Category Archives: สัญญาณไฟจราจร

5 สถานที่ที่ควรติดตั้งไฟจราจร

ไฟจราจรถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกประเทศ เกือบทุกภูมิภาคของโลก เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้ยวดยานพาหนะไม่สับสนกีดขวาง หรือแย่งทางกันในระหว่างการขับขี่ได้ดี จึงช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนได้เป็นอย่างมาก เพราะหากมีการแจ้งเตือนหรือให้รถหยุดในเวลาที่คนเดินทางต้องใช้ถนนก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี การติดตั้งไฟจราจรที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมและจำเป็น ทางร้านไทยจราจรจึงขอแนะนำตำแหน่งและสถานที่ที่จำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ทางแยก บริเวณทางแยกตั้งแต่ 2 ทางขึ้นไปควรมีการติดตั้งไฟจราจรเพื่อควบคุมไม่ให้รถสัญจรกีดขวางกัน หรือแยกทางกันในช่วงเวลาคับขันได้ดี ซึ่งประเภทของทางแยกตามที่กรมทางหลวงได้นิยามไว้จะมี 2 [...]

Traffic Signal Synchronization – เทคนิคการควบคุมไฟจราจร ที่แก้ปัญหารถติดในต่างประเทศ

ปัญหาการจราจรจากรถยนต์ติดขัด เป็นปัญหาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย เนื่องจากประเทศเหล่านี้มักมีรถยนต์หลายประเภทและมีจำนวนมาก โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน ทั้ง ๆ ที่พื้นที่ผิวจราจรบนถนนหนทางยังไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้เพียงพอ ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการจราจรจึงต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่เหมาะสม ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมมาก ๆ นั้นก็คือ สัญญาณไฟจราจร นั่นเอง เป็นอุปกรณ์การจราจรที่ช่วยให้การสัญจรของยวดยานพาหนะต่าง ๆ [...]

มาตรฐานการติดตั้งไฟจราจร ในประเทศไทย

สัญญาณไฟจราจรคืออุปกรณ์จราจรที่ใช้เพื่อควบคุมให้รถตามช่องทางวิ่งกันไปได้อย่างเป็นระเบียบ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีรถยนต์อยู่เป็นจำนวนมาก มีความหนาแน่นของรถที่ใช้สัญจรผ่านไปมา หรือในบริเวณที่มีลักษณะเป็นทางแยก หรือรถยนต์จำเป็นต้องวิ่งสวนทางการไปมา การทราบสัญญาณล่วงหน้าว่าช่องทางใดจะสามารถเดินทางไปก่อนได้ จะช่วยลดโอกาสกระทบกระทั่ง การเฉี่ยวชน หรืออุบัติเหตุในลักษณะต่าง ๆ ได้ดีดี แต่การติดตั้งไฟจราจรที่ดีควรปฏิบัติตามรายละเอียดที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ผู้ขับขี่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม [...]

10 ขั้นตอนการติดตั้งไฟจราจร ให้ได้ตามมาตรฐาน

สัญญาณไฟจราจรคือเครื่องมือจราจรที่สำคัญ ซึ่งตามนิยามของกรมทางหลวงคือ สัญญาณไฟให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม อาจเป็นสัญญาณไฟทางแยก สัญญาณไฟทางข้าม สัญญาณไฟควบคุมช่องเดินรถ สัญญาณไฟกระพริบหรือสัญญาณไฟอื่น ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและควบคุมการสัญจรของรถยนต์ การใช้งานจะใช้คู่กับตู้ควบคุมไฟจราจรซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ใช้ควบคุมการทำงานของไฟจราจร ซึ่งการนำอุปกรณ์ควบคุมการจราจรชนิดนี้ไฟใช้งานนั้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและผลกระทบในการใช้งานด้วย เพราะการใช้งานไฟจราจรในบางจุดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมได้ ดังนั้นเพื่อให้การติดตั้งไฟจราจรเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางกรมทางหลวงกำหนด และช่วยอำนวยให้การจราจรเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย ควรติดตั้งตามขั้นตอนที่ร้านไทยจราจร [...]

5 สถานที่ที่ควรติดไฟข้ามถนน

พื้นฐานการใช้ชีวิตของคนเราเรื่องความปลอดภัยคือเรื่องลำดับต้น ๆ ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาก ไม่อย่างนั้นธุรกิจอย่างประกันภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย หรือบรรดาอุปกรณ์จราจรต่าง ๆ คงไม่ได้รับความนิยมมายาวนานจนถึงทุกวันนี้แน่ ๆ และหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตที่ทุกคนควรได้รับคือการใช้ชีวิตในทางสาธารณะทั่วไป หรือพูดง่าย ๆ คือความปลอดภัยเวลาเราเดินตามฟุตบาท เดินข้ามถนน เพื่อทำภารกิจต่าง [...]