา กรมทางหลวงต้องเป็นหน่วยงานที่ออกมารับผิดชอบ นั่นทำให้การสร้างถนนของหน่วยงานนี้จำเป็นต้องมีมาตรฐานในการสร้างอย่างชัดเจน ไม่ใช่ว่าทำแบบขอไปทีหรือทำแบบส่ง ๆ เท่านั้น ซึ่งมาตรฐานของกรมทางหลวงในการสร้างถนน หลายคนคงอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างและอยากให้หลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนนหนทางในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีการศึกษาไว้เป็นตัวอย่างเพื่อถนนในประเทศไทยของเราทุกแห่งจะได้แข็งแรง ใช้งานได้ยาวนาน และลดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วย ร้านไทยจราจร จะพาไปดูมาตรฐานการสร้างถนนของกรมทางหลวงทั้ง 8 ข้อ ดังนี้

1.คำนึงถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม – มาตรฐานแรกสำหรับการสร้างถนนของกรมทางหลวงคือก่อนคิดจะตัดถนนผ่านเส้นไหนก็ตามพวกเขาจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนเป็นอันดับแรก หากการทำถนนดังกล่าวต้องตัดต้นไม้ขนาดใหญ่มากจนเกินไป, ทำลายวัฒนธรรม, โครงสร้างทางสังคมในพื้นที่นั้น ๆ หรือสร้างความเสียหายให้กับแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบกับโลกในอนาคต พวกเขาจะมีการวางแผนเพื่อมองหาการตัดถนนใหม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งเหล่านี้น้อยที่สุด ไม่อย่างนั้นเมื่อก่อสร้างไปแล้วมีรถมาใช้สัญจร จะยิ่งเพิ่มความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ

2.ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนบนทางหลวง – ความปลอดภัยคือปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการออกแบบสร้างถนนของกรมทางหลวง ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนในการก่อสร้างถนนให้ชัดเจน บริเวณไหนควรมี อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก, เสาหลักอ่อน หรืออุปกรณ์จราจรอื่น ๆ ก็จำเป็นต้องมีการเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไป เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน หรือบางเส้นทางจำเป็นต้องมีไฟทาง มีการติดตั้งไฟจราจร และอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้กรมทางหลวงจะเป็นผู้กำหนดเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจที่สุดและไม่กังวลเรื่องอุบัติเหตุต่าง ๆ

3.การออกแบบถนน – การออกแบบของกรมทางหลวงจะต้องมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง 3 สิ่งประกอบไปด้วย มนุษย์, ถนนและยานพาหนะ ด้วยทั้ง 3 สิ่งนี้คือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน โดยการออกแบบก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่และปัจจัยอื่น ๆ เช่น เรื่องความเร็ว, ปริมาณการจราจร, ระยะการมองเห็นในพื้นที่นั้น ๆ, ความกว้างของช่องทางจราจร, จำนวนช่องทางการเดินรถ ฯลฯ ตรงนี้กรมทางหลวงจะต้องออกแบบถนนเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสิ่ง เป็นการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงยังทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนด้วย

4.วัสดุที่ใช้ในการทำถนน – วัสดุต่าง ๆ ที่ในการทำถนนของกรมทางหลวงจะต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ ไม่ใช่ว่าวัสดุจะเป็นเกรดไหนก็ได้ ทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนถูกนำมาใช้งานเสมอ ไม่อย่างนั้นเมื่อก่อสร้างเสร็จอาจพังเสียหายเร็วกว่ากำหนดและต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมอีก ทั้งยังโดนชาวบ้านและผู้ใช้ถนนจำนวนมากว่ากล่าวอีกด้วย เรื่องแบบนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้ว ดังนั้นการเลือกวัสดุจึงต้องมีมาตรฐานสูง

5.ระบบการระบายน้ำ – สังเกตดี ๆ ว่าบนถนนหลวงหลาย ๆ เส้นจะต้องมีเรื่องของระบบการระบายน้ำที่ได้มาตรฐานด้วย ไม่อย่างนั้นเวลาที่ฝนตกหนัก ๆ ก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งปัญหาน้ำท่วมนี้ไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้รถวิ่งช้าลงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลในด้านต่าง ๆ อีกมาก เช่น รถดับ, การจราจรติดขัดอย่างหนัก, เกิดอุบัติเหตุ, ความสูญเสีย ฯลฯ เรื่องระบบการระบายน้ำจึงเป็นอีกมาตรฐานที่กรมทางหลวงจะใส่ใจมาก ๆ เมื่อเกิดการสร้างถนนขึ้น

6.มาตรฐานระหว่างการก่อสร้าง – แม้มีการสั่งงานจากผู้ควบคุมแล้วก็ตามในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเองในที่นี้ก็คือกรมทางหลวงก็ต้องตรวจตราให้อยู่ในมาตรฐานตลอด เพราะบางทีหน่วยงานรับเหมาบางรายอาจใช้วัสดุไร้คุณภาพผสมผสานในบางส่วนของการทำถนนจนไม่ได้ตามสเปคระดับมาตรฐานที่ต้องการ ตรงนี้กรมทางหลวงเองจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เสมอเพื่อให้งานที่พวกเขาสั่งออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

7.การบำรุงรักษา – การก่อสร้างถนนไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วปล่อยไปอีก 10 ปี แต่จะต้องมีการดูแลรักษาตลอด เช่น ป้ายจราจร ชำรุดก็ต้องซ่อมแซมแก้ไขให้เร็วที่สุด, สัญญาณไฟจราจร มีปัญหาก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขดูแลให้ เป็นต้น หากถนนเส้นไหนขาดการบำรุงรักษาก็ย่อมส่งผลต่อผู้ใช้รถที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ๆ

8.การบริหารจัดการในภาพรวม – ส่วนสุดท้ายของมาตรฐานกรมทางหลวงในการก่อสร้างถนนคือเรื่องการบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ ซึ่งมองภาพรวมแล้วต้องตรงกับการวางแผนตั้งแต่ต้น เช่น งบประมาณ, วัสดุที่ใช้ทำ, ระยะเวลา ฯลฯ  

ต้องบอกว่ามาตรฐานเหล่านี้เป็นสิ่งพื้นฐานที่กรมทางหลวงรู้กันดีอยู่แล้วในเรื่องของการสร้างถนน ซึ่ง ร้านไทยจราจร เชื่อว่าหากถนนทุกเส้นมีการสร้างตามมาตรฐานตรงนี้ทุกอย่าง ยังไงก็ต้องออกมาสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอน หรือถ้าผู้รับเหมาคนใดต้องการอุปกรณ์จราจรคุณภาพสูงตามมาตรฐานก็เข้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ https://trafficthai.com/index.html รับรองว่าสินค้าทุกชิ้นคุณภาพดี มีมาตรฐานตามหลักสากล เพราะมาตรฐานและคุณภาพคือสิ่งที่ร้านไทยจราจรให้ความสำคัญที่สุด

Block "content-bottom" not found