9 ประโยชน์ของ ป้ายไฟเตือนหัวเกาะกลางถนน

ท้องถนนหลายแห่งมักมีทางแยก หรือช่องทางให้รถสามารถกลับรถ หรือเปลี่ยนเส้นทางการสัญจรได้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะให้มากขึ้น จำเป็นต้องมีสัญลักษณ์หรือเครื่องมือจราจรมาใช้อำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คน ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์ที่นิยมใช้เป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ทุก ๆ คนเพิ่มความระมัดระวังนั้นก็คือป้ายไฟหัวเกาะกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์จราจรชนิดนี้เป็นที่นิยมมากก็เนื่องมาจากรายละเอียดที่ร้านไทยจราจรขอชี้แจงดังต่อไปนี้

1.สัญลักษณ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายสะดุดตา เมื่อป้ายสัญญาณจราจรอยู่ในรูปแบบที่มีสีแสงสว่างก็จะช่วยให้ผู้ใช้ถนนทุก ๆ คนสามารถมองเห็นและสังเกตได้อย่างชัดเจนมากกว่าป้ายสัญญาณจราจรแบบทั่วไป ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติตามกฎจราจรกันมากขึ้น

2.เพิ่มความปลอดภัยในสภาพอากาศที่ไม่ดี หลายครั้งที่ป้ายสัญญาณจราจรแบบทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อสภาพอากาศขมุกขมัว มีฝุ่นควัน หรือหมอกหนาจัด รวมถึงเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงสว่างมาเพิ่มจุดสังเกตบนป้ายสัญญาณจราจร ทำให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะสามารถสังเกตและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ดี

3.ติดตั้งง่าย เนื่องจากการติดตั้งป้ายไฟหัวเกาะกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟ หรือหาแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ยุ่งยากเหมือนป้ายสัญญาณไฟกระพริบแบบอื่น ๆ เพราะภายในอุปกรณ์ชุดนี้จะมีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้นานกว่า 72 ชั่วโมง จึงไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากเหมือนการใช้ป้ายสัญญาณจราจรที่มีแสงสว่างแบบทั่วไปเป็นอย่างมาก

4.ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนสัญญาณไฟแบบกระพริบรูปแบบอื่น ๆ จึงทำให้อุปกรณ์การจราจรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ไม่น้อยเลย ยิ่งต้องใช้งานครั้งละมาก ๆ ตลอดเส้นทางของถนนก็ยิ่งเป็นการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นปริมาณไม่น้อยเลยทีเดียว

5.ปลอดภัยจากปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากอุปกรณ์การจราจรสัญญาณไฟกระพริบ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นอาศัยพลังงานไฟฟ้าภายในชุดการทำงานของตนเอง และมีค่าความทนทานต่อสภาวะความชื้นและฝุ่นละอองต่าง ๆ ตามมาตรฐาน IP65 จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟ หรืออาศัยแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น ลดโอกาสที่จะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับป้ายสัญญาณไฟจราจรประเภทอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยการต่อสายไฟจากแหล่งไฟฟ้าอื่น ๆ ให้เป็นอันตรายเมื่อเกิดการชำรุดและรั่วซึมอีกด้วย

6.การบำรุงรักษาที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก ภายในชุดอุปกรณ์ป้ายสัญญาณไฟกระพริบบริเวณหัวเกาะที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องไม่มาก ได้แก่ ป้ายสัญญาณจราจร หลอดไฟ LED โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ และสายไฟส่วนต่าง ๆ ด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบที่ไม่มากมายเช่นนี้ จึงช่วยให้การดูแลรักษาอุปกรณ์จราจรชนิดนี้ไม่มีความยุ่งยากหรือใช้เวลานานเหมือนอุปกรณ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องเดินสายไฟ ที่หากสายชำรุดก็จำเป็นต้องหารอยชำรุดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรงจุด

7.ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้กับราคาของอุปกรณ์การจราจรชนิดนี้กับราคาของอุปกรณ์รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษา ก็อาจกล่าวได้ว่าอุปกรณ์ป้ายไฟหัวเกาะกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์มีราคาที่ไม่แพงเลย สามารถสังเกตเห็นได้ทั้งในระยะใกล้และไกล ผู้ขับขี่สัญจรทุก ๆ คนจึงสามารถขับขี่ยวดยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

8.แสงสว่างที่ต่อเนื่องและยาวนาน เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานตามธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด อุปกรณ์จราจรชนิดนี้จึงสามารถกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และแปรมาใช้ในรูปของพลังงานไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถส่องสว่างได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน นอกจากนี้แบตเตอรี่ของอุปกรณ์การจราจรนี้ยังช่วยให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและยาวนานไปอีก 72 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะส่องสว่างได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

9.เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องจากป้ายไฟหัวเกาะกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในบริเวณจุดกลับรถ หรือจุดที่มีทางแยก และจุดให้ทางที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษได้ดี ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลได้อย่างชัดเจน

ประเทศไทยในปัจจุบันเกิดปัญหาการจราจรที่ทำให้ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้เสียชีวิต สุขภาพร่างกาย และทรัพย์สินเป็นปีละหลาย ๆ ครั้ง ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังคงเป็นแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากลัวอยู่เรื่อย ๆ อีกด้วย การใช้ป้ายสัญญาณจราจรที่เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นจะช่วยให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังได้ดี ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งง่าย สามารถใช้งานตามส่วนต่าง ๆ ของท้องถนน ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้ดี เพียงเท่านี้ร้านไทยจราจรก็เชื่อมั่นว่าผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนทุก ๆ คนจะได้รับความปลอดภัย มีความมั่นใจ สามารถเดินทางบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงโดยไม่กระทำการที่ส่งผลให้เกิดอันตราย

Block "content-bottom" not found